AL-mem

Štandardný systém Alfa Laval ALMEM-UF je automatický, kontinuálny membránový filtračný systém pre účinný proces ultrafiltrácie. Systém ALMEM-UF sa široko používa v potravinárskom, farmaceutickom a biotechnologickom priemysle. Na účinné zahusťovanie produktov využíva krížovú ultrafiltráciu a opiera sa o viac ako 50 rokov skúseností v oblasti membránových technológií.

阿法拉伐膜过滤系统

Osvedčený membránový filtračný systém na účinnú ultrafiltráciu a čistenie.

 • Nákladovo efektívne, pripravené na prevádzku - štandardizovaný dizajn s vopred zmontovanými komponentmi a prefabrikovaným potrubím
 • Plynulá koncentrácia produktu vďaka flexibilnej a automatickej regulácii
 • Spoľahlivá, ľahko použiteľná a ľahko udržiavateľná prevádzka - PLC na riadenie a monitorovanie systému a procesu vrátane postupov CIP.
 • Efektívna prevádzka - hlavné komponenty vrátane špirálových membrán, čerpadiel, ventilov a náhradných dielov vyrába spoločnosť Alfa Laval.
 • Hygienické prevedenie - všetky potrubia a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s výrobkom alebo čistiacimi kvapalinami

S viac ako 2 500 inštaláciami po celom svete pomohla spoločnosť Alfa Laval mnohým spoločnostiam s membránovou technológiou. Či už prechádzate z tradičnej, energeticky náročnej metódy, alebo chcete optimalizovať svoj existujúci proces ultrafiltrácie, naše know-how v odvetví a rozsiahla globálna predajná a servisná sieť vám pomôžu nájsť dokonalé riešenie, ktoré bude spĺňať vaše špecifické obchodné potreby.

.
.
Blood processing 640x360

Aplikácia

 • Koncentrácia proteínov, želé a iných krmív pred ďalším odparovaním.
 • Spracovanie živočíšnej krvnej plazmy, želatíny, vaječného bielka, pektínu a karagenanu.
 • Obnova, purifikácia a/alebo koncentrácia enzýmov, kvasničného extraktu a aminokyselín.
 • Výroba prírodných farbív a extrakcia proteínov z odpadu.
Gelatine extraction 640x360
.
.

Široký výber membrán Alfa Laval používaných v procese ultrafiltrácie:

UF-pHt™ membrány

UF-pHt branded feature logo.pngŠiroká tolerancia pH a odolnosť voči vysokým teplotám

Tieto UF membrány sú vyrobené zo špeciálneho polypropylénového papiera a môžu sa používať v širokom rozsahu hodnôt pH a vysokých teplôt. To pomáha zvýšiť flexibilitu a hygienu procesu membránového filtračného systému. 

UF špirálové membrány

Naše špirálové membrány UF sú založené na jedinečnej konštrukcii z polypropylénového alebo polyesterového nosného materiálu v hygienickej, plne priliehajúcej konštrukcii, ktorá zabezpečuje optimálne podmienky čistenia.

Keďže všetky membrány v systéme ALMEM-UF vyrába spoločnosť Alfa Laval, môžete sa na nás ľahko obrátiť v prípade výmeny a servisu membrán.

Ako to funguje

Overview of system layout UF

Ako funguje proces ultrafiltrácie?

Membránové smyčky

Pri procese ultrafiltrácie (UF) špirálové membrány zmenšujú objem kvapaliny odstraňovaním vody a iných nízkomolekulárnych látok. Produkt sa do systému napájacej nádrže privádza pomocou ventilu na reguláciu hladiny a čerpá sa do niekoľkých membránových filtračných stupňov zapojených do série (slučiek). Každá ultrafiltračná slučka sa skladá z niekoľkých puzdier obsahujúcich špirálové membrány Alfa Laval. Membrány prepúšťajú soli a vodu do prúdu permeátu (zachytávajú proteíny, želé atď.). Koncentrácia vstupného produktu sa pri prechode postupnosťou slučiek zvyšuje.   

