Aldox Core

Aldox™ Core od spoločnosti Alfa Laval je systém na odplyňovanie vody, ktorý ihneď po dodaní a nainštalovaní funguje s maximálnou účinnosťou, a to pri nízkych investičných nákladoch. Zbavte sa nákladných, časovo náročných postupov zábehu a uvedenia do prevádzky. Vďaka cenovo efektívnej prevádzke a údržbe tiež minimalizujete celkové náklady na vlastníctvo.

阿法拉伐 Aldox™Core水脱氧系统

Riešenia odplyňovania pre pivá a nápoje

  • Odstraňuje potrebu drahých tlakových nádob a podtlakových čerpadiel, čím šetrí priestor aj prevádzkové náklady.
  • Štandardizovaná modulárna konštrukcia zabezpečuje rýchle dodanie cenovo efektívnych riešení odplyňovania.
  • Systémy vopred namontované na rámy vyžadujú len minimálne inštalačné práce na mieste.
  • Výrobcom otestované jednotky skracujú uvedenie do prevádzky, aby ste ich mohli rýchlo používať.
  • Automatizované riadiace systémy pomáhajú zvýšiť efektivitu, zredukovať kontrolu a minimalizovať úniky produktu.
Riešenia odplyňovania pre pivá a nápoje: systémy na odplyňovanie vody Aldox™ od spoločnosti Alfa Laval sú už dlho vyhľadávanou technológiou výroby prvotriednej vody bez kyslíka pre pivovarníctvo a výrobu nápojov. Sortiment riešení odplyňovania teraz zahŕňa vopred zmontovaný systém Aldox™ Core pripravený na okamžitú prevádzku. Získajte všetky výhody vyplývajúce z našich odborných znalostí o procese odplyňovania prostredníctvom vopred nastavených, výrobcom otestovaných zostáv ideálnych pre väčšinu bežných prevádzkových podmienok.
.

Ako funguje náš odplyňovací systém

Systémy Aldox™ Core sú samostatné odplyňovacie moduly, ktoré sú pred dodaním vopred nakonfigurované, zmontované a výrobcom otestované.

Kolóna Aldox™ odstraňuje kyslík z prichádzajúcej vody, ktorá prechádza cez rozdeľovač kvapalín v hornej časti kolóny. Vysoká desorpcia kyslíka sa dosahuje použitím kysličníka uhličitého ako vytesňovacieho plynu nad náplňovou kolónou pri atmosférickom tlaku. Špeciálne vyvinutý vnútorný náplňový materiál maximalizuje možnú povrchovú plochu, nad ktorou môže dochádzať k styku kvapaliny s plynom.

Výnimočne účinné odstraňovanie kyslíka

Táto odplyňovacia technológia vedie k účinnému odstraňovaniu kyslíka pri veľmi nízkej spotrebe plynu. 95 % alebo viac vytesňovacieho plynu vstupujúceho do kolóny sa rozpustí vo vode, čím sa znižuje potreba ďalšej karbonizácie pri výrobkoch, ako je napríklad ťažké miešané pivo. Na dne kolóny sa zhromažďuje voda, ktorá neobsahuje takmer žiadny kyslík.

Automatické odplyňovanie

Systémy Aldox™ Core sú plne automatické. Všetky operácie riadi počítač PLC, ktorý je monitorovaný systémom zabezpečeným proti poruchám. Operátori vyberajú jednotlivé jasne definované funkcie prostredníctvom jednoducho použiteľného farebného dotykového panela.

Jednotky sú tiež navrhnuté na čistenie na mieste. V súlade s predpismi potravinárskeho priemyslu sú všetky komponenty, ktoré prichádzajú do styku s prevádzkovými kvapalinami, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a obsahujú tepelne odolné tesnenia.

.

Modely produktov

Odplyňovanie s nízkymi nákladmi a maximálnou účinnosťou

  • Systém Aldox™-SBD je určený výhradne na odplyňovanie vody
  • Systém Aldox™-SAD je určený na kombinované odplyňovanie vody a chladenie
  • Systém Aldox™-SPD je určený na kompletné odplyňovanie vody, pasterizáciu a chladenie

Ďalšie informácie

Prečítajte si našu brožúru o produkte ALDOX™ Core, ktorá obsahuje ďalšie informácie o jeho aplikácii, princípe fungovania, výhodách a technických detailoch.

Alfa Laval Brewery Solutions
.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.