Unique Mixproof Large Particle

Pre aplikácie s veľmi veľkými časticami alebo vysoko viskóznymi kvapalinami ponúka tento ventil rovnaké základné výhody ako Unique mixproof ventily, ale sú špeciálne navrhnuté s veľkými otvormi až do priemeru 45 mm.

Unique Mixproof Large Particle w ThinkTop V70 640x360

Cenovo výhodný ventil Mixproof

Ventily Unique Mixproof značky Alfa Laval sú vybavené dvoma nezávislými kuželkami, čo znamená, že jeden ventil Unique Mixproof môže často nahradiť dva alebo viac ventilov iných typov.

Výnimočná prevádzka bez únikov 

Moderná konštrukcia s dvojitým sedlom zaisťuje dlhodobú prevádzku bez únikov, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie produktu. Použitie dvojitého tesnenia s britom poskytuje dodatočnú ochranu, ktorá zabezpečuje bezpečnú a hygienickú prevádzku.

Jednoduchá údržba a čistenie ventilu

Konštrukcia ventilov Unique v prevedení Mixproof je navrhnutá s prístupom zhora pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Nemajú žiadne súčasti, ktoré vyžadujú nastavovanie, údržba ich pohonu je jednoduchá a na všetkých tesneniach je inštalovaná integrovaná detekcia únikov. Ventily Unique Mixproof spĺňajú väčšinu hygienických noriem a môžu byť dodané aj s voliteľným systémom čistenia SpiralClean.

Plný úžitok z ventilov Unique Mixproof získate v prípade ich kombinácie so snímacími a riadiacimi jednotkami ThinkTop a ThinkTop Basic značky Alfa Laval.

Ventilové bloky - regulácia prietoku na mieru 

Sme špecialisti na dodávanie vopred zostavených ventilových blokov, ktoré sú prispôsobené špecifickým individuálnym požiadavkám.
Naše odborné znalosti vám pomôžu zaistiť čo najúčinnejšiu reguláciu prietoku s použitím čo najmenšieho počtu komponentov a efektívne riešiť kľúčové problémy ako tepelné cykly, možnosť čistenia, vypustenie nádrží a reguláciu prietoku.
Ventilové zostavy Alfa Laval môžu byť dodané už zostavené, otestované a kompletne zapojené a s potrebným pneumatickým potrubím, rozvodnými skrinkami a ovládacími panelmi.
To znamená, že dokonca aj zložité inštalácie môžete sprevádzkovať čo najrýchlejšie, ušetriť pritom čas a vyhnúť sa stratám, ktoré súvisia s odstraňovaním problémov a prestojmi na mieste inštalácie. 

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii a v príručke pre výber ventilu.

Ako ekonomické alternatívy k radu ventilov Unique Mixproof ponúka Alfa Laval aj štandardné SMP ventily v prevedení Mixproof. 

Výhody produktu

  • Nákladová efektivita
  • Bezpečná a hygienická prevádzka
  • Jednoduchá údržba a čistenie

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Koncept ventilu Unique Mixproof je založený na súbore základných súčastí, medzi ktoré patrí telo ventilu, kužeľka, pohon, voliteľné doplnky na čistenie a príslušenstvo, ktoré podporuje jeho použitie v rozmanitých procesoch. Pomocou týchto komponentov môžete zostaviť ventil Unique Mixproof, ktorý presne zodpovedá vašim technologickým požiadavkám.

V záujme uľahčenia údržby ventil Unique Mixproof disponuje aj otvormi na detekciu úniku, ktoré vopred upozorňujú na opotrebovanie alebo poškodenie statických O-krúžkov. Obsluha môže ventil kedykoľvek skontrolovať vizuálne, a to bez nutnosti rozoberať ho.

 

Unique Mixproof exploded view w ThinkTop V70_600x375.jpg

Princíp fungovania

Alfa Laval Unique Mixproof je normálne zatvorený ventil (NC), ktorý sa ovláda na diaľku pomocou stlačeného vzduchu.

Na oddelenie oboch kvapalín ventil disponuje dvomi nezávislými tesneniami kužeľky. Kužeľka ventilu má dve tesnenia, ktoré tvoria únikovú komoru pri atmosférickom tlaku. V ojedinelom prípade náhodného úniku produkt prúdi do únikovej komory a vypúšťa sa cez únikový výpust.

Keď je ventil otvorený, úniková komora je zatvorená. Produkt potom môže prúdiť z jedného vedenia do druhého bez toho, aby dochádzalo k stratám z únikov. Ventil je možné ľahko vyčistiť a chrániť pred účinkami vodného rázu podľa špecifických požiadaviek procesu a konfigurácie ventilu. (Počas prevádzky ventilu nedochádza k úniku produktu.)

Systém čistenia SpiralClean

Spoločnosť Alfa Laval ponúka externe pripojený CIP systém SpiralClean. Tento systém zabezpečuje hygienickú prevádzku v náročných podmienkach, kde čistenie ventilov Unique Mixproof pomocou funkcie zdvihnutia a zatlačenia sedla nie je postačujúce. Systém SpiralClean je možné pridať na čistenie horných a dolných kuželiek a na preplachovanie únikových komôr ventilov. SpiralClean čistí dôkladnejšie, efektívnejšie, spotrebúva menšie množstvo čistiaceho prostriedku a pomocných médií a cyklus vykoná za kratší čas ako bežné externe pripojené CIP zariadenia.

Ďalšia skvelá výhoda: Systém SpiralClean umožňuje ventilu Unique Mixproof pracovať za sterilných podmienok, keďže ešte pred čistením pomocou pary cez potrubie na CIP vytvorí bariéru voči atmosfére práve vo forme pary.

unique-mixproof-spiral-clean-640x360.jpg

Možnosti konfigurácie

  • Verzia 3-A k dispozícii na požiadanie
  • Tesnenie v kontakte s produktom v prevedení HNBR, NBR alebo FPM
  • Zástrčkové komponenty alebo výstelky svoriek podľa príslušných noriem
  • Regulácia a indikácia: ThinkTop V70
  • Indikácia na detekciu zdvihnutia horného sedla.

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Alfa Laval Unique Mixproof ventily – výmena axiálneho tesnenia

Alfa Laval Unique Mixproof ventily – výmena radiálneho tesnenia

Alfa Laval Unique Mixproof ventily – výmena tesnení v kontakte s médiom