SMP

Ventily SMP, ideálne pre hygienické aplikácie v matricových potrubných systémoch, predstavujú štandardizovanú, cenovo výhodnú alternatívu k ventilom Unique v prevedení Mixproof.

Alfa Laval SMP

Ekonomické ventily typu Mixproof

Alfa Laval ponúka dva ventily s dvojitým tesnením v prevedení Mixproof: Alfa Laval SMP-BC a aseptickú verziu SMP-BCA. Ventily SMP umožňujú prúdenie dvoch rôznych médií tým istým ventilom súčasne, a to bez rizika skríženej kontaminácie. Tým sa zvyšuje prevádzková účinnosť a výrazne sa znižujú prevádzkové náklady.

Vysoká flexibilita použitia

SMP ventily v prevedení Mixproof vychádzajú z modulárnej štruktúry a sú k dispozícii v niekoľkých typoch telies ventilov a ďalších súčastí, ktoré možno kombinovať rôznymi spôsobmi. Tieto samovypúšťacie ventily, ktoré bránia skríženej kontaminácii, môžu byť nakonfigurované buď ako uzatváracie ventily, alebo ako prepínacie ventily.

Ventily SMP v prevedení Mixproof sú zostavené z niekoľkých základných komponentov, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie ventilov tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám v sanitárnych a aseptických procesoch.

Zjednodušená údržba ventilu

Konštrukčné prvky, ako minimálny počet pohyblivých súčastí, zhora vedená kuželka a pohon, ktorý zjednodušuje údržbu, zaisťujú jednoduchú demontáž ventilov SMP a rýchlu, jednoduchú údržbu.

Sortiment ventilov SMP v prevedení Mixproof

Rad ventilov Alfa Laval SMP v prevedení Mixproof ponúka dve štandardné cenovo výhodné alternatívy radu prémiových ventilov Alfa Laval Unique Mixproof.

 • Ventil SMP-BC Mixproof pre procesy, ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť, detekciu úniku a čistenie na mieste CIP
 • Ventil SMP-BC Mixproof pre použitie v aseptických procesoch

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Aseptická verzia

Aseptická verzia ventilu SMP Mixproof značky Alfa Laval sa nazýva SMP-BCA a je určená na použitie v aseptických podmienkach s vylúčením skríženej kontaminácie a pri sterilizácii za vysokých teplôt.

Priama konštrukcia udržuje kvapaliny oddelené, a to vďaka dvom tesneniam na kuželke, medzi ktorými je úniková komora.

PTFE/gumená membrána, ktorá kopíruje pohyb kuželky v hornej časti tela ventilu, zaisťuje to, že počas spracovania sa nezvýši koncentrácia mikroorganizmov v produkte.

Princíp fungovania si môžete pozrieť po kliknutí tu.

Spĺňa väčšinu hygienických noriem

Ventily Alfa Laval SMP spĺňajú väčšinu štandardov požadovaných v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom a kozmetickom priemysle.

Ďalšie informácie nájdete v časti Dokumentácia. 

Výhody produktu

 • Znižuje prevádzkové náklady
 • Vysoká flexibilita použitia
 • Spĺňa väčšinu hygienických noriem

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

SMP BCA EPIC

SMP-BCA mixproof valve

Ako to funguje

Konštrukcia

Konštrukcia ventilovej rady Alfa Laval SMP v prevedení Mixproof sa líši v závislosti od modelu ventilu (SMP-BC a SMP-BCA).

Ventil SMP-BC Mixproof sa skladá z pohonu, skrine, kuželky a telesa ventilu. K dispozícii sú tri verzie, a to uzatvárací ventil s jedným ventilovým telesom, uzatvárací ventil s dvoma ventilovými telesami a prepínací ventil s tromi ventilovými telesami. Telesá ventilov sú na pohon pripevnené upínacími krúžkami a rýchlospojkami. Upínací krúžok umožňuje otáčať ventilom v ľubovoľnom smere.

Ventil SMP-BCA Mixproof sa skladá z rovnakých ventilových súčastí ako SMP-BC, ale je vybavený membránou z PTFE/EPDM, ktorá je určená na zabránenie kontaminácii z vonkajších zdrojov a odoláva vysokým teplotám. Vďaka tomu je model SMP-BCA ideálny na použitie v aseptických podmienkach.

