Systémy predúpravy bionafty FAME

Dopyt po biopalivách z rastlinných a živočíšnych tukov a olejov sa vzhľadom na problematiku udržateľnosti z roka na rok zvyšuje. Účinné systémy predbežnej úpravy sú rozhodujúce na zabezpečenie spoľahlivej produkcie biopalív. Spoločnosť Alfa Laval je popredným partnerom producentov biopalív na celom svete a má desaťročia skúseností s podporou procesov predbežnej úpravy akéhokoľvek typu surovín. Dokážeme poskytnúť celé linky obsahujúce všetko potrebné na predbežnú úpravu pri produkcii bionafty.

FAME Biodiesel pre-treatment systems

Spoľahlivé systémy predbežnej úpravy pre spoľahlivú nadväzujúcu produkciu FAME

  • Najkomplexnejší dodávateľ liniek na predbežnú úpravu biopalív na trhu opierajúci sa o kvalitné a spoľahlivé zariadenia
  • Konzultácie s poprednými odborníkmi vrátane enzymatického spracovania
  • Nízka spotreba energie
  • Skutočne globálna servisná sieť s komplexnou ponukou, ktorá pokrýva celý životný cyklus vášho zariadenia na produkciu bionafty
  • Hĺbkové odstránenie fosforu a voľných mastných kyselín tak, aby sa dosiahla najvyššia kvalita bionafty a minimálna spotreba katalyzátora

Predbežnou úpravou bionafty sa zabezpečuje vstupná surovina pre nadväzujúcu jednotku na produkciu bionafty s metylestermi mastných kyselín (FAME). Katalyzátory FAME na túto transesterifikačnú reakciu sú metylátového typu, ktoré v kontakte s voľnými mastnými kyselinami tvoria katalyticky neaktívne mydlo. Preto je potrebné minimalizovať množstvo voľných mastných kyselín, zvyčajne v rozsahu 0,1 – 0,2 % hmotnosti. Proces predbežnej úpravy pri produkcii bionafty najčastejšie pozostáva z neutralizačnej časti, ktorá môže byť v prípade sójového oleja doplnená enzymatickým odstraňovaním glejovitých látok, prípadne z parného stripovania na fyzikálne odstránenie voľných mastných kyselín. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako môžeme podporiť vašu prevádzku.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

Typical FAME biodiesel pre treatment process

Ako to funguje

Pred chemickou alebo fyzikálnou rafináciou sa môže vyžadovať počiatočná fáza predbežného čistenia na odstránenie jemných pevných častíc v oleji. Pri fyzikálnej rafinácii sa z oleja v systéme odstraňovania glejovitých látok odstránia zlúčeniny obsahujúce fosfor (gleje) a potom sa vstupná surovina premyje, aby sa odstránil fosfor, mydlá a iné nečistoty.

Ďalším krokom v procese predbežnej úpravy je odstránenie mastných kyselín odkyslením, aby sa v predbežne upravenom oleji dosiahol cieľový obsah voľných mastných kyselín. Mastné kyseliny sú vedľajšími produktmi fyzikálnej rafinácie, ktoré sa môžu buď predať, alebo konvertovať na bionaftu pomocou esterifikácie katalyzovanej kyselinou (napr. s kyselinou sírovou ako katalyzátorom).

 

 

 

Použitie enzýmov, najmä pri spracovaní sójového oleja, má pozitívny vplyv na zníženie obsahu fosforu a takisto sa ním znižujú straty oleja pri predbežnej úprave. To vedie ku kvalitnejšiemu predbežne upravenému oleju a vyššej výťažnosti.

Pri chemickej rafinácii sa voľné mastné kyseliny, fosfor a iné nečistoty odstraňujú pridaním hydroxidu sodného, ktorý vedie k vytvoreniu mydlového kalu. Mydlový kal sa potom odstráni v dvoch vysokorýchlostných separačných krokoch, pričom posledným krokom je premývanie vodou.

Autá vitamíny nepotrebujú, no ľudia áno

Vedeli ste, že spoločnosť Alfa Laval ponúka riešenie na extrakciu vysokohodnotného vitamínu E a ďalších živín z rastlinných olejov? Alfa Laval TocoBoost je doplnok k našim dezodorizačným systémom, ktorý umožňuje prevádzkovateľom rafinérií efektívne extrahovať živiny zo sójových, palmových a iných rastlinných olejov. Nenechajte tieto cenné zlúčeniny vyjsť nazmar a nepremeškajte príležitosť vytvoriť pre svoj závod nové ziskové zdroje príjmov. Viac informácií sa dozviete vo videu.

Priemysel a použitie

Produkty

Kľúčové komponenty na predbežnú úpravu pri produkcii biopalív