AromaVap

Na Alfa Laval AromaVap sa môžete spoľahnúť, ak potrebujete rýchlo, šetrne a účinne koncentrovať ovocné a bobuľové šťavy a bylinné extrakty citlivé na teplo a zároveň zachovať cenné aromatické látky. Spracovanie vo vákuu použitím jednorazového prietoku umožňuje zaistiť nízke procesné teploty, čím sa eliminuje potreba recirkulácie a minimalizuje sa zádržný objem. To pomáha zaistiť rýchly nábeh, minimálnu dobu zadržania a krátke vyprázdňovanie a zároveň aj vysokú kvalitu a výťažnosť produktov.

AromaVap plate evaporator

Rýchla, šetrná a vysoko účinná koncentrácia jemných, na teplo citlivých štiav a bylinných extraktov s minimálnou stratou produktov

 • Rýchla a účinná jednorazová koncentrácia ovocných a bobuľových štiav a bylinných extraktov citlivých na teplo
 • Bez straty kvality produktu počas koncentrácie vďaka šetrnému chodu a nízkym teplotám
 • Extrahuje, koncentruje a zhromažďuje aromatické zlúčeniny bez rizika straty s parami
 • Jednoduchá obsluha s ľahko prístupnými a jednoducho vyčistiteľnými povrchmi slúžiacimi na prenos tepla
 • Hygienický dizajn umožňujúci ľahké čistenie, ktorý spĺňa väčšinu svetových noriem pre potravinársky priemysel

Zintenzívnite chuť štiav citlivých na teplo aj bylinných extraktov pomocou doskovej odparky Alfa Laval AromaVap. Tento výparník s jednorazovým prietokom koncentruje produkt vo vákuu pri zachovaní nízkych procesných teplôt. Odpadá tak potreba recirkulácie a znižuje sa zádržný objem. Nízke teploty a krátka doba zadržania umožňujú maximalizovať kvalitu produktu a minimalizovať stratu produktov.

Špeciálne navrhnutý modul na extrakciu aromatických látok oddeľuje a koncentruje prchavé aromatické látky, čím zabraňuje stratám cenných vedľajších produktov.

Mimoriadne univerzálny a kompaktný systém AromaVap sa ľahko inštaluje, obsluhuje a udržuje a zaisťuje vysokú kvalitu a výťažnosť produktov.

 

Pozrite sa na náš kompletný rad odpariek

Pilotné testovanie a prenájom odparovacích systémov

Možnosť vyskúšania pred kúpou. Získajte odborné znalosti a rady od technikov spoločnosti Alfa Laval, ktorí vám pomôžu optimálne nakonfigurovať odparovací systém, vrátane:

 • Podrobnej analýzy a charakteristiky vody  
 • Modelovania procesov a chemického zloženia vody  
 • Porovnávacieho alebo pilotného testovania na použitie so stredne vysokou až vysokou mierou rizika  
 • Podrobného hodnotenia kompatibility materiálov  
 • Analýzy vzoriek  
 • Pilotných testov  

Navštívte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre vo švédskom Lunde, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre v meste Nakskov v Dánsku alebo si prenajmite jeden z našich mobilných pilotných odparovacích systémov a vykonajte skúšky priamo vo svojom závode. 

.

Produkty

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

 • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
 • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
 • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png

.

Použitia


Flexibilná konfigurácia a kapacity 

Jednoducho nakonfigurujte svoj doskový výparník AromaVap podľa požadovaného odparovacieho výkonu z hľadiska spracovávaného produktu, odstraňovania vody a vstupných a výstupných koncentrácií, alebo to nechajte urobiť technikov spoločnosti Alfa Laval. Na rozdiel od rúrkových výparníkov, ktorých kapacita je po inštalácii pevne daná, je možné výparník AromaVap prispôsobiť konkrétnym procesom. Keď je potrebné upraviť kapacitu, jednoducho pridajte alebo odoberte dosky v existujúcom ráme.

Kompaktné a nákladovo efektívne

V porovnaní s rúrkovými výmenníkmi tepla má AromaVap oveľa kompaktnejšie rozmery, čo zjednodušuje prevádzku a údržbu a znižuje náklady. Nízke zádržné objemy s rýchlym nábehom a vyprázdnením vedú k dlhšej dobe prevádzky a vyššej výťažnosti.

Jednoduchá kontrola, ľahké čistenie

Vnútorné usporiadanie systému AromaVap umožňuje jednoduché kompletné skontrolovanie systému. Jednoducho odmontujte upevňovacie skrutky a odklopte prítlačnú dosku, čím získate prístup k povrchom slúžiacim na prenos tepla. Nepotrebujete žiadne ťažké náradie. Zacvakávacie tesnenie bez lepidla zaisťuje tesnosť a bezproblémovú výmenu. Vďaka nízkemu zádržnému objemu vyžaduje účinné čistenie systému AromaVap na mieste (CIP) iba malé množstvo čistiaceho prostriedku, čo ešte výraznejšie znižuje náklady.

Ako funguje doskový výparník AromaVap

Doskový výparník Alfa Laval AromaVap je doskový výparník s tenkým stúpajúcim filmom. Produkt prúdi pozdĺž vykurovacích kanálov a odparuje sa, pričom sa uvoľňuje časť vody. Čas kontaktu produktu s výhrevnou plochou je obmedzený v dôsledku turbulencie a vysokej rýchlosti prúdenia kvapaliny. Zmes pary a kvapaliny opúšťa doskové výmenníky tepla a vstupuje do odlučovača pár, ktorý oddeľuje parnú fázu a odvádza ju do horného výstupu. Kvapalná fáza sa zhromažďuje v spodnej časti odlučovača a je odvádzaná výstupom na ďalšie spracovanie v nasledujúcom efekte alebo ku konečnému extrakčnému bodu. 

Aby sa zabránilo recirkulácii a nadmernému spracovaniu produktu, pracujú všetky účinné okruhy s jednorazovým prietokom; v prípade potreby sa používajú prepojovacie boxy. Prepojovacie boxy fungujú ako prechodové odlučovače pár, ktoré odvádzajú odlúčené pary a pripravujú kvapalnú fázu pre ďalšiu fázu odparovania.  

 

Alfa Laval plate evaporators presentation multipass UPD

Systém AromaVap je plne automatizovaný a využíva centralizovaný programovateľný logický regulátor (PLC) na reguláciu prívodu produktu a páry tak, aby sa z konečnej fázy odparovania získal finálny produkt v požadovanej koncentrácii. 

Použitie jednotky na koncentráciu a separáciu aromatických látok umožňuje spracovanie aromatického kondenzátu extrahovaného z výparníka, čím sa obsah aromatických látok obohacuje a je k dispozícii ako zložka na ďalšie spracovanie. 

Mohlo by vás zaujímať aj...

Odparovacie riešenia 3D/VR

Prezrite si naše odparovacie systémy zblízka a zo všetkých strán. 3D/VR modely odparovacích systémov zobrazíte jednoducho kliknutím na jeden z modulov.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zoznámte sa s našou ponukou výparníkov

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odparovacích staníc od doskových výparníkov a výparníkov so stúpajúcim filmom až po rúrkové výparníky a výparníky s klesajúcim filmom. Vyhľadajte, čo by vyhovovalo vašim požiadavkám na odparovanie.

water steam drops 640x360