Výroba ovocných a zeleninových štiav

Úspešná, zisková výroba štiav, pretlakov a ďalších nápojov z ovocia a zeleniny, je závislá na jemnej rovnováhe všetkých parametrov. Na jednej strane je podstatná kvalita, chuť a farba vstupnej suroviny. Na strane druhej je zas nevyhnutné dodržať štandardy a požiadavky ako hygienické, tak aj zdravotné a bezpečnostné. Zároveň je tiež dôležité dlhodobo znižovať výrobné náklady na minimum. Vybavenie, systémy, know-how a služby Alfa Laval vám túto krehkú rovnováhu pomôžu udržať.

Fruit and vegetable processing640x360

Jedinečné možnosti

Hlavné technológie Alfa Laval zohrávajú ústrednú úlohu pri separácii, koncentrácii, ohreve a chladení dužiny, vlákniny, šťavy a vody v šťavách a pretlakoch, ktoré sa získavajú z ovocia a zeleniny. Naše jedinečné schopnosti umožňujú vykonávať tieto operácie s menším množstvom odpadu, nižšou spotrebou energie a efektívnejším využitím vedľajších produktov.

Výhoda inovácie

Značka Alfa Laval je hrdá na svoju dlhoročnú tradíciu výroby zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny použitím najmodernejších technológií. Alfa Laval vyvinula proces sterilizácie (UHT) a celý jeden zákaznícky segment sa už viac ako pol storočia venuje spracovaniu ovocia a zeleniny.

Udávame smer v oblasti spracovania štiav a pretlakov na svetových trhoch. Technologické inovácie značky Alfa Laval vám tak môžu poskytnúť kľúčovú výhodu na vašej ceste nahor už od samého začiatku.