FilmVap

Osvedčená a spoľahlivá odparka Alfa Laval FilmVap s klesajúcim filmom účinne koncentruje veľké objemy kvapalín s nízkym až stredným usadzovaním – úsporné a energeticky efektívne riešenie. Táto robustná viacúčelová trubková odparka s ľahkým ovládaním a údržbou zaberá menej miesta ako porovnateľné jednotky vďaka inovatívnemu usporiadaniu vysoko účinných odlučovačov pary a kvapaliny. Rovnomerné rozloženie kvapaliny a adekvátne zmáčanie pomáha znižovať usadzovanie, frekvenciu čistenia a prestoje.

FilmVap 640x360

Vysoké objemy kvalitného koncentrátu z procesných kvapalín citlivých na teplotu a náchylných na usadzovanie

  • Vysoká kvalita kondenzátu vďaka účinnej distribúcii kvapaliny a odlučovaniu pary a kvapaliny vo vákuu
  • Nízke nároky na údržbu vďaka nízkym teplotám a vysokej účinnosti prenosu tepla, ktoré znižujú usadzovanie
  • Robustný, jednoducho použiteľný dizajn so širokým prevádzkovým rozsahom na zaistenie dlhšej prevádzkyschopnosti a nízkych nárokov na údržbu
  • Univerzálne, ľahko ovládateľné a vysoko prispôsobiteľné širokej škále použití a kapacít až do 50 ton za hodinu v rámci jednej jednotky
  • Zvýšená energetická účinnosť vďaka usporiadaniu s viacerými efektmi alebo vďaka pridaniu jednotiek pre tepelnú alebo mechanickú rekompresiu pár

Optimalizujte koncentráciu procesných kvapalín s nízkou až strednou viskozitou citlivých na teplotu pomocou odparky Alfa Laval FilmVap s klesajúcim filmom. Nízke teplotné rozdiely, vysoká účinnosť prenosu tepla a vysoká odolnosť proti usadzovaniu vďaka minimálnemu času kontaktu produktu s povrchom robí z rúrkového výparníka FilmVap s klesajúcim filmom spoľahlivú voľbu pre širokú škálu odparovacích úloh. 

Je kompaktná, úsporná, ľahko ovládateľná a nenáročná na údržbu a je ideálna na spracovanie procesných kvapalín s nízkou až strednou viskozitou pri kapacite až 50 ton za hodinu. Dosiahnite ešte vyššiu energetickú účinnosť použitím konfigurácií s viacerými efektmi alebo kombináciou odparky Alfa Laval FilmVap s klesajúcim filmom s jednotkami na tepelnú rekompresiu pár (TVR) alebo mechanickú rekompresiu pár (MVR). 

Vedenie spoločnosti Pioneer je veľmi spokojné s úrovňou nasadenia, technickou kompetenciou a obetavosťou tímu Alfa Laval. – S. S. Tomar, výkonný riaditeľ spoločnosti Pioneer Industries Ltd., Pathankot Punjab, India (úspora energie pri koncentrovaní sfermentovaného sladu z liehovarov na báze obilia s využitím alkoholových pár z destilačných zostáv ako jediného ohrievacieho média/paliva). 
Po naplnení našich požiadaviek na novú prevádzku na odparovanie použitých pracích prostriedkov na báze biometánu sme s odborníkmi spoločnosti Alfa Laval diskutovali o našej vízii dosiahnutia nulového vypúšťania kvapalín. Spoločnosť Alfa Laval prišla s inovatívnym systémom odplyňovania a odlučovania kondenzátu. – H. K. Yadava, generálny riaditeľ liehovaru Harinagar Sugar Mills, Bihár, India (nulové vypúšťanie kvapalného odpadu z liehovaru) 

Pozrite sa na náš kompletný rad odpariek

.

Produkty

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

  • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
  • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
  • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png


Platničkový rozdeľovač

 

 

Kombinácia rovnomerného rozdeľovania kvapaliny v platničkovom rozdeľovači a dostatočného zmáčania pomáha zabrániť neefektívnemu rozdeľovaniu a výrazne znižuje zanášanie rúrok. Odvzdušňovacie rúrky udržujú tlakovú rovnováhu nad a pod rozdeľovacou doskou a zároveň udržiavajú stálu statickú hmotnosť kvapaliny na rozdeľovacej doske. 

Tryskový rozdeľovač 

Ďalším typom rozdeľovača kvapaliny, ktorý je k dispozícii v rúrkových výparníkoch Alfa Laval FilmVap, je tryskový rozdeľovač vybavený pevnými kužeľovými rozprašovacími tryskami. Veľkosť a množstvo týchto trysiek závisí od prietoku kvapaliny a priemeru rúrkového plechu vo výmenníku tepla. Väčšia veľkosť otvorov v porovnaní s platničkovým rozdeľovačom znižuje riziko upchatia trysky a zaisťuje rovnomernú distribúciu do rúrok. 

Aby sa znížila teplota, prebieha separačná fáza vo vákuu, ktoré vzniká kondenzáciou pár z posledného efektu v kondenzátore. Vákuové čerpadlo zvyčajne odstráni všetky nekondenzovateľné plyny.  

Použitie viacerých efektov znižuje spotrebu pary vo výparníku. Pary vznikajúce pri jednom efekte slúžia ako vykurovacie médium pri nasledujúcom efekte. Použitie tepelnej rekompresie pár alebo mechanickej rekompresie pár v kombinácii s týmito efektmi ešte výraznejšie znižuje spotrebu pary na zlomok kapacity odparovania. 

 

Jet distributor-2.png

.

Ako funguje výparník FilmVap s klesajúcim filmom (ffe)

V prvej fáze vstupuje procesná kvapalina do vstupného otvoru v hornej časti výparníka. Špeciálne navrhnutý rozdeľovač kvapaliny zaisťuje rovnomerné rozdeľovanie kvapaliny do ohrievacích rúrok. Vplyvom gravitačnej sily prúdi kvapalina smerom dolu v súvislom filme po vnútornom povrchu rúrok. Para privádzaná na vonkajšiu stranu rúrok zvyšuje teplotu kvapaliny. Len čo dôjde k varu, film urýchlený vznikajúcou parou klesá na dno rúrok. Na dne rúrky vstupuje zmes pár a koncentrovanej kvapaliny do druhého efektu alebo separačnej fázy. 

Mohlo by vás zaujímať aj...

Odparovacie riešenia 3D/VR

Prezrite si naše odparovacie systémy zblízka a zo všetkých strán. 3D/VR modely odparovacích systémov zobrazíte jednoducho kliknutím na jeden z modulov.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zoznámte sa s našou ponukou výparníkov

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odparovacích staníc od doskových výparníkov a výparníkov so stúpajúcim filmom až po rúrkové výparníky a výparníky s klesajúcim filmom. Vyhľadajte, čo by vyhovovalo vašim požiadavkám na odparovanie.

water steam drops 640x360