AL-mem

Ultrafiltračný membránový systém Alfa Laval je ultrafiltračná jednotka s tangenciálnym tokom, ktorá je navrhnutá pre automatické riadenie koncentrácie produktu v nepretržitom režime. Systém poskytuje nákladovo efektívne štandardizované riešenia pre špecifické požiadavky na koncentráciu a je navrhnutý s minimálnym zádržným objemom a prísnym zameraním na celkovú hygienu.

阿法拉伐膜过滤系统

Použitie

Systém UF membrán Alfa Laval (AL-mem UF) sa normálne používa ako stupeň koncentrácie a čistenia v rámci iných procesov, čím sa znižuje objem kvapaliny odstránením vody a iných nízkomolekulových látok.

Systém AL-mem UF sa môže použiť na nákladovo efektívnu koncentráciu proteínov, necelulózových polysacharidov a iných potravín pred ďalším odparovaním. Zariadenia tohto typu sa vo veľkom využívajú v zariadeniach na spracovanie krvnej plazmy, želatíny, vajec, pektínového extraktu, karagénanu a chitosanu. Tieto zariadenia sú ideálnou voľbou aj na výrobu prírodných farbív a na regeneráciu bielkovín z odpadových surovín.

Konkrétna teplota technologického procesu sa vzťahuje na konkrétny spracovávaný produkt. Zvyčajne sa teploty pohybujú v intervale od 5 do 90 °C (41 až 194 °F).

Konštrukcia

Systém UF membrán Alfa Laval sa dodáva ako rámová konštrukcia s vopred namontovanými komponentmi a prefabrikovaným potrubím. Zariadenie je pripravené na prevádzku hneď po inštalácii a pripojení na externé napájacie systémy.

Systém ponúka jednoduchú a spoľahlivú prevádzku spolu s jednoduchou údržbou vďaka montáži vopred na ráme. Pomáha to minimalizovať prestoje.

Potrubie, čerpadlá, sitá, ventily a fitingy, ako aj ovládací panel vyrába firma Alfa Laval. Prináša to významné výhody z hľadiska efektívneho servisu a znižovania zásob potrebných náhradných dielov.

Všetky potrubia a zariadenia, ktoré sú v kontakte s produktom alebo čistiacimi kvapalinami, sú hygienicky vyhovujúce, rovnako ako špirálové membrány. Oceľové diely sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L.

Systém AL-mem UF je riadený a monitorovaný prostredníctvom ovládacieho panelu PLC, ktorý zahŕňa riadiace centrum motora s frekvenčnými meničmi na čerpadlách, aby sa znížila spotreba energie.

Koncentrácia a čistenie produktu sa uskutočňuje v kontinuálnom režime, ktorý je riadený automaticky. Čistenie je založené na postupoch čistenia na mieste CIP kontrolovaných operátorom.

Benefits

  • Frame-mounted modules with pre-assembled components and prefabricated piping
  • Main components and control panel are manufactured by Alfa Laval
  • All piping and equipment in contact with the product or cleaning liquids are of sanitary-level design. AISI 316L stainless steel parts
  • PLC operator panel for system control and monitoring of data
  • Automatically controlled product concentration in continuous mode
  • Operator controlled Cleaning-In-Place procedures

Ako to funguje

Overview of system layout UF

Ako funguje AL-mem UF

Riadiaci systém

Systém UF membrán Alfa Laval ponúka plne automatizovanú prevádzku prostredníctvom jednoducho ovládateľného riadiaceho systému MemProC®. Zahŕňa samostatné režimy pre voľbu výrobných, čistiacich, dezinfekčných a recirkulačných operácií spolu so všetkými potrebnými podriadenými sekvenciami. Tým sa zaisťuje bezpečná a spoľahlivá prevádzka celého systému.

Membránové slučky

Vstupný produkt sa zavádza do systému zásobnej nádrže ventilom na reguláciu hladiny a čerpá sa do radu membránových filtračných stupňov spojených do série (slučiek). Každá slučka pozostáva z niekoľkých špirálových modulov, ktoré obsahujú špirálovito vinuté membrány Alfa Laval na ultrafiltráciu. Tieto membrány umožňujú, aby soli a voda prechádzali do prúdu permeátu, zatiaľ čo proteíny, kaučukové zmesi atď. sú vylúčené, a tak sa prechodom cez jednotlivé slučky ich koncentrácia postupne zvyšuje.

Čerpadlo a chladiaci systém

Systém recirkulačného čerpadla v každej slučke zabezpečuje tangenciálny prietok popri membráne, ktorý je vhodný z hľadiska minimalizácie zanášania a zároveň sa zabezpečuje dostatočná celková kapacita systému. Súčasťou jednotky je aj chladiaci systém na odstránenie akéhokoľvek tepla vytvoreného čerpadlami.

Záchytná nádrž

Permeát zhromaždený zo slučiek vstupuje do nádrže na permeát, kde sa vypúšťa proti prúdu alebo po prúde buď na recykláciu, alebo likvidáciu cez odtokový systém.

Regulácia prietoku

Rýchlosť prúdenia retentátu na výstupe je bežne riadená systémom prietokového pomeru (hodnota VCF) alebo voliteľným refraktometrom/meračom hustoty v potrubí na získanie požadovanej koncentrácie produktu alebo zníženie objemu.

Vytlačenie produktu a systém čistenia na mieste CIP

Po ukončení výrobného cyklu voda vytlačí zo systému produkt, aby sa zabezpečila maximálna produktivita. Po tejto fáze vytlačenia produktu nasleduje prepláchnutie vodou na odstránenie akéhokoľvek produktu, ktorý zostal na povrchu membrány. Nakoniec sa realizuje CIP sekvencia na čistenie membrán a slučiek.