Odparovacie riešenia 3D/VR

Ak si chcete pozrieť modely odparovacích systémov vo virtuálnej realite (VR), kliknite na niektorý z modulov. Pokiaľ si stránky prezeráte na stolnom počítači, môžete si naše 360-stupňové odparovacie moduly prezerať pomocou myši. Moduly otáčajte kliknutím pravým tlačidlom myši alebo si ich priblížte pomocou funkcie posúvania. Toto prostredie si môžete prezerať aj pomocou zariadení VR.

AlfaFlash

AlfaFlash

Doskový výparník s jedným efektom určený na koncentráciu viskóznych kvapalín, ktoré sa často usadzujú alebo si vyžadujú šetrné zaobchádzanie. Kompaktné a samočistiace zariadenie znižuje náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

AlfaFlash_Decanter_Thumbnail

AlfaFlash s dekantačnou odstredivkou

Doskový výparník s jedným efektom s dekantačnou odstredivkou predstavuje robustné, nákladovo efektívne riešenie pre systémy s nulovým vypúšťaním kvapaliny a kryštalizačné systémy. Výborne sa hodí na znižovanie množstva odpadových vôd, obnovu produktov a spätné získavanie a opätovné použitie vody.

AlfaVap Inline 2

AlfaVap Inline

Modul doskového výparníka AlfaVap so stúpajúcim filmom s dvojitým efektom je určený na koncentráciu procesných kvapalín obsahujúcich rozpustené pevné látky. Napriek minimálnym rozmerom zvláda vyššiu koncentráciu a viskozitu médií než rúrkové výparníky.

AlfaVap_MVR_2

AlfaVap MVR

Doskový výparník AlfaVap so stúpajúcim filmom s mechanickou rekompresiou pár (MVR) ponúka najvyššiu energetickú účinnosť. Znižuje náklady na energie aj emisie uhlíka, čím minimalizuje záťaž na životné prostredie.

AlfaVap_TVR_2

Systém AlfaVap TVR s dvojitým efektom

Doskový výparník AlfaVap s dvojitým efektom so stúpajúcim filmom a tepelnou rekompresiou pár (TVR) ponúka dobrú rovnováhu medzi CAPEX a OPEX.

AlfaVap_TVR_3

Systém AlfaVap TVR s trojitým efektom

Doskový výparník AlfaVap s trojitým efektom so stúpajúcim filmom a tepelnou rekompresiou pár (TVR). Až o 40 % energeticky účinnejší než výparník s dvojitým efektom s TVR.