Unique Mixproof CIP

Efektívne regulujte médiá CIP v kritických distribučných bodoch systému pomocou ventilu Alfa Laval Unique Mixproof CIP. Tento ľahký dvojsedlový ventil, navrhnutý špeciálne na smerovanie médií CIP, zabezpečuje bezpečnosť vedenia CIP. Nasmeruje tlakové čistiace kvapaliny do oblasti, ktorá si vyžaduje čistenie, bez rizika krížovej kontaminácie. Tento univerzálny ventil CIP sa prispôsobuje požiadavkám procesu a zároveň spĺňa hygienické normy.

Unique Mixproof CIP 640x360

Špeciálny dvojsedlový ventil na bezpečné, spoľahlivé a nákladovo efektívne vedenie kvapalín CIP

  • Zaistite základnú bezpečnosť výrobkov a eliminujte riziko krížovej kontaminácie
  • Zvýšte spoľahlivosť a flexibilitu vášho procesu a nastavenia CIP počas prevádzky
  • Minimalizujte riziko neplánovaných odstávok a čas a prostriedky vynaložené na bežnú údržbu
  • Zlepšite udržateľnosť a znížte vplyv na životné prostredie znížením spotreby vody a médií CIP
  • Osvedčený, nákladovo efektívny dvojsedlový ventil na vedenie čistiacich médií zníži vaše celkové prevádzkové náklady

Efektívne plňte, vyprázdňujte a čistite procesné linky a linky CIP bez rizika kontaminácie pomocou ventilu Alfa Laval Unique Mixproof CIP. Nákladovo efektívny dvojsedlový ventil zaručuje bezpečnosť produktov pri regulácii alebo usmerňovaní toku médií CIP dopredu či dozadu.

Jeho modulárna konštrukcia sa ľahko prispôsobuje rôznym aplikáciám, kapacitným požiadavkám a meniacim sa potrebám.

Údržba je jednoduchá a servisné intervaly sú dlhšie. Okrem toho sa znižuje spotreba vody a médií CIP.

Unikátny ventil CIP Mixproof je k dispozícii v rôznych veľkostiach. Poskytuje úplnú kontrolu nad CIP médiom a v prípade potreby ho možno namontovať aj opačne.

Unique_Mixproof_CIP_Matrix.gif

Chráňte svoj výrobok

Zabezpečte základnú bezpečnosť výrobku, eliminujte riziko krížovej kontaminácie alebo straty výrobku a zároveň zabezpečte účinné čistenie.

Zlepšite svoj proces

Zvýšte spoľahlivosť a flexibilitu nastavenia vášho procesu pomocou osvedčenej technológie ventilov, ktorá spĺňa vaše špecifické výrobné požiadavky.

Zjednodušte si servis

Minimalizujte riziko neplánovaných odstávok a vynakladajte minimum času a prostriedkov na bežnú údržbu.

Zlepšite udržateľnosť

Znížte vplyv na životné prostredie výrazným znížením spotreby vody a médií CIP a elimináciou strát produktu.

.

Ako to funguje

Ventil CIP Alfa Laval Unique Mixproof je normálne uzavretý (NC) ventil ovládaný na diaľku stlačeným vzduchom. Konštrukcia ventilu obsahuje dva nezávislé kužele a tri tesnenia, ktoré oddeľujú procesnú kvapalinu od čistiaceho média. Priestor medzi tesneniami vytvára za všetkých prevádzkových podmienok únikovú komoru s atmosférickým tlakom.

 

K únikom dochádza len zriedkavo. Ak predsa k úniku dôjde, kvapalina prúdi do únikovej komory a odteká cez výstup, čo uľahčuje jeho odhalenie. Keď je ventil otvorený, úniková komora je uzavretá. Kvapalina prúdi z jedného potrubia do druhého. Konštrukcia ventilu s tromi tesneniami minimalizuje úniky a jeho samočistiaca funkcia zabezpečuje, že médium CIP prichádza do kontaktu s hygienicky čistými povrchmi.

 

Exploded view_Unique Mixproof_CIP.png

 

 

Vďaka svojej vyváženej konštrukcii ventil primárne ovláda médium CIP, čím zabezpečuje úplnú kontrolu a eliminuje vodné rázy. Je možné ho namontovať v opačnom smere. Tlak je možné zvýšiť prídavným vzduchom.

Icon 2 Proven performance_ 640x360_new.png

Je navrhnutý na maximálnu dobu prevádzkyschopnosti výroby a minimálny servis.

Icon 1 Proven Performance promo_640x360_new.png

Eliminujte zbytočné straty produktu vďakabezúnikovej prevádzke.

Icon 3 Proven performance promo 640x360.png

Využite výhody systému Alfa Laval ThinkTop a ušetrite až 90 % vody a čistiacich médií.

Mohlo by vás zaujímať aj...

Bezpečné CIP a bezpečnosť produktov s ventilmi Unique Mixproof

Najnovšia generácia ventilov Unique Mixproof je navrhnutá tak, aby zabezpečila bezpečnosť produktov počas hygienického spracovania. Zároveň umožňuje zlepšiť ďalšie prevádzkové aspekty.

UMP CIP and Process Brochure Vignette

Katalóg produktov

Katalóg hygienických technologických zariadení Alfa Laval "Po ruke" zahŕňa brožúry k výrobkom, výkonové krivky, odkazy na animácie, brožúry a cenníky na účely objednávania.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Služby pre hygienické ventily

Ak chcete zabezpečiť nepretržitú prevádzku svojich hygienických procesov, predĺžte životnosť svojich hygienických ventilov. Keď si vyberiete spoločnosť Alfa Laval ako svojho servisného partnera, získate prístup k celosvetovej servisnej sieti a odborníkom, keď ich potrebujete, a miestnu podporu, keď je to dôležité. Spoľahnite sa na našu širokú ponuku služieb na optimalizáciu vašich procesov - kedykoľvek a kdekoľvek.

Service 640x360
.

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

CAD portál

Stiahnite si modely výrobkov vo formátoch Neutral alebo Native CAD. K dispozícii na stiahnutie sú aj 3D súbory vo formáte PDF.

Zobraziť CAD portál 

Technické články