Optimize to reduce maintenance

Optimize to reduce maintenancePri zvýšenom obsahu nečistôt v prevádzkovom médiu môžu vaše doskové výmenníky tepla vyžadovať častejšie čistenie, aby sa zachovala ich pôvodná výkonnosť. To bol prípad chladiaceho systému, ktorý využíval vodu z rieky a sa v priebehu rokov postupne znečisťoval.

 Za účelom obnovenia pôvodnej frekvencie čistenia vykonala spoločnosť Alfa Laval optimalizáciu doskového výmenníka tepla. Jednorázové náklady dosiahli 3 600 eur. Zvýšenie šmykového napätia na doske po optimalizácii znížilo tvorbu nánosov, a tým aj náklady na čistenie a prestoje. Náklady na optimalizáciu sa prevádzkovateľovi vrátili po 11 mesiacoch a úspory sa potom ďalej akumulovali. 

Ak si prajete plne využiť potenciál, ktorý vám ponúkajú vaše výmenníky tepla, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Alfa Laval alebo nášho autorizovaného servisného partnera.

Kalkulácie doby návratnosti

 Náklady na zmenu nastavenia súboru dosiek   3 600 eur      
 Ročné úspory na údržbe   4 000 eur 
 Doba návratnosti   11 mesiacov 

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás