Equipment Upgrades Decanters

Decanter upgradeSpoločnosť Alfa Laval ponúka modernizáciu dekantačných odstrediviek používaných vo všetkých výrobných činnostiach. Modernizácia znižuje náklady a dopad na životné prostredie.

Modernizácia pomocného pohonu

Výsledkom sú energetické úspory všeobecne v rozsahu 15 až 20 percent, zníženie nákladov na údržbu a optimalizácia riadenia dekantačnej odstredivky. Modernizáciou pomocného pohonu sa navyše zníži hladina hluku, zlepší sa odozva na zmeny prítoku, znížia sa náklady na údržbu a zlepšia sa parametre sušiny na výstupe.

Modernizácia vyhrňovacieho šneku

Súčasťou je modernizácia prvkov, ktoré chránia vyhrňovací šnek pred opotrebením, ako sú vymeniteľné trecie vložky, pre minimalizáciu údržby a predĺženie intervalu výmeny vložiek. Táto modernizácia sa týka odstrediviek Alfa Laval a Alfa Laval Sharples mladších ako 20 rokov.

Inovatívne riešenie pre čistenie odpadovej vody s využitím náhradných dielov a servisných služieb

Modernizácia prepadových hrán

Zníženie spotreby elektrickej energie o 10 až 25 percent podľa veľkosti dekantačnej odstredivky. Prepadová hrana čiastočne pohltí výstupnú rýchlosť kvapaliny a otočí prúdenie proti smeru otáčania bubna. Tým sa zníži celková rýchlosť odpadovej vody a následne celková spotreba elektrickej energie.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Modernizácia riadiaceho systému 2Touch

2Touch automation system upgradeLepšie riadenie dekantačných odstrediviek s novou riadiacou platformou na zvýšenie účinnosti a prevádzkovej rýchlosti. Požadované informácie o prevádzke dekantačnej odstredivky vyvoláte dvojitým kliknutím na ovládacie obrazovku. Kompatibilita s celým radom komunikačných protokolov a možnosť dodania s integrovaným modemom na diaľkové monitorovanie.