Princíp fungovania

Ventily Alfa Laval SMP Mixproof sa ovládajú na diaľku pomocou stlačeného vzduchu. Ventily SMP-BC a SMP-BCA Mixproof fungujú na rôznych prevádzkových princípoch, ktoré sú opísané nižšie.

Ventil SMP-BC v prevedení Mixproof

Ventil SMP-BC Mixproof je vybavený dvoma malými normálne otvorenými vzduchovými ventilmi (NO), detekčným ventilom a ventilom pre proces CIP.

Kuželka ventilu má dve tesnenia, ktoré tvoria únikovú komoru pri atmosférickom tlaku. Prípadný únik produktu sa vypúšťa cez detekčný ventil. Únikovú komoru možno vyčistiť zavedením CIP do detekčného ventilu. Ventil SMP-BC je necitlivý voči vodnému rázu v potrubí na produkt nad kuželkou.

Dolné potrubia na produkty pri prepínacích ventiloch oddeľuje jediná tesniaca kuželka.

Aseptický ventil SMP-BCA typu Mixproof

Aseptický ventil SMP-BCA Mixproof je normálne zatvorený ventil (NC) s osvedčenou PTFE/EPDM membránou. Špeciálne konštruovaná aseptická membrána hermeticky tesní proti vniknutiu cudzorodých látok z atmosféry a zaisťuje plnú ochranu proti účinkom mikroorganizmov. Zabraňuje tiež hromadeniu produktu na ploche, ktorá je v kontakte s produktom.

Kuželka ventilu má dve tesnenia, ktoré tvoria únikovú komoru pri atmosférickom tlaku. Prípadný únik produktu sa vypúšťa cez detekčný ventil. Únikovú komoru možno vyčistiť zavedením CIP do detekčného ventilu.

Dve malé pneumatické, normálne otvorené ventily (NO) umožňujú vytvoriť sterilnú bariéru kontinuálnym prívodom pary do únikovej komory. Keď je hlavný ventil zatvorený, komora musí byť čistá a sterilná.

Spodné potrubia na produkt pri prepínacích ventiloch oddeľuje jediná tesniaca kuželka, avšak v únikovej komore sa nevyžaduje použitie sterilnej bariéry.

 

SMP-BC_Shut_Off_Valve_Drawing_Frank.jpg                                                              SMP-BCA_Aseptic_Shut_Off_Valve_Drawing_Frank.jpg

Uzatvárací ventil SMP-BC typu Mixproof              Aseptický uzatvárací ventil SMP-                                                                                                BCA typu Mixproof

 

Možnosti konfigurácie

Ventil SMP-BC v prevedení Mixproof

 • Fitingy podľa požadovanej normy
 • Zariadenie na snímanie a ovládanie ventilov vrátane jednotiek ThinkTop, ThinkTop Basic a IndiTop
 • Pohon so silnou pružinou
 • Väčší pohon pre veľkosti ventilov 38 – 51 mm/DN 40 – 50
 • Inštalačné sady pre čistenie na mieste CIP
 • Rôzne kombinácie tiel ventilu
 • Drsnosť povrchu dielov, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom: Ra ≤ 0,8 µm
 • Tesniace krúžky, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, v prevedení NBR alebo FPM
 • Servisný nástroj pre pohon
 • Nástroj na utesnenie kuželky (nutný na výmenu tesnenia)

Ventil SMP-BCA v prevedení Mixproof

 • Fitingy podľa požadovanej normy
 • Zariadenie na snímanie a ovládanie ventilov vrátane jednotiek ThinkTop, ThinkTop Basic a IndiTop
 • Väčší pohon pre veľkosti ventilov 38 – 51 mm/DN 40 – 50
 • Inštalačné sady pre čistenie na mieste CIP
 • Rôzne kombinácie telies ventilu
 • Drsnosť povrchu dielov, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom: Ra ≤ 0,8 mikrometrov
 • Tesnenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom z NBR a PTFE alebo FPM a PTFE
 • Servisný nástroj pre pohon
 • Nástroj na utesnenie kuželky (nutný na výmenu tesnenia)

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Alfa Laval SMP-BC mixproof valves - replace seals

Servisné súpravy Alfa Laval