Špirálová NF membrána

Nanofiltračné špirálové membrány od spoločnosti Alfa Laval sú založené na unikátnej konštrukcii polyesterového nosného materiálu v hygienickom prevedení, čo zabezpečuje optimálne podmienky pre čistenie. Špirálové membrány sú dostupné s rôznymi typmi nanofiltračných membrán a v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a veľkosti vložky

nf spirals left side 640x360

Nanofiltračné membrány Alfa Laval (NF) používajú membrány s veľmi malými pórmi do 300 daltonov. Pri tlaku do 55 barov prechádzajú len malé ióny, zatiaľ čo väčšie ióny a väčšina organických zložiek zostáva zachytená.

Nanofiltračné špirálové membrány Alfa Laval sa používajú na vysoko účinnú koncentráciu a demineralizáciu produktov, ako sú antibiotiká, srvátka a ultrafiltračný permeát. Tieto špeciálne membrány sa používajú na zachytávanie solí s divalenciou vyššou ako 1, zatiaľ čo malé monovalentné soli prechádzajú do permeátu. Môžu sa tiež použiť pri výrobe nealkoholických nápojov, pretože alkoholická zložka prechádza cez membránu, zatiaľ čo farbivá a aróma zostávajú v retentáte.

Séria NF PET

Alfa Laval ponúka dva typy špirálových membrán na nanofiltráciu, napr. špirálové membrány NF a NF99HF. Oba typy sú vyrobené z tenkovrstvovej kompozitnej membrány odliatej na polyesterovom (PET) nosiči. Kapacita rejekcie pre oba typy špirálových membrán je > 98 % na báze síranu horečnatého.

Výhody

  • nákladovo efektívna prevádzka z dôvodu nízkej spotreby energie
  • k dispozícii v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a rozpery
  • sanitárny dizajn so všetkými materiálmi v súlade s nariadením EÚ (ES) č. 1935/2004, nariadením EÚ č. 10/2011 a nariadeniami FDA (CFR), hlava 21. USDA schválené
  • rovnaké typy membrán sú dostupné ako ploché fólie, tak aj špirálové membrány
  • umožňuje súčasné odsoľovanie a koncentrovanie rôznych produktov v rôznych procesoch
  • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Základná technológia, z ktorej membránová filtrácia, zahŕňa použitie polopriepustnej membrány na rozdelenie kvapaliny do dvoch samostatných prúdov.

Čerpanie tejto kvapaliny tangenciálne k povrchu membrány vytvára pozitívny transmembránový tlak, ktorý všetky zložky menšie, ako póry membrány pretlačí na jej druhú stranu, kde sa vytvára permeát.

Všetky komponenty väčšie ako rozmery pórov samozrejme prejsť nemôžu, a teda zostanú v tzv. retentáte. Povrch membrány chráni pred zanesením sila prúdu kvapaliny pohybujúcej sa rovnobežne s povrchom membrány.

Konštrukcia špirálovej membrány

Špirálovitý prvok sa skladá z množstva membránových „obálok“ s 2 vrstvami membránových listov oddelených rozpernou mriežkou, z ktorých každá je prilepená k centrálnej zbernej trubici permeátu.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Medzi každou dvojicou obálok je rozpera, ktorá vytvára prívodný kanál, a ten umožňuje prúdenie privádzanej suroviny pozdĺž špirálového prvku, zatiaľ čo permeát prechádzajúci cez membránu do membránovej obálky v špirálach prúdi do trubice na zber permeátu.

Na vyobrazení na obrázku je znázornený priebeh prúdenia v špirálovej membráne od spoločnosti Alfa Laval. 

Červený = Feed/retentate.

Žltý= Permeat