AlfaVap system

Odparka Alfa Laval AlfaVap so stúpajúcim filmom koncentruje kvapaliny s nízkou až strednou náchylnosťou na usadzovanie aj vysoko viskóznej kvapaliny v širokej škále využití a priemyselných odvetví. Je robustná, všestranná a úsporná, energeticky účinná, ľahká na obsluhu a údržbu a stačí mu o 50 – 70 % nižšia výška než vyžadujú bežné trubkové odparky. Vďaka kompaktnej veľkosti sa ľahko inštaluje do existujúcich priestorov.

AlfaVap evaporators

Kompaktnejší, rýchlejší nábeh, vyššia tepelná účinnosť a lepšia kvalita produktu než v prípade trubkových výparníkov.

 • Všestranná úsporná odparka na koncentráciu rôznych produktov v široké škále priemyselných odvetví
 • Lepšia kvalita produktov vďaka vysokej účinnosti prenosu tepla a krátkej dobe zadržania – ideálna pre tepelne citlivé produkty
 • Vysoká energetická účinnosť vďaka nižšej spotrebe pary s viacerými efektmi alebo jednotkám na tepelnú alebo mechanickú rekompresiu pár
 • Dlhšia prevádzkyschopnosť, menej údržby s minimálnym usadzovaním vďaka samočistiacemu efektu
 • Kompaktný, priestorovo úsporný pôdorys, ktorý je o 50 – 70 % menší než v prípade trubkových odpariek, čo znižuje čas a náklady na inštaláciu a servis

Maximalizujte prevádzkyschopnosť s doskovou odparkou AlfaVap Alfa Laval so stúpajúcim filmom. Táto nákladovo efektívna odparka so stúpajúcim filmom koncentruje procesné kvapaliny obsahujúce rozpustené pevné látky. Ľahko zvláda vyššie koncentrácie a viskozitu médií než rúrkové výparníky napriek minimálnym rozmerom. 

AlfaVap so stúpajúcim filmom nainštalujte vzhľadom na jeho komplexný odparovací efekt alebo ako nákladovo efektívnu posilňovaciu jednotku na zvýšenie kapacity existujúcej odparky s využitím existujúcich konštrukcií a ovládacích prvkov. Vďaka nízkej výške ho možno ľahko inštalovať na jednom podlaží s niekoľkými čerpadlami alebo bez čerpadlom. Tým sa ďalej znižujú náklady na inštaláciu. 

Typické spôsoby použitia odparky so stúpajúcim filmom zahŕňajú odparovanie cukru, sladidiel, živočíšnych a rastlinných bielkovín, bioetanolu a žieravín. 

Znížte svoje technické požiadavky vďaka odborným znalostiam spoločnosti Alfa Laval, globálnemu vývoju a podpore procesných aplikácií a kompletnej ponuke výparníkov pre široký sortiment použitia a kapacít. Naše kompletné návrhy systémov zahŕňajú nádoby, čerpadlá, potrubia, kanály, meradlá a projektovanie. 

Systém AlfaVap sa hodí do nášho existujúceho závodu na výrobu rybej múčky z tuniaka a koncentruje vývar z 12 % až na 40 %. Bežný výparník s klesajúcim filmom by si vyžadoval celkom novú budovu.“ – pán Cobas, generálny riaditeľ, Conresa, Španielsko 
V porovnaní s trubkovými výmenníkmi tepla sú odparky AlfaVap účinnejšie. Pri odparovaní sa z ekonomických dôvodov spotrebúva menej pary. Znížili sme náklady na energie o 10 %, zatiaľ čo efektivita výroby spoločnosti sa zvýšila. – Peter Simpson, technický manažér, Chelsea Sugar Company Ltd., Nový Zéland 

Pozrite sa na náš kompletný rad odpariek

.

Produkty

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

 • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
 • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
 • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png

.

Použitia

Využite jedinečnú geometriu dosiek doskovej odparovacej stanice Alfa Laval AlfaVap so stúpajúcim filmom. Jedinečná polozváraná doska s hrubými tesneniami, ktorá sa osvedčila už od svojho prvého uvedenia na trh v 90. rokoch 20. storočia, je výsledkom úzkej spolupráce s výrobcami cukru v snahe zlepšiť účinnosť prenosu tepla pri koncentrovaní procesných kvapalín s vysokou kvalitou. 

Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov 

 •    Ovocné šťavy a pyré 
 •    Cukry, sirupy (kukuričné), med         a cukrovinky 
 •    Etanolové výpalky 
 •    Mäsové a zeleninové vývary 
 •    Želatína a kolagénne peptidy 
 •    Fermentačné produkty 
 •    Káva a čaj  
 •    Zeleninové bielkoviny 
 •    Mlieko a srvátkové bielkoviny 
 •    Nemliečne rastlinné nápoje (ovsené, orechové atď.) 
 •    Dealkoholizácia piva
 •    Bylinné výťažky 

Škrob a sladidlá

 •    Cukry (repný, trstinový, zemiakový atď.) 
 •    Glukóza, dextróza, fruktóza, maltóza 

Bielkoviny 

 •    Želatína 
 •    Vývar 
 •    Mäsové a rybie vývary  
 •    Hmyzie bielkovinové kaše 
 •    Rastlinné bielkoviny  

Chemické látky a odpadové vody 

 •    Žieraviny (NaOH, KOH, LiOH) 
 •    Nulové vypúšťanie kvapaliny 
 •    Anorganické soli 
 •    Biopalivá

Biologická/priemyselná fermentácia 

 •    Fermentačná biomasa 
 •    Lyzín 
 •    Kyselina mliečna 
 •    Kyselina citrónová 
 •    Aminokyseliny 
 •    Výťažky z droždia
Pilotné testovanie a prenájom odparovacích systémov

Možnosť vyskúšania pred kúpou. Získajte odborné znalosti a rady od technikov spoločnosti Alfa Laval, ktorí vám pomôžu optimálne nakonfigurovať odparovací systém, vrátane:

 • Podrobnej analýzy a charakteristiky vody  
 • Modelovania procesov a chemického zloženia vody  
 • Porovnávacieho alebo pilotného testovania na použitie so stredne vysokou až vysokou mierou rizika  
 • Podrobného hodnotenia kompatibility materiálov  
 • Analýzy vzoriek  
 • Pilotných testov  

Navštívte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre vo švédskom Lunde, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre v meste Nakskov v Dánsku alebo si prenajmite jeden z našich mobilných pilotných odparovacích systémov a vykonajte skúšky priamo vo svojom závode. 


Skonštruovaný systém

Kompletný odparovací systém AlfaVap so stúpajúcim filmom zahŕňa doskové odparovače, predhrievače, cyklónové odlučovacie nádoby, jednotky na tepelnú alebo mechanickú rekompresiu pár, čerpadlá, meradlá, ventily, potrubie a miestny programovateľný logický regulátor (PLC) a riadiaci panel. Systém možno vopred zostaviť v dielni spoločnosti Alfa Laval, čo skracuje dobu inštalácie na mieste na jeden až tri týždne.

Ako funguje výparník AlfaVap so stúpajúcim filmom

Alfa Laval AlfaVap je doskový výparník s tenkým stúpajúcim filmom. Produkt prúdi pozdĺž vykurovacích kanálov a odparuje sa, pričom sa uvoľňuje časť vody. Čas kontaktu produktu s výhrevnou plochou je obmedzený v dôsledku turbulencie a vysokej rýchlosti prúdenia kvapaliny. Zmes pary a kvapaliny opúšťa doskové výmenníky tepla a vstupuje do odlučovača pár, ktorý oddeľuje parnú fázu a odvádza ju do horného výstupu. Kvapalná fáza sa zhromažďuje v spodnej časti odlučovača a odvádza sa výstupom na ďalšie spracovanie v nasledujúcom účinnom kroku alebo k bodu konečnej extrakcie.

V porovnaní s tradičným odparovacím systémom trubkového typu vyžadujú systémy AlfaFlash a AlfaVap podstatne menšiu inštalačnú výšku a je možné ich inštalovať bez zložitých stavebných prác.

PPI00521EN_NAOHAL_CMYK.jpg

Vynikajúci koeficient prestupu tepla doskového výparníka

Illis evaporator_Diagram heat transfer.png

 

Odparovacie riešenia Alfa Laval prinášajú oveľa vyššiu tepelnú účinnosť než tradičné rúrkové výparníky. Vďaka až trikrát vyššej účinnosti prenosu tepla v porovnaní s inými technológiami možno dosiahnuť výrazné úspory, najmä pri vyšších koncentráciách.  


Zdroje tepla pre odparovacie systémy

Možnosti konfigurácie

Odparovacie systémy Alfa Laval môžu využívať teplo z rôznych zdrojov, ako je mechanická a tepelná kompresia, a aj odpadové pary zo sušičiek.

Viacúčelový systém 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Šetrí energiu opätovným použitím pary 
 • Jednoduchý a flexibilný

Mechanická rekompresia pár, MVR 

 • Vysoká investícia 
 • Nízka (alebo žiadna) spotreba pary 
 • Využíva elektrickú energiu 

Tepelná rekompresia pár, TVR 

 • Nízke náklady so zníženou spotrebou pary 
 • Jednoduché, bez pohyblivých súčastí

Odpadové teplo zo sušičiek 

 

 • Nízke náklady na energie 
 • Relatívne vysoká investícia 

Mohlo by vás zaujímať aj...

Odparovacie riešenia 3D/VR

Prezrite si naše odparovacie systémy zblízka a zo všetkých strán. 3D/VR modely odparovacích systémov zobrazíte jednoducho kliknutím na jeden z modulov.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zoznámte sa s našou ponukou výparníkov

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odparovacích staníc od doskových výparníkov a výparníkov so stúpajúcim filmom až po rúrkové výparníky a výparníky s klesajúcim filmom. Vyhľadajte, čo by vyhovovalo vašim požiadavkám na odparovanie.

water steam drops 640x360