Špirálová RO membrána

Špirálové membrány od spoločnosti Alfa Laval na reverznú osmózu sú založené na unikátnej konštrukcii polyesterového alebo polypropylénového nosného materiálu v hygienickom prevedení, čo zabezpečuje optimálne podmienky pre čistenie. Špirálové membrány sú dostupné s rôznymi typmi membrán na reverznú osmózu a v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a veľkosti vložky.

ro spirals left side 640x360

Špirálové membrány Alfa Laval na reverznú osmózu využívajú membrány s takými malými pórmi, že nimi dokážu prechádzať len malé frakcie solí spolu s vodou, ktorá je hlavnou zložkou permeátu.

Isté organické zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou nimi môžu prejsť, ale len v obmedzenom rozsahu. Nie je však možné, aby cez membránu prešli akékoľvek iné zložky, či už suspendované, alebo rozpustené v prúde kvapaliny (soli, cukry atď.).

Špirálové membrány Alfa Laval na reverznú osmózu sa používajú na koncentráciu rôznych vstupných surovín, najmä výrobkov citlivých na teplo, predkoncentráciu pred odparovaním, ako aj na zachytávanie produktov a vody z prúdov permeátu a kondenzátu z výparníka. 

Alfa Laval ponúka dve série špirálových membrán na reverznú osmózu s rozdielnymi parametrami rejekcie NaCl. Membránové materiály sú tenkovrstvové kompozitné filmy odlievané na podkladovom filme z polyesteru (PET) alebo polypropylénu (PP).

Rad RO PET

Špirálové membrány tejto série sú typy RO99 s rejekciou NaCl ≥ 98 % a RO90 s rejekciou NaCl ≥ 90 %.

Rad RO pHt

V tejto sérii sa nachádza špirálová membrána RO98pHt, ktorá sa vyznačuje vysokou teplotnou toleranciou v porovnaní so sériou RO PET. Špirálová membrána RO98pHt má rejekciu NaCl ≥ 98 %.

Výhody

  • nákladovo efektívna prevádzka z dôvodu nízkej spotreby energie
  • k dispozícii v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a rozpery
  • sanitárny dizajn so všetkými materiálmi v súlade s nariadením EÚ (ES) č. 1935/2004, nariadením EÚ č. 10/2011 a nariadeniami FDA (CFR), hlava 21. USDA schválené
  • rovnaké typy membrán sú dostupné ako ploché fólie, tak aj špirálové membrány
  • umožňuje súčasné odsoľovanie a koncentrovanie rôznych produktov v rôznych procesoch
  • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Základná technológia, z ktorej membránová filtrácia, zahŕňa použitie polopriepustnej membrány na rozdelenie kvapaliny do dvoch samostatných prúdov.

Čerpanie tejto kvapaliny tangenciálne k povrchu membrány vytvára pozitívny transmembránový tlak, ktorý všetky zložky menšie, ako póry membrány pretlačí na jej druhú stranu, kde sa vytvára permeát.

Všetky komponenty väčšie ako rozmery pórov samozrejme prejsť nemôžu, a teda zostanú v tzv. retentáte. Povrch membrány chráni pred zanesením sila prúdu kvapaliny pohybujúcej sa rovnobežne s povrchom membrány.

Konštrukcia špirálovej membrány

Špirálovitý prvok sa skladá z množstva membránových „obálok“ s 2 vrstvami membránových listov oddelených rozpernou mriežkou, z ktorých každá je prilepená k centrálnej zbernej trubici permeátu.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Medzi každou dvojicou obálok je rozpera, ktorá vytvára prívodný kanál, a ten umožňuje prúdenie privádzanej suroviny pozdĺž špirálového prvku, zatiaľ čo permeát prechádzajúci cez membránu do membránovej obálky v špirálach prúdi do trubice na zber permeátu.

Na vyobrazení na obrázku je znázornený priebeh prúdenia v špirálovej membráne od spoločnosti Alfa Laval. 

Červený = Feed/retentate.

Žltý= Permeat