Arctigo

Konfigurátor a zákaznicka podpora

Aby sme vám uľahčili konfiguráciu vášho chladiča radu Arctigo, sprístupnili sme vám náš špičkový návrhový program Alfa Select. Program umožňuje termálne výpočty a mechanické konfigurovanie vzduchových jednotiek ako aj okamžitý prístup k výberu a cenám voliteľného príslušenstva. Výsledkom je zoznam vybraných jednotiek, ktoré vyhovujú zadaným parametrom. Program je k dispozícii v niekoľkých jazykových verziách.

 

    

Jednotky Alfa Laval Arctigo sa vyrábajú podľa najprísnejších medzinárodných noriem pre bezpečnosť, energetickú účinnosť a environmentálnu udržateľnosť. Na všetky jednotky poskytujeme dvojročnú záruku. Alfa Laval je výrobca s úplnou certifi káciou EUROVENT.

Výberové funkcie v AlfaSelect Air

Pre optimalizáciu konfigurácie chladiča ponúka AlfaSelect rôzne parametre výberu špeciálne pre rad Arctigo:

  • Aplikácia pre mrazenie alebo chladenie
  • Maximálne rozmery jednotky
  • Externý tlak ventilátora
  • Materiál lamelového výmenníka
  • Geometria výmenníka
  • EC alebo AC ventilátory
  • Smer prúdenia vzduchu (tlačné alebo ťažné ventilátory)
  • Napájanie
  • Možnosť zvoliť jednotky až do 230 kW v jednom chladiči

Produkty Alfa Laval Arctigo

Bližšie technické informácie o priemyselných chladičoch vzduchu Arctigo 

Alfa Laval v oblasti chladenia a klimatizácie