AlfaFlash

AlfaFlash koncentruje vysoko viskózne, vysoko náchylné na usadzovanie a šmykovo zriedené kvapaliny – bezpečne, spoľahlivo, efektívne. Táto dosková odparka s nútenou cirkuláciou, kompaktná, samočistiaca a ľahko udržiavateľná, zvláda procesné kvapaliny s vysokým obsahom nerozpustených látok a spĺňa požiadavky na stredné až nulové vypúšťanie kvapalín. Vhodná na množstvo spôsobov použitia od bielkovín, potravín, nápojov, škrobu a sladidiel, či biologickú a priemyselnú fermentáciu.

AlfaFlash NoDecanter A

Ľahko koncentrujte kvapaliny s vysokou viskozitou, kvapaliny náchylné na usadzovanie a šmykovo zriedené kvapaliny

 • Maximálna prevádzkyschopnosť vďaka minimálnemu zanášaniu v dôsledku vyššej šmykovej rýchlosti a vyššej turbulencie, ktorá vytvára samočistiaci efekt.
 • Minimalizované náklady na likvidáciu a prepravu vďaka vysoko efektívnej koncentrácii procesných kvapalín s vysokou viskozitou
 • Kompaktné priestorovo úsporné rozmery vďaka menšej výške a hmotnosti v porovnaní s trubkovým, čo znižuje náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.
 • Vynikajúca schopnosť prekoncentrácie a zoslabenia vďaka energeticky účinným sušičkám a prispôsobenie sa meniacemu zloženiu prívodu počas recirkulácie
 • Ideálne na zvýšenie kapacity a odstránenie nedostatkov v existujúcich odparovacích systémoch

Univerzálna, kompaktná a samočistiaca dosková odparka Alfa Laval je vhodná na širokú škálu použití s procesnými kvapalinami s vysokou viskozitou a vysokým obsahom pevných látok, ako sú presýtené roztoky solí a odpadové vody z lisov na olivový olej, ktoré sú náchylné na usadzovanie. Tieto odparky sú ideálne na nové alebo doplnkové inštalácie a spĺňajú požiadavky na stredné až nulové vypúšťanie kvapaliny vo všetkých priemyselných odvetviach.

 • BlueVap – plne automatizovaný, vopred zostavený tepelný separačný systém, ktorý koncentruje odpadovú vodu z lisov na olivový olej na 80 % čistej vody a 20 % biologicky rozložiteľného odpadu. Nevyžaduje paru ani chladiacu vodu. 
 • AlfaFlash – odparka s nútenou cirkuláciou, ktorý koncentruje náročné procesné kvapaliny s nerozpustenými látkami a určitou mierou kryštalizácie.
Je stokrát lepší než starý systém! Okrem plánovanej letnej odstávky funguje bez prerušenia a vyrába produkt Pot ale s požadovanou kvalitou a konzistenciou. Jednotky čistíme na mieste preplachovaním na konci každého týždňa a pri kontrole povrchov slúžiacich na prenos tepla počas letnej odstávky boli dokonale čisté.“ – Shane Fraser, vedúci výroby v liehovare, Glenfarclas Distillery 
Spoločnosť Alfa Laval nám pomáha dosiahnuť cieľ, ktorým je výroba olivového oleja s nulovým odpadom vďaka technológii BlueVap.“  – majiteľ, Frantoio di Santa Téa, Reggello, Taliansko 

Pozrite sa na náš kompletný rad odpariek

Dokonalé na nenewtonovské kvapaliny 

Illis evaporator_Diagram CSL.png

Vďaka zvlnenej konštrukcii dosiek, ktorá podporuje turbulenciu a priebežné čistenie, sa odparka AlfaFlash nezanáša tak rýchlo ako trubkové odparky. Okrem toho pokiaľ sa produkt zrieďuje šmykom (zápar, kukuričný strmý lúh, bielkovinové roztoky atď.), vysoký šmykový pohyb doskovej odparky AlfaFlash znižuje viditeľnú viskozitu procesnej kvapaliny, čo ďalej potláča usadzovanie a zlepšuje výkon pri prenose tepla.

V porovnaní s tradičným odparovacím systémom trubkového typu vyžadujú systémy AlfaFlash a AlfaVap podstatne menšiu inštalačnú výšku a je možné ich inštalovať bez zložitých stavebných prác.

PPI00521EN_NAOHAL_CMYK.jpg


Zdroje tepla pre odparovacie systémy

Možnosti konfigurácie

Odparovacie systémy Alfa Laval môžu využívať teplo z rôznych zdrojov, ako je mechanická a tepelná kompresia, a aj odpadové pary zo sušičiek.

Viacúčelový systém 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Šetrí energiu opätovným použitím pary 
 • Jednoduchý a flexibilný

Mechanická rekompresia pár, MVR 

 • Vysoká investícia 
 • Nízka (alebo žiadna) spotreba pary 
 • Využíva elektrickú energiu 

Tepelná rekompresia pár, TVR 

 • Nízke náklady so zníženou spotrebou pary 
 • Jednoduché, bez pohyblivých súčastí

Odpadové teplo zo sušičiek 

 

 • Nízke náklady na energie 
 • Relatívne vysoká investícia 

Pilotné testovanie a prenájom odparovacích systémov

Možnosť vyskúšania pred kúpou. Získajte odborné znalosti a rady od technikov spoločnosti Alfa Laval, ktorí vám pomôžu optimálne nakonfigurovať odparovací systém, vrátane:

 • Podrobnej analýzy a charakteristiky vody  
 • Modelovania procesov a chemického zloženia vody  
 • Porovnávacieho alebo pilotného testovania na použitie so stredne vysokou až vysokou mierou rizika  
 • Podrobného hodnotenia kompatibility materiálov  
 • Analýzy vzoriek  
 • Pilotných testov  

Navštívte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre vo švédskom Lunde, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre v meste Nakskov v Dánsku alebo si prenajmite jeden z našich mobilných pilotných odparovacích systémov a vykonajte skúšky priamo vo svojom závode. 

.

Produkty

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

 • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
 • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
 • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png

Skonštruovaný systém

Kompletný odparovací systém AlfaVap so stúpajúcim filmom zahŕňa doskové odparovače, predhrievače, cyklónové odlučovacie nádoby, jednotky na tepelnú alebo mechanickú rekompresiu pár, čerpadlá, meradlá, ventily, potrubie a miestny programovateľný logický regulátor (PLC) a riadiaci panel. Systém možno vopred zostaviť v dielni spoločnosti Alfa Laval, čo skracuje dobu inštalácie na mieste na jeden až tri týždne.


.

Princíp fungovania doskového výparníka

Doskový výparník Alfa Laval AlfaFlash využíva nútenú cirkuláciu. Čerpadlo zaisťuje recirkuláciu kvapaliny medzi nádobou cyklónového odlučovača a doskovým výparníkom, čím vzniká vysoko turbulentné prúdenie vo vnútri doskového výmenníka tepla. 

V doskovom výmenníku tepla nedochádza k varu, ale kvapalina sa ohrieva pod tlakom. Samotné odparovanie prebieha tak, že sa zahriata kvapalina vypustí do nádoby odlučovača, kde sa uvoľní tlak a prchavá kvapalina sa následne rýchlo odparí. Veľa systémov AlfaFlash sa prevádzkuje vo vákuu. 

Viacúčelové konštrukcie znižujú nároky na spotrebu pary: para vyrobená v rámci jedného efektu sa používa ako vykurovacie médium v ​​nasledujúcom efekte. V kombinácii s tepelnou rekompresiou pár (TVR) alebo mechanickou rekompresiou pár (MVR) možno spotrebu pary znížiť na zlomok odparovacej kapacity. 

Kompletný systém AlfaFlash zahŕňa doskové výparníky, predhrievače, odlučovacie nádoby, TVR alebo MVR, recirkulačné čerpadlá, meradlá, ventily, potrubie a ovládací panel. 

Mohlo by vás zaujímať aj...

Odparovacie riešenia 3D/VR

Prezrite si naše odparovacie systémy zblízka a zo všetkých strán. 3D/VR modely odparovacích systémov zobrazíte jednoducho kliknutím na jeden z modulov.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zoznámte sa s našou ponukou výparníkov

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odparovacích staníc od doskových výparníkov a výparníkov so stúpajúcim filmom až po rúrkové výparníky a výparníky s klesajúcim filmom. Vyhľadajte, čo by vyhovovalo vašim požiadavkám na odparovanie.

water steam drops 640x360