Equipment Upgrades Separators

Modernizáciou separátorov môžete zvýšiť výrobnú kapacitu a znížiť spotrebu elektrickej energie. Spoločnosť Alfa Laval ponúka modernizáciu separátorov pre všetky priemyselné odvetvia - na výrobu škrobu a etanolu napríklad ponúkame tieto modernizácie:

Výroba škrobu

  • Zvýšenie kapacity - vlastníci separátorov Merco 36 môžu prechodom na novú rotačné zostavu s tryskou E-25 zvýšiť výrobnú kapacitu až o 33% a ušetriť na spotrebe elektrickej energie až 25%.
  • Úspora elektrickej energie –vlastníci  separátorov Merco 30 a 36 s Alfa Laval kovaným bubnom a nábojom môžu modernizáciou rotačnej zostavy a výmenou existujúce trysky za novú trysku E-25 ušetriť na spotrebe elektrickej energie až 25%.

Možnosti modernizácie separátorov Alfa Laval Merco H36 a H36B

Výroba etanolu

  • Zvýšenie kapacity - separátory FESX 512 môžu po modernizáciou dosiahnuť parametre jednotiek FESX 712 a ich majitelia tak môžu zvýšiť výrobnú kapacitu a znížiť spotrebu elektrickej energie. Modernizácia zahŕňa kompletnú demontáž kvôli zmene konfigurácie a prednastaveniu bubna, výmene hornej konštrukcie a opotrebovaných častí a nový náter.

Zvýšenie výrobnej kapacity rafinérie cukru v Brazílii po modernizácii vysokorýchlostných separátorov Alfa Laval

Ďalšie priemyselné odvetvia

Ak potrebujete zvýšiť celkový výkon svojich výrobných činností, spoločnosť Alfa Laval najprv vykoná audit vašich separátorov a odporučí opatrenia, ktoré môžu zvýšiť produktivitu a výrobnú kapacitu a znížiť spotrebu elektrickej energie.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

   

separator 200x250