Skutočná teplota procesu ultrafiltrácie súvisí so vstupným produktom, ktorý sa spracováva. Typické teploty sa pohybujú od 5° do 90 °C.

Čerpadlo a chladiaci systém

Každá slučka má systém recirkulačných čerpadiel, ktorý zabezpečuje membránam vhodný prietok, aby sa minimalizovalo zanášanie, pričom sa zohľadňuje celková kapacita systému. Súčasťou jednotky je aj chladiaci systém, ktorý odvádza teplo generované čerpadlami. Frekvenčné meniče na čerpadlách udržiavajú nízku spotrebu energie.

Systém nádrží

Permeát zozbieraný zo slučiek počas procesu ultrafiltrácie vstupuje do systému permeátových nádrží, odkiaľ sa vypúšťa proti prúdu alebo za ním na recykláciu alebo likvidáciu prostredníctvom kanalizačného systému.

Riadenie prietoku

Výstupný prietok retentátu sa zvyčajne riadi systémom prietokového pomeru (hodnota VCF) alebo voliteľným refraktometrom/hustotným in-line zariadením, aby sa dosiahla požadovaná koncentrácia produktu alebo zníženie objemu.

Riadiaci systém

Systém ALMEM-UF je plne automatický. Jednoducho ovládateľný riadiaci systém MemProC® zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a je vybavený samostatnými režimami, v ktorých možno zvoliť rôzne výrobné, čistiace, dezinfekčné a recirkulačné operácie so všetkými potrebnými čiastkovými postupmi.

Tlač produktov a CIP

Po ukončení ultrafiltračného cyklu sa produkt vytlačí vodou, aby sa zabezpečila maximálna výťažnosť. Po vytlačení nasleduje opláchnutie vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky produktu na povrchu membrány. Nakoniec sa membrány a slučky vyčistia pomocou sekvencie CIP.

Možnosti pre váš proces ultrafiltrácie

Systém Alfa Laval ALMEM-UF je možné dodať s nasledujúcimi voliteľnými doplnkami:

 • Špeciálne sekcie na ohrev/chladenie napájacieho roztoku a rekuperáciu tepla z výstupných prúdov (na obrázku).
 • K-Patent in-line refraktometer na kontrolu koncentrácie produktu v koncovej slučke.
 • Systém prietokovej slučky na zníženie množstva oplachovej vody potrebnej v sekvencii CIP.
 • Vykurovacia časť pre roztok CIP
 • Externý ventilový systém CIP s tromi rozdeľovacími ventilmi na čistenie externých prívodných, retentátových a permeátových potrubí.
Heating cooling section for AL mem UF
Alfa Laval spiral membrane for reverse osmosis filtratio

Viac ako 50 rokov skúseností

Membránová filtrácia je čistá technológia. Využite naše odborné znalosti. Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval v oblasti membránových filtračných systémov, krížovej ultrafiltrácie a kontinuálnej membránovej filtrácie siahajú takmer tak ďaleko ako samotná technológia.

Pozrite si výhody našich skúseností

Služby

Rozšírenie výkonu vášho zariadenia

Naša špecializovaná globálna servisná sieť vás podporuje prostredníctvom náhradných dielov a odborných znalostí, kdekoľvek sa nachádzate a kedykoľvek ich potrebujete. Zabezpečením dlhšej prevádzky bez prestojov, dostupnosti a optimalizácie vám prinášame pokoj a pomáhame vám maximalizovať návratnosť investícií. Môžeme Vám pomôcť integrovať naše služby do dohody o poskytovaní služieb so spoločnosťou Alfa Laval v záujme predvídateľnej a bezstarostnej prevádzky.

Ďalšie informácie o našich ponúkaných službách

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

.
.
.