Moduly na tepelné spracovanie

Alfa Laval dodáva celý rad štandardizovaných zariadení na tepelné spracovanie, ktoré sa používajú na odstránenie alebo zníženie počtu živých mikroorganizmov v produkte, čím sa zlepšuje jeho mikrobiologická stabilita a predlžuje sa trvanlivosť. Pre technologický proces sú k dispozícii rozličné konštrukčné konfigurácie zariadení na tepelné spracovanie. Pasterizačné moduly s vopred namontovanými doskovými výmenníkmi tepla je tak možné ľahko prispôsobiť rôznym požiadavkám technologického procesu.

Flexitherm heat treatment equipment

Naše zariadenia na tepelné spracovanie spĺňajú vaše požiadavky na technologický postup

  • Osvedčený proces eliminácie baktérií predlžuje trvanlivosť.
  • Energeticky účinné a vysokokvalitné doskové výmenníky tepla sú základom technologického procesu.
  • Stabilná a spoľahlivá prevádzka, ktorá zaručuje šetrné a konzistentné spracovanie produktu.
  • Malý reziduálny objem v doskových výmenníkoch tepla zaručuje minimálne výrobné straty.
  • Hygienické a kompaktné prevedenie s nenáročnou údržbou.

Celé zariadenie na tepelné spracovanie sa pred dodaním kompletne zmontuje a otestuje vo výrobnom závode. Tepelné zariadenie je navrhnuté na systém čistenia na mieste a v súlade s predpismi potravinárskeho priemyslu sú všetky komponenty, ktoré sa dostávajú do kontaktu s technologickými kvapalinami, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a disponujú tepelne odolnými tesneniami. Produktový rad zahŕňa moduly tepelných zariadení určených na spracovanie vysokoviskóznych výrobkov, ako aj moduly, ktoré sú špeciálne navrhnuté na tepelnú deaktiváciu použitých pivovarníckych kvasníc.

Naša ponuka pre vaše procesy:

Prečítajte si viac o účinnosti zariadení spoločnosti Alfa Laval na tepelné spracovanie, ako aj o ich prínosoch, praktickosti či technických parametroch:

Potravinársky priemysel

Na aseptickú tepelnú úpravu širokej škály potravinárskych produktov: SteriTherm

Výroba nápojov a varenie piva 

Na pasterizáciu piva a iných sýtených nápojov: Flexitherm alebo Flexitherm Core

Na tepelnú deaktiváciu vyčerpaných pivovarských kvasníc: Thermolyser

Na bakteriologické ošetrenie odvzdušnenej vody:  Aldox Core SPD