Špirálová MF membrána

Mikrofiltračné špirálové membrány od spoločnosti Alfa Laval sú založené na unikátnej konštrukcii polypropylénového nosného materiálu v hygienickom prevedení, čo zabezpečuje optimálne podmienky pre čistenie. Špirálové membrány sú dostupné s rôznymi typmi mikrofiltračných membrán a v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a veľkosti vložky.

mf spirals left side 640x360

Mikrofiltračné (MF) špirálové membrány Alfa Laval sú mimoriadne výhodné z hľadiska prevádzkových nákladov, najmä vďaka nízkej spotrebe energie. Ich ďalšia výhoda spočíva v tom, že eliminujú častú výmenu a likvidáciu kaziet a iných spotrebných materiálov, ktoré sa používajú pri tradičnej filtrácii.

Mikrofiltračné špirálové membrány Alfa Laval sú extrémne odolné a ich životnosť je aj viac ako päť rokov.

Mikrofiltrácia sa používa na spracovanie privádzanej suroviny, kde je cieľom odstrániť dispergované tuhé látky s malým priemerom, ako baktérie, tuky a olejové guľôčky, bez toho, aby sa ovplyvnila rovnováha zložiek rozpustených v privádzanej surovine.

Alfa Laval ponúka dva rady mikrofiltračných (MF) membrán s rôznymi veľkosťami pórov a prietokovými vlastnosťami. Materiál membrány je buď polysulfónový polymér, alebo fluórový polymér na báze polypropylénového nosného materiálu.

Rad MFG

Mikrofiltračná membrána MFG je vyrobená z polysulfónového polyméru. Špirálová membrána je dostupná v typoch MFG1 a MFG2 s veľkosťou pórov 0,1 µm, resp. 0,2 µm.

Rad MFP

Mikrofiltračná membrána MFP je vyrobená z fluóropolyméru. Táto špirálová membrána je dostupná v type MFP2 s veľkosťou pórov 0,2 µm a MFP5 a MFP8 s veľkosťou pórov 0,5 µm, resp. 0,8 µm.

Výhody

  • nákladovo efektívna prevádzka z dôvodu nízkej spotreby energie
  • dlhá životnosť v porovnaní s tradičnou slepou filtráciou
  • pokrývajú široké spektrum tokových vlastností a veľkostí pórov
  • k dispozícii v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a rozpery
  • sanitárny dizajn so všetkými materiálmi v súlade s nariadením EÚ (ES) č. 1935/2004, nariadením EÚ č. 10/2011 a nariadeniami FDA (CFR), hlava 21
  • rovnaké typy membrán sú dostupné ako ploché fólie, tak aj špirálové membrány
  • vhodné pre širokú škálu procesov vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Základná technológia, z ktorej membránová filtrácia, zahŕňa použitie polopriepustnej membrány na rozdelenie kvapaliny do dvoch samostatných prúdov.

Čerpanie tejto kvapaliny tangenciálne k povrchu membrány vytvára pozitívny transmembránový tlak, ktorý všetky zložky menšie, ako póry membrány pretlačí na jej druhú stranu, kde sa vytvára permeát.

Všetky komponenty väčšie ako rozmery pórov samozrejme prejsť nemôžu, a teda zostanú v tzv. retentáte. Povrch membrány chráni pred zanesením sila prúdu kvapaliny pohybujúcej sa rovnobežne s povrchom membrány.

Konštrukcia špirálovej membrány

Špirálovitý prvok sa skladá z množstva membránových „obálok“ s 2 vrstvami membránových listov oddelených rozpernou mriežkou, z ktorých každá je prilepená k centrálnej zbernej trubici permeátu.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Medzi každou dvojicou obálok je rozpera, ktorá vytvára prívodný kanál, a ten umožňuje prúdenie privádzanej suroviny pozdĺž špirálového prvku, zatiaľ čo permeát prechádzajúci cez membránu do membránovej obálky v špirálach prúdi do trubice na zber permeátu.

Na vyobrazení na obrázku je znázornený priebeh prúdenia v špirálovej membráne od spoločnosti Alfa Laval. 

Červený = Feed/retentate.

Žltý= Permeat