Optimize for changes in media

Optimize for changes in mediaNa zachovanie výmenníka tepla v špičkovom prevádzkovom stave je dôležité optimalizovať doskový výmenník tepla vždy, keď sa zmenia vlastnosti prevádzkového média. Môže ísť o použití nových surovín, zmenu v zložení výrobkov alebo len prirodzenú zmenu vlastností média v priebehu času.

Napríklad zmena obsahu vody v rope má priamy vplyv na výstupnú teplotu média. Pôvodný návrh počítal so zvýšením teploty ropy zo 70 ° C na prívode na 101 ° C na výstupe. Po zvýšení podielu vody v rope však výstupná teplota klesla o dva stupne na 99 ° C. Prevádzkovateľ zariadenia preto kvôli zachovaniu požadovanej výstupnej teploty do výrobného systému pridal horáky, ktoré predohrievajú ropu. Náklady za jeden rok činia 390 000 eur.

Zvýšením počtu dosiek vo výmenníku tepla sa eliminuje potreba použitia horákov a výstupná teplota sa vráti na správnu úroveň. V tomto prípade sa prevádzkovateľovi zariadenia vrátili všetky náklady na investíciu do rozšírenia sady dosiek za menej ako tri mesiace. Skutočná doba návratnosti sa líši podľa výrobného systému, používaného média a ďalších faktorov.

Ak si prajete plne využiť potenciál, ktorý vám ponúkajú vaše výmenníky tepla, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Alfa Laval alebo nášho autorizovaného servisného partnera.

Kalkulácie doby návratnosti

Ročné prevádzkové náklady (horák)    390 000 eur
Náklady na rozšírenie súboru dosiek  71 000 eur
Ročné úspory  390 000 eur
Doba návratnosti *  Menej ako 3 mesiace

* Na základe týchto parametrov: 6 000 prevádzkových hodín za rok, náklady na energie 0,05 eur za jednu kWh.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás