Špirálová UF membrána

Ultrafiltračné špirálové membrány od spoločnosti Alfa Laval sú založené na unikátnej konštrukcii polypropylénového alebo polyesterového nosného materiálu v hygienickom prevedení, čo zabezpečuje optimálne podmienky pre čistenie. Špirálové membrány sú dostupné s rôznymi typmi ultrafiltračných membrán a v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a veľkosti vložky.

Spiral wound membrane UF

Póry membrán v ultrafiltračných špirálových membránach Alfa Laval sú malé, medzný rozsah ich molekulovej hmotnosti (MWCO) sa pohybuje od 1 000 do 100 000  a ich prevádzkový tlak je relatívne nízky. Soli, cukry, organické kyseliny a menšie peptidy prechádzajú cez póry membrány, zatiaľ čo proteíny, tuky a polysacharidy sú zadržané.

Použitie vhodných ultrafiltračných membrán tiež umožňuje frakcionáciu privádzaného prúdu na dve samostatné prúdy, pričom každý z nich obsahuje rozpustené zložky s odlišnými molekulovými hmotnosťami.

Ultrafiltračné špirálové membrány Alfa Laval sú obľúbenou voľbou pre mnohé procesy v potravinárskom, nápojovom, mliekárenskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle, kde sa používajú na separáciu produktov, napríklad aktívnej zložky z fermentačného bujónu, ako aj na čistenie produktu, frakcionáciu a koncentráciu.

Alfa Laval ponúka ucelený rad špirálových membrán s rôznymi vlastnosťami a parametrami.

Séria UF-ETNA

Ultrafiltračná membrána ETNA je vyrobená z kompozitnej fluórovanej polymérovej membrány odliatej na podkladový materiál z polypropylénu (PP). Špirálová membrána UF-ETNA je dostupná v dvoch typoch: ETNA01PP a ETNA10PP s medznou hodnotou molekulovej hmotnosti (MWCO) 1 000 (ETNA01PP) a 10 000 daltonov (ETNA10PP).

Rad UF-ETNA

Táto ultrafiltračná membrána je taktiež vyrobená z kompozitnej fluórovanej polymérnej membrány odlievanej na polypropylénovom podkladovom materiáli. Špirálová membrána UF-FS je dostupná ako FS40PP s hodnotou MWCO 100 000 daltonov.

Rad UF-PE

Tento rad ultrafiltračných špirálových membrán od spoločnosti Alfa Laval je vyrobený na mieru pre mliekárenský a nápojový priemysel, ale je tiež obľúbenou voľbou pre využitie vpotravinárstve, chemickom a farmaceutickom priemysle.

Membrána UF-PE je vyrobená buď z polysulfónu, alebo z polyétersulfónovej membrány na polyesterovom (PET) nosiči. Špirálová membrána UF-PE je k dispozícii v nasledujúcich typoch: GR60PEGR61PEGR70PEGR73PE a GR82PE s rozmedziami MWCO od 25 000 do 5 000 daltonov.

Rad UF-pHt

Membrána UF-pHt sa vyznačuje toleranciou voči vysokým hodnotám pH a teploty. Je vyrobená z polysulfónu alebo polyétersulfónovej membrány na polypropylénovom podklade. Podobne ako séria UF-PE, aj špirálová membrána UF-pHt je dostupná v typoch GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR73PP a GR82PP s hodnotami MWCO v rozmedzí 25 000 a 5 000 daltonov.

Rad UF-RC

Ultrafiltračná membrána RC je vyrobená z regenerovanej celulózovej membrány odliatej na polypropylénovom podklade. Špirálová membrána UF-RC je dostupná ako RC70PP s hodnotou MWCO 10 000 daltonov.

Rad UFX-pHt

Ultrafiltračná membrána UFX-pHt tiež charakterizuje schopnosť tolerovať vysoké hodnoty pH a teploty. Membrána je vyrobená z trvalo hydrofilného polysulfónu ​​odliateho na polypropylénovom nosnom materiáli. Špirálová membrána UF-pHt je dostupná ako UFX10 pHt s hodnotou MWCO 10 000.

Výhody

  • nákladovo efektívna prevádzka z dôvodu nízkej spotreby energie
  • dlhá životnosť v porovnaní s tradičnou slepou filtráciou
  • pokrývajú široké spektrum tokových vlastností a veľkostí pórov
  • k dispozícii v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a rozpery
  • sanitárny dizajn so všetkými materiálmi v súlade s nariadením EÚ (ES) č. 1935/2004, nariadením EÚ č. 10/2011 a nariadeniami FDA (CFR), hlava 21
  • rovnaké typy membrán sú dostupné ako ploché fólie, tak aj špirálové membrány
  • vhodné pre širokú škálu procesov vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval
Ultrafiltration spiral membrane from Alfa Laval

Ako to funguje

Základná technológia, z ktorej membránová filtrácia, zahŕňa použitie polopriepustnej membrány na rozdelenie kvapaliny do dvoch samostatných prúdov.

Čerpanie tejto kvapaliny tangenciálne k povrchu membrány vytvára pozitívny transmembránový tlak, ktorý všetky zložky menšie, ako póry membrány pretlačí na jej druhú stranu, kde sa vytvára permeát.

Všetky komponenty väčšie ako rozmery pórov samozrejme prejsť nemôžu, a teda zostanú v tzv. retentáte. Povrch membrány chráni pred zanesením sila prúdu kvapaliny pohybujúcej sa rovnobežne s povrchom membrány.

Konštrukcia špirálovej membrány

Špirálovitý prvok sa skladá z množstva membránových „obálok“ s 2 vrstvami membránových listov oddelených rozpernou mriežkou, z ktorých každá je prilepená k centrálnej zbernej trubici permeátu.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Medzi každou dvojicou obálok je rozpera, ktorá vytvára prívodný kanál, a ten umožňuje prúdenie privádzanej suroviny pozdĺž špirálového prvku, zatiaľ čo permeát prechádzajúci cez membránu do membránovej obálky v špirálach prúdi do trubice na zber permeátu.

Na vyobrazení na obrázku je znázornený priebeh prúdenia v špirálovej membráne od spoločnosti Alfa Laval. 

Červený = Feed/retentate.

Žltý= Permeat