Arctigo

Široký a všestranný rad

Vzduchové chladiče Arctigo sú založené na modulárnej koncepcii so siedmimi rôznymi modulmi lamelových výmenníkov. Každý z nich je možné kombinovať s rôznymi konštrukčnými variantmi, typmi ventilátorov a rôznym voliteľným príslušenstvom. Výsledkom je široký rad poskytujúci technické riešenie pre každú aplikáciu priemyselného chladenia.

 

Alfa Laval Arctigo IS predstavuje široký a všestranný rad vzduchových chladičov s jedným výtlakom, ktoré možno použiť na chladenie a mrazenie v stredných a veľkých chladiarňach. Chladiče z tohto radu uchovávajú čerstvé a mrazené potraviny v optimálnych podmienkach pri teplotách až do -40 °C. 

    

Jednotky Alfa Laval Arctigo sa vyrábajú podľa najprísnejších medzinárodných noriem pre bezpečnosť, energetickú účinnosť a environmentálnu udržateľnosť. Na všetky jednotky poskytujeme dvojročnú záruku. Alfa Laval je výrobca s úplnou certifi káciou EUROVENT.

Výhody

  • Vysoká kvalita
  • Široká škála ventilátorov
  • Spoľehlivosť
  • Optimalizované pre akékoľvek aplikácie chladenia
  • Jednoduchá montáž a údržba
  • Vysoká odolnosť
  • Energetická účinnosť

Produkty Alfa Laval Arctigo

Bližšie technické informácie o priemyselných chladičoch vzduchu Arctigo 

Alfa Laval v oblasti chladenia a klimatizácie