MultiSystem

Samostatný a poloautomatický systém Alfa Laval MultiSystem s hygienickým dizajnom je flexibilný a viacúčelový membránový filtračný systém určený pre potravinársky priemysel. Využíva tangenciálne filtračné procesy typu MF (mikrofiltrácia), UF (ultrafiltrácia), NF (nanofiltrácia) a RO (reverzná osmóza) a pracuje v dávkovom, polodávkovom aj kontinuálnom režime. Systém Alfa Laval MultiSystem je vhodný pre celý rad 8,0" špirálovo vinutých membrán od spoločnosti Alfa Laval.

MultiSystem 640x360 px

Flexibilný MultiSystem v priestorovo úspornom dizajne pre malovýrobu využívajúcu membránovú filtráciu s reálnou možnosťou rozšírenia kapacity procesov

  • Výrobná kapacita od iba 100 l/h do 6 m³/h
  • Flexibilné plochy membrán od 65 do 240 m²
  • Automatické riadenie dávkových, polodávkových a kontinuálnych procesov na báze programovateľného logického automatu (PLC)
  • Ideálny na použitie v potravinárskom priemysle vrátane recyklácie kondenzovanej vody a výroby čistenej vody reverznou osmózou (RO) na diafiltráciu
  • Všetky hlavné komponenty vrátane jedinečných mimoriadne výkonných špirálových membrán sú vyrobené spoločnosťou Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval vďaka viac ako 2 500 inštaláciám po celom svete pomohla svojou membránovou technológiou mnohým spoločnostiam. Či už prechádzate z energeticky náročnej tradičnej metódy, alebo chcete optimalizovať svoj existujúci membránový systém, naše priemyselné know-how a externá globálna predajná a servisná sieť vám pomôžu nájsť dokonalé riešenie, ktoré bude spĺňať špecifické potreby vášho podniku.

.
.
Food applications

Spôsob využitia

Systém Alfa Laval MultiSystem využívajúci princíp tangenciálnej membránovej filtrácie je vďaka hygienickému dizajnu ideálny na širokú škálu použitia v potravinárskom priemysle: od čistenia bielkovín, cukrov a škrobu cez koncentráciu peptidov a tokov s aminokyselinami až po recykláciu vody z kondenzátov alebo výrobu čistenej vody reverznou osmózou (RO) na diafiltráciu.

Food applications2 826x572px
.
.

Ako to funguje

.

Hygienický systém Alfa Laval MultiSystem je poloautomatický a plne integrovaný membránový filtračný systém namontovaný na rámovej konštrukcii, ktorý sa dá jednoducho pripojiť k predchádzajúcim a nasledujúcim jednotkám v rámci výrobného procesu, čím sa minimalizuje čas a náklady na inštaláciu.

Základný systém Alfa Laval MultiSystem sa dodáva so všetkými potrebnými hygienickými komponentmi, ako sú čerpadlá, puzdrá, zásobník/nádrž na čistenie na mieste (CIP), ventily, výmenníky tepla, snímače, fitingy a ovládací panel.

Riadiaci systém založený na programovateľnom logickom automate (PLC) zabezpečuje automatické riadenie výrobných sekvencií vrátane regulácie prietoku, VCF (objemového koncentračného faktora), teploty, hladiny v nádrži, tlaku a objemu alebo pomeru diafiltrácie.

Interné zaznamenávanie údajov je možné ľahko extrahovať prostredníctvom USB rozhrania.

 

Možnosti konfigurácie

Základný systém Alfa Laval MultiSystem je okrem toho k dispozícii s voliteľným vybavením:

  • Jedno prídavné puzdro na zväčšenie plochy špirálovej membrány o 50 %
  • Online monitorovanie a zber údajov
  • Diaľkové monitorovanie a ovládanie (VNC) a zber údajov prostredníctvom priameho pripojenia na sieť Profinet alebo pripojenia cez modem (zabezpečená sieť VPN)

Široký výber špirálových membrán Alfa Laval 

.

Bezkonkurenčná membránová technológia a membránové filtračné zariadenia

Optimálne riešenia membránovej filtrácie zvyčajne vznikajú na základe testov v malom meradle. Práve pri nich sa zisťuje uskutočniteľnosť procesu, určujú sa konštrukčné údaje na zvýšenie kapacity, optimalizujú sa existujúce výrobné linky alebo sa dokonca vykonáva spracovanie v malom meradle.

Pokiaľ ide o procesy membránovej filtrácie, spoločnosť Alfa Laval je dokonale pripravená pomôcť pri týchto experimentoch. Naše skúsenosti s membránovými riešeniami siahajú takmer tak ďaleko ako samotná membránová technológia a týkajú sa všetkých bežných typov filtrácie. Dnes sami vyvíjame, vyrábame, inštalujeme a vykonávame servis membránových riešení a systémov. So spoločnosťou Alfa Laval preto využívate bezkonkurenčné know-how a skúsenosti s membránovou technológiou, ktoré vyplývajú z pochopenia každého kroku procesu, a jedinečnú schopnosť našich pracovníkov riešiť vaše potreby v akejkoľvek fáze vývoja membránového filtračného zariadenia.

Viac informácií o procesoch membránovej filtrácie

 

.

Ako vám môžeme pomôcť?

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť špičkovú kvalitu produktov, ktoré spĺňajú množstvo prísnych požiadaviek zo strany spotrebiteľov aj verejných orgánov.

Kontaktujte nás

Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Príbuzné produkty

Systém Alfa Laval Pro-UF Plasma

Systém Alfa Laval PilotUnit Multi

Puzdrá Alfa Laval

.

Dodržiavanie predpisov

Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa používajú na výrobu špirálovej aj doskovej konfigurácie membrán Alfa Laval, vyhovujú požiadavkám nariadenia EÚ (ES) 1935/2004, nariadenia EÚ 10/2011, nariadenia EÚ (ES) 2023/2006 a nariadení FDA (CFR) hlava 21. Membrány sú teda vhodné pre postupy spracovania produktov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Uplatňovanie týchto predpisov sa vzťahuje aj na vybavenie a fitingy, ktoré napomáhajú správnej funkcii membrán, vrátane položiek ako sú doskové jednotky, puzdrá a čerpadlá.