Kombinovaná výroba elektriny a tepla kogeneračnými jednotkami

Kogeneračnej jednotky predstavujú najúčinnejšie spôsoby využitia energie. Viac ako 90% energie sa môže znovu efektívne využiť. Ide o nákladovo efektívne riešenie s mnohými prednosťami.

combined-heat-power 640x360

Od odpadového tepla k účinnému vykurovaniu

Pre aplikácie kombinovanej výroby elektriny a tepla kogeneračnými jednotkami ponúka spoločnosť Alfa Laval široké spektrum výmenníkov tepla. Jedná sa predovšetkým o vzduchové výmenníky tepla, rozoberateľné doskové výmenníky tepla a doskové výmenníky tepla spájkované meďou, ktoré patria medzi energeticky najúčinnejšie možné riešenie prenosu tepla. Spoločnosť Alfa Laval ponúka partnerstvo s možnosťou využitia všetkých historicky dosiahnutých znalostí, skúseností a technických riešení v tejto aplikácii. Prostredníctvom našich spoľahlivých a dlhodobo platných riešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť kdekoľvek na svete získate efektívne zariadenie s dlhou životnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

Zariadenia od spoločnosti Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval dodáva zariadenia na účinné chladenie spaľovacích motorov kogeneračných jednotiek. 

Suchý chladič s dvoma okruhmi chladenia

Spoločnosť Alfa Laval ponúka široký rad vzduchových výmenníkov tepla vhodných pre chladenie spaľovacích motorov kogeneračnej jednotky. Pre tento účel je možné zvoliť buď stolové prevedenie vzduchového výmenníka tepla, alebo vzduchové výmenníky tepla typu "V".

Vodný plášť spaľovacieho motora

Chladenie vodného plášťa spaľovacieho motora, tzv. Chladenie vysokoteplotného okruhu, ponúka spoločnosť Alfa Laval rozoberateľné doskové výmenníky tepla, spájkované doskové výmenníky tepla a celonerezové doskové výmenníky tepla. Tieto výmenníky tepla účinne rekuperuje teplo produkované v primárnom okruhu spaľovacieho motora a zároveň tento okruh účinne chladí.

Chladenie mazacieho oleja

K účinnému chladenia nízkoteplotného okruhu, tzv. Okruhu mazacieho oleja, sa používa kompletný rad doskových výmenníkov tepla Alfa Laval. Okrem iného ide o rozoberateľné doskové výmenníky tepla, spájkované doskové výmenníky tepla a celonerezové doskové výmenníky tepla. Tieto výmenníky tepla účinne rekuperuje teplo produkované v okruhu mazacieho oleja spaľovacieho motora a zároveň tento okruh účinne chladí.