Optimize for increased capacity

Optimize for increased capacityS rozvojom svojho podnikania budete možno potrebovať rozšíriť výrobnú kapacitu. Zachovanie kvality výroby vyžaduje pridanie dosiek pre spracovanie väčšieho prietoku, zamedzenie tepelných strát a optimalizáciu účinnosti prenosu tepla. Inak riskujete zmeny tlakovej straty a rýchlosti prúdenia, ktoré môžu ohroziť kvalitu výrobkov.

Napríklad závod na spracovanie cukrovej trstiny si naplánoval zvýšenie výrobnej kapacity o 20%. Spracovanie väčšieho množstva suroviny vyžadovalo zväčšenie tepelnovýmennej plochy rozšírením sady dosiek. Jednorazové náklady dosiahli 11 tisíc eur.

Výmenník tepla po rozšírení mohol dosiahnuť požadované výstupné teploty bez strát energie, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok. Výsledok? Dodatočná rekuperácia tepla v hodnote 794 kW zodpovedajúca ročným úsporám vo výške 238 200 eur.

Ak si prajete plne využiť potenciál, ktorý vám ponúkajú vaše výmenníky tepla, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Alfa Laval alebo nášho autorizovaného servisného partnera.

Kalkulácie doby návratnosti

Náklady na rozšírenie súboru dosiek      

11 000 eur

Ročné úspory  238 200 eur
Doba návratnosti *  Menej ako jeden mesiac     

* Na základe týchto parametrov: 6 000 prevádzkových hodín za rok, zvýšenie výkonu o 794 kW a náklady na energie 0,05 eur za jednu kWh.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás