Optimize for greater energy savings

Optimize for greater energy savingsOptimalizáciou doskových výmenníkov tepla môžete zvýšiť energetickú účinnosť zariadenia. Rozšírením doskových výmenníkov tepla kvôli predhriatiu médií na vyššiu teplotu a výsledným zvýšením výstupnej teploty o niekoľko stupňov môžete výrazne znížiť náklady.

Predpokladajme systém s veľkým výmenníkom tepla rozšírený o dosky tak, aby sa teplota predhriatia zvýšila o 5 ° C. Náklady na rozšírenie sady dosiek činí 140 000 eur. Ročné úspory prevádzkových nákladov však prekročia pôvodnú investíciu do súboru dosiek asi desaťkrát, pretože dosiahnu až 1,5 milióna eur. To znamená, že náklady na obstaranie ďalších dosiek sa vám vráti už za dva mesiace; ďalšie úspory potom prispievajú priamo k lepšiemu hospodárskemu výsledku.

Podobné energetické úspory  môžete dosiahnuť rozšírením výmenníka tepla používaného ako parný ohrievač. Rozšírenie umožní použiť ako vykurovacie médium namiesto pary s vysokou teplotou paru zohriatu na nižšiu teplotu a dosiahnuť tak významné energetické úspory.

Ak si prajete plne využiť potenciál, ktorý vám ponúkajú vaše výmenníky tepla, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Alfa Laval alebo nášho autorizovaného servisného partnera.

Kalkulácie doby návratnosti

Náklady na súbor dosiek       140,000 EUR  
Ročné úspory   1,5 milióna eur 
Doba návratnosti *  Menej ako 2 mesiace  

* Na základe týchto parametrov: 6 000 prevádzkových hodín za rok, zvýšenie výkonu o 5 000 kW a náklady na energie 0,05 eur za jednu kWh.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás