Plate heat exchanger upgrades

Pre optimalizáciu výkonu za účelom uspokojenia aktuálnych výrobných požiadaviek s minimálnou spotrebou elektrickej energie ponúka spoločnosť Alfa Laval tri služby modernizácie doskových výmenníkov tepla, ktoré vykonávajú kvalifikovaní a skúsení servisní technici.

Zmena materiálov

Zmenou materiálov dosiek a tesnení sa aktualizujú požiadavky na prevádzkové média a teploty a predĺžia sa servisné intervaly medzi výmenami dosiek a tesnení. To prispieva k obmedzeniu neplánovaných odstávok a k predĺženiu životnosti.

Alfa Laval plate heat exchangersOptimalizácia doskových výmenníkov tepla

Spoľahlivé splnenie aktuálnych prevádzkových požiadaviek vďaka zmenenej konfigurácii doskových výmenníkov tepla. Súčasťou optimalizácie môže byť zmena materiálov, rozšírenie sady dosiek a prístup k novým technológiám, aby ste mohli využívať najnovšie poznatky a novinky z oblasti doskových výmenníkov tepla.

Optimalizácia v každej fáze životného cyklu zariadení

Zistite, ako prispôsobiť svoje doskové výmenníky tepla výrobným zmenám, aby ste dosiahli lepšie výsledky:

Zníženie energetických nákladov

Zmena médií

Zvýšenie výrobnej kapacity

Znížené nákladov na údržbu