Marine and Diesel Upgrades

Marine & Diesel upgrades

Pre zákazníkov, ktorí pôsobia v lodiarskom priemysle a používajú dieselové agregáty, ponúka spoločnosť Alfa Laval celý rad možností modernizácie - od individuálnych separátorov, separačných modulov a celých separačných systémov cez výmenníky tepla, generátory pitnej vody, filtre a zariadenia na čistenie nádrží až po sady na modernizáciu  zariadení a riadiace systémy, audit a konzultačné služby pre vaše výrobné činnosti a zariadenia.

Modernizácia separátorov

 • Modernizačné sady pre purifikátory k separátorom Alcap - vlastníci lodí a lodiari môžu nakúpiť lacnejšie palivá rôznej  viskozity a pred vstreknutím do motora ich upraviť a znížiť tak náklady na palivá a údržbu.

Separačný systém Alcap

 • Renovované separátory Alfa Laval - bezpečné, účinné a cenovo dostupné riešenie pre výmenu zariadenia vo vašom systéme. Rýchla dodávka a až 50-percentný úspora oproti nákupu nového separátora.

Renovované separátory Alfa Laval

 • Modernizačné sady pre riadiace systémy separátorov - lepšie monitorovanie a riadenie separátora s pokročilou technológiou monitorovania a riadenia.
 • Sady pre úsporu oleja - účinnejšia prevádzka separátorov MOPX 309/310 s dátumom výroby do roku 1992 v dôsledku výmeny kľúčových komponentov zariadení, ktorá prinesie významné úspory znížením nákladov na výmenu oleja a znížením strát oleja až o 50%.

Sada pre úsporu oleja pre separátory Alfa Laval

Modernizácia výmenníkov tepla

 • Regulátor teploty MTC 80 - lepšie riadenie motorom ovládaného regulačného ventilu, ktorý sa stará o zachovanie stálej teploty zohriateho oleja v doskových výmenníkoch tepla, ohrievačoch a ďalších ohrievačoch pary alebo termooleja.

Regulátor teploty MTC 80

 • Systém riadenia viskozity Viscochief MKII - automatické monitorovanie a riadenie viskozity vykurovacieho oleja pre optimálnu účinnosť spaľovania prídavných systémov s elektrickými ohrievačmi HEATPAC, ohrievačmi pary / termooleja alebo konvenčnými kapilárnymi viskozimetrami.

Systém riadenia viskozity

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Ďalšia modernizácia

 • Olejové separátory, systémy a moduly
 • podpalubné systémy a systémy pre manipuláciu s kalom
 • Systémy chladenia a vykurovania
  - Doskové výmenníky tepla
  - Spájkované výmenníky tepla
  - Elektrické ohrievače oleja
  - Rúrkové ohrievače
  - Vzduchové výmenníky tepla
 • podpalubné systémy a systémy pre manipuláciu s kalom
 • Systémy chladenia a vykurovania
  - Doskové výmenníky tepla
  - Spájkované výmenníky tepla
  - Elektrické ohrievače oleja
  - Rúrkové ohrievače
  - Vzduchové výmenníky tepla
 • Systémy na úpravu palív (FCM)
  - Pokročilé systémy chladenia (ACS)
 • Filtre na čistenie oleja
 • Generátory pitnej vody
 • Zariadenie na umývanie nádrží
 • Subsystémy

Konzultačné služby spoločnosti Alfa Laval

Consultancy servicesPre optimálnu prevádzku vašich zariadení ponúka spoločnosť Alfa Laval vykonanie analýzy systému, na základe ktorej optimalizuje procesy čistenie oleja, chladenia motora, výroby pitnej vody, čistenia nádrží a ďalších systémov a odporučí opatrenia na zlepšenie prevádzkovej činnosti.