Riešenia prenosu tepla pre výrobcov systémov

Konkurenčné výhody

Chcete byť najlepší v tom čo robíte? My vám s tým pomôžeme! Naše riešenia sú optimalizované pre vaše podnikanie a prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám. Výskumné a vývojové tímy spoločnosti Alfa Laval, globálna sieť a viac ako 130 rokov skúseností sú zárukou toho, že vždy dostanete vysoko optimalizované riešenie s čo najnižšími nákladmi.

Váš úspech je náš cieľ

Chceme, aby boli naši zákazníci úspešní. Preto naše výskumné a vývojové tímy neustále hľadajú inovatívne spôsoby optimalizácie vašich procesov, efektivity a konkurencieschopnosti. Ako váš partner nám záleží na dlhodobej životnosti vašich zariadení a na ich prispôsobení budúcim potrebám.
Vďaka našej rozsiahlej globálnej distribučnej sieti s miestnou servisnou podporou zaistíme, aby boli vaše zariadenia dodané rýchlo a bezpečne.
Silné stránky spoločnosti Alfa Laval
Úspech spoločnosti Alfa Laval pri vytváraní najlepších priemyselných OEM riešení je postavený na štyroch zásadných prednostiach:

- Dôraz na použitie - stále skúmanie špecifických potrieb a priorít každej oblasti použitia a vyhodnocovanie a vývoj rôznych riešení pre rôzne priemyselné odvetvia.

- Znalosti trhu a zákazníkov na základe komunikácie so zákazníkmi a našich aplikačných poznatkov.

- Dôraz na výrobok - vývoj výrobkov s väčšou flexibilitou a účinnosťou, ktoré spĺňajú aplikačné požiadavky našich zákazníkov.

- Sústredenie na zákazníka z pozície dodávateľa dlhodobých riešení s globálnym dosahom a lokálne prítomnosťou. Rozumieme problémom a logistike veľkoobjemovéj výroby a dôležitosti správneho načasovania.

OEM aplikácie

Tepelné čerpadlá

 • Krajina
 • Voda
 • Vzduch (vrátane kaskádových a CO2 systémov)

Ďalšie informácie

Vykurovanie

 • Kotly
 • Príprava teplej vody pre domácnosti
 • Solárna energia

Ďalšie informácie

Klimatizačné jednotky

 • Vzduchom chladené piestové chillery
 • Vzduchom chladené skrutkové chillery
 • Vodou chladené piestové chillery
 • Vodou chladené skrutkové chillery
 • Systémy priameho chladenia

Ďalšie informácie

Kogeneračné jednotky

 • Sterling
 • Palivové články
 • ORC (organický Rankinove cyklus)

Ďalšie informácie

Priemyselné aplikácie

 • Veterné elektrárne
 • Odvlhčovače vzduchu
 • Vzduchové kompresory
 • Chladenie výroby
 • Systémy chladenia v doprave

Motory a doprava

 • Chladenie motorov (olej, vzduch, mazivo)
 • Filtrácia motorového oleja a paliva
 • Chladenie prevodového oleja
 • Chladenie hydraulického oleja
 • Rekuperácia tepla

Ďalšie informácie