Pomocné membránové vybavenie

Alfa Laval ponúka všetko, čo potrebujete pre kompletný membránový filtračný systém. Ponúkame tiež širokú škálu špeciálnych pomocných zariadení, fitingov a príslušenstva potrebného pre inštaláciu membrán, ktoré sa používajú v špirálových a doskových systémoch, a na ich bezpečnú a účinnú prevádzku.

housing 640x360

Šetrná alternatíva

Alfa Laval je jedným z najväčších svetových dodávateľov priemyselných separačných technológií. Separačné zariadenia na báze odstredivých a mechanických princípov dlhoročne dodávame prakticky do všetkých priemyselných odvetví. Existuje však mnoho procesov, pri ktorých sú príslušné látky príliš chúlostivé na to, aby zvládli takéto spracovanie. A práve pre tieto procesy ponúkame šetrnú alternatívu, tzv. cross-flow membránovú filtráciu.

Alfa Laval je popredným svetovým dodávateľom membránových filtrov a zariadení pre sanitárne použitie. Vysokohygienické membránové produkty Alfa Laval sú preferovanou voľbou radu popredných užívateľov membránovej filtračnej technológie aj pre dodávateľov OEM membránových filtračných modulov a systémov.

Zaistenie správneho výkonu

Účinnosť membránových filtračných systémov spoločnosti Alfa Laval veľmi závisí od spoľahlivého a neprerušovaného fungovania pomocných zariadení, ktoré sú špeciálne navrhnuté na podporu a optimalizáciu výkonu konštrukčného celku.

Jedinečnosť Alfa Laval spočíva v jej schopnosti ponúknuť zákazníkom komplexný sortiment pomocných membránových zariadení, ako sú puzdrá membrán vyrábané na mieru, montážne zariadenia, výmenníky tepla, ovládacie prístroje, vybavenie nádrží a ventily. Všetky naše pomocné membránové zariadenia sú schválené pre tlakové triedy až do 60 barov, aby odolali procesom membránovej filtrácie, ktoré si vyžadujú vysoké prevádzkové teploty.

Alfa Laval ponúka aj široký výber vysokotlakových čerpadiel sanitárneho štandardu so starostlivo vybranými prevádzkovými charakteristikami pre riadenie prietoku cez membrány.

Výhody produktu

  • široký sortiment špeciálnych doplnkových zariadení, fitingov a príslušenstva
  • krátke dodacie lehoty a efektívna logistika
  • všetky komponenty dokonale zapadajú
  • všetky materiály sú v súlade s predpismi FDA a sú vhodné pre potravinárske a farmaceutické aplikácie

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzikálny separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel tlaku medzi dvoma stranami špeciálnej membrány. Tento proces sa vyznačuje schopnosťou oddeľovať molekuly rôznych veľkostí a vlastností.

Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa vykonáva ako priečna filtrácia, pri ktorej filtrovaná kvapalina prúdi paralelne s membránou vysokou rýchlosťou a pod tlakom.

Fyzická bariéra

Membránová filtrácia spočíva v prechode jedného vstupného prúdu cez membránový systém, ktorý ho rozdelí na dva samostatné prúdy, nazývané permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzikálna bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami - bariéra, cez ktorú môžu prejsť len určité vybrané zložky vstupného prúdu.

Prechod cez membránu

Póry takéhoto membránového materiálu sú také malé, že sa merajú v angströmoch (10-10 m) a na pretlačenie kvapaliny cez ne je potrebný tlak. Póry v membránach používaných na nanofiltráciu a reverznú osmózu sú v skutočnosti také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dodržiavanie predpisov

Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa používajú na výrobu špirálovej aj doskovej konfigurácie membrán Alfa Laval, vyhovujú požiadavkám nariadenia EÚ (ES) 1935/2004, nariadenia EÚ 10/2011, nariadenia EÚ (ES) 2023/2006 a nariadení FDA (CFR) hlava 21. Membrány sú teda vhodné pre postupy spracovania produktov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Uplatňovanie týchto predpisov sa vzťahuje aj na vybavenie a fitingy, ktoré napomáhajú správnej funkcii membrán, vrátane položiek ako sú doskové jednotky, puzdrá a čerpadlá.