Pomocné membránové vybavenie

Alfa Laval ponúka všetko, čo potrebujete pre kompletný membránový filtračný systém. Ponúkame tiež širokú škálu špeciálnych pomocných zariadení, fitingov a príslušenstva potrebného pre inštaláciu membrán, ktoré sa používajú v špirálových a doskových systémoch, a na ich bezpečnú a účinnú prevádzku.

housing 640x360

Šetrná alternatíva

Alfa Laval je jedným z najväčších svetových dodávateľov priemyselných separačných technológií. Separačné zariadenia na báze odstredivých a mechanických princípov dlhoročne dodávame prakticky do všetkých priemyselných odvetví. Existuje však mnoho procesov, pri ktorých sú príslušné látky príliš chúlostivé na to, aby zvládli takéto spracovanie. A práve pre tieto procesy ponúkame šetrnú alternatívu, tzv. cross-flow membránovú filtráciu.

Alfa Laval je popredným svetovým dodávateľom membránových filtrov a zariadení pre sanitárne použitie. Vysokohygienické membránové produkty Alfa Laval sú preferovanou voľbou radu popredných užívateľov membránovej filtračnej technológie aj pre dodávateľov OEM membránových filtračných modulov a systémov.

Zaistenie správneho výkonu

Účinnosť membránových filtračných systémov spoločnosti Alfa Laval veľmi závisí od spoľahlivého a neprerušovaného fungovania pomocných zariadení, ktoré sú špeciálne navrhnuté na podporu a optimalizáciu výkonu konštrukčného celku.

Jedinečnosť Alfa Laval spočíva v jej schopnosti ponúknuť zákazníkom komplexný sortiment pomocných membránových zariadení, ako sú puzdrá membrán vyrábané na mieru, montážne zariadenia, výmenníky tepla, ovládacie prístroje, vybavenie nádrží a ventily. Všetky naše pomocné membránové zariadenia sú schválené pre tlakové triedy až do 60 barov, aby odolali procesom membránovej filtrácie, ktoré si vyžadujú vysoké prevádzkové teploty.

Alfa Laval ponúka aj široký výber vysokotlakových čerpadiel sanitárneho štandardu so starostlivo vybranými prevádzkovými charakteristikami pre riadenie prietoku cez membrány.

Výhody produktu

  • široký sortiment špeciálnych doplnkových zariadení, fitingov a príslušenstva
  • krátke dodacie lehoty a efektívna logistika
  • všetky komponenty dokonale zapadajú
  • všetky materiály sú v súlade s predpismi FDA a sú vhodné pre potravinárske a farmaceutické aplikácie

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzický separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel v tlaku na oboch stranách špeciálnej membrány. Tento proces charakterizuje schopnosť oddeliť molekuly odlišných veľkostí a vlastností.
Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa uskutočňuje formou tangenciálnej filtrácie, kde filtrovaná kvapalina prúdi pri vysokej rýchlosti a tlaku paralelne s membránou.

Fyzická bariéra

Jednoducho povedané, membránová filtrácia znamená prechod jediného vstupného prúdu cez membránovú sústavu, ktorá ho rozdelí na dva samostatné prúdy známe ako permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzická bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami, bariéra, ktorou môžu prechádzať iba určité vybrané zložky vyskytujúce sa vo vstupnom prúde.

Priepustnosť

Póry membránového materiálu sú také malé, že sa ich veľkosť meria v angströmoch (10-10 m), a na to, aby cez ne kvapalina prenikala, je nevyhnutné vyvíjať tlak. Póry v membránach, ktoré sa používajú na nanofiltráciu a reverznú osmózu, sú dokonca také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dodržanie noriem

Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa používajú na výrobu ako špirálovej, tak aj doskovej konfigurácie membrán Alfa Laval, vyhovujú požiadavkám nariadení EÚ (ES) 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 a nariadeniam FDA (CFR) hlava 21. Membrány sú teda vhodné pre postupy spracovania produktov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Platnosť týchto predpisov sa vzťahuje aj na vybavenie a fitingy, ktoré napomáhajú správnej funkcii membrán, vrátane položiek ako sú doskové jednotky, puzdrá a čerpadlá.