Arctigo

Odborné znalosti z rôznych odvetví

 Vďaka využitiu našich odborných znalostí jednotlivých aplikácií pomáhame svojim zákazníkom hľadať a navrhnúť správny výrobok, či už pre ohrev alebo chladenie. Naše skúsenosti a poznatky od zákazníkov vytvorili základ pre rad vysoko kvalitných priemyselných chladičov Arctigo, ktoré prinášajú optimálny výkon pri použití menšieho množstva energie, čím znižujú celkové náklady. Alfa Laval Arctigo vytvára ideálnu klímu pre každý druh produktu – od mrazenia a chladenia v priemyselných priestoroch, chladenia na bitúnkoch, v priestoroch na spracovanie rýb a mäsa až po presnú reguláciu klímy v skladoch čerstvých potravín.

 

   

    

Jednotky Alfa Laval Arctigo sa vyrábajú podľa najprísnejších medzinárodných noriem pre bezpečnosť, energetickú účinnosť a environmentálnu udržateľnosť. Na všetky jednotky poskytujeme dvojročnú záruku. Alfa Laval je výrobca s úplnou certifi káciou EUROVENT.

Skúsenosti s aplikáciami z vášho odboru

  • Poľnohospodárska výroba
  • Zmrazovanie a skladovanie mäsa, rýb a hydiny
  • Spracovateľské priestory
  • Distribučné centrá

Produkty Alfa Laval Arctigo

Bližšie technické informácie o priemyselných chladičoch vzduchu Arctigo 

Alfa Laval v oblasti chladenia a klimatizácie