Proven performance head banner 1200x400

Efektívne zdokonalené, s osvedčeným výkonom

Jedinečné ventily Mixproof zaisťujú bezpečnosť výrobkov a zvyšujú účinnosť a udržateľnosť vašich procesov. Teraz rozširujeme náš sortiment o dva cenovo výhodné ventily, ktoré vylepšujú našu osvedčenú technológiu ochrany proti zmiešaniu, aby spĺňali potreby vášho podniku:

Unique Mixproof CIP je ľahký dvojsedlový ventil na účinné a bezpečné riadenie prietoku CIP v hygienických aplikáciách.

Unique Mixproof Process je kompaktná verzia dvojsedlového ventilu. Preddefinované a dostupné v rôznych veľkostiach, ktoré spĺňajú vaše základné požiadavky hygienického spracovania.

Elimináciou zbytočných strát produktu a znížením spotreby vody a médií CIP ventily Unique Mixproof prispievajú k udržateľnosti vášho procesu. Rýchla údržba a predĺžené servisné intervaly zase pomáhajú maximalizovať dobu prevádzky a minimalizovať prevádzkové náklady.

Chráňte svoj výrobok

Zabezpečte základnú bezpečnosť výrobku, eliminujte riziko krížovej kontaminácie alebo straty výrobku a zároveň zabezpečte účinné čistenie.

Zlepšite svoj proces

Zvýšte spoľahlivosť a flexibilitu nastavenia vášho procesu pomocou osvedčenej technológie ventilov, ktorá spĺňa vaše špecifické výrobné požiadavky.

Zjednodušte si servis

Minimalizujte riziko neplánovaných odstávok a vynakladajte minimum času a prostriedkov na bežnú údržbu.

Zlepšite udržateľnosť

Znížte vplyv na životné prostredie výrazným znížením spotreby vody a médií CIP a elimináciou strát produktu.

Unique Mixproof CIP

Efektívne kontrolujte médiá CIP v kritických distribučných bodoch v maticových potrubných systémoch pomocou ventilov Alfa Laval Unique Mixproof CIP. Tento ľahký dvojsedlový ventil, navrhnutý špeciálne na vedenie médií CIP, zabezpečuje bezpečnosť produktov a vedenia CIP.

Ďalšie informácie

 

Unique Mixproof Process 

Zabezpečte procesné kvapaliny v potrubných spojoch pomocou nákladovo efektívneho ventilu Alfa Laval Unique Mixproof Process. Táto kompaktná verzia našich prémiových dvojsedadlových ventilov so zdvihom horného sedla eliminuje riziko krížovej kontaminácie.

Ďalšie informácie

 

Bezpečné CIP a bezpečnosť produktov s ventilmi Unique Mixproof

Najnovšia generácia ventilov Unique Mixproof je navrhnutá tak, aby zabezpečila bezpečnosť produktov počas hygienického spracovania. Zároveň umožňuje zlepšiť ďalšie prevádzkové aspekty.

UMP CIP and Process Brochure Vignette