Thermolyser

Moduly Alfa Laval Thermolyser Core sú špeciálne navrhnuté tak, aby tepelne deaktivovali vyčerpané pivovarské kvasnice tým, že sa zvýši teplota kvasníc nad vopred definovanú prahovú hodnotu a udržiavali ju po stanovenú dobu. Deaktivované kvasnice sa potom môžu použiť ako zložka v iných produktoch ako potravinové doplnky a krmivo pre zvieratá, alebo sa bezpečne zlikvidujú.

thermolyser front right 640x360

Modul Thermolyser deaktivuje vyčerpané pivovarské kvasnice pomocou doskového výmenníka tepla v tandeme s komorou na ohrev kvasníc, čím sa zničia bunkové membrány.  

Vstupný prúd studených kvasníc sa zahrieva na cieľovú teplotu pre termolýzu v dvoch krokoch, a to za použitia vysoko účinného doskového výmenníka tepla Alfa Laval. Najskôr sa kvasnice zahrievajú v sekcii rekuperácia tepla, kde cirkulujú proti už tepelne rozloženým kvasniciam, a potom v ohrievacej sekcii, v ktorej je na privádzanie kvasiniek na stanovenú udržiavaciu teplotu použitá cirkulujúca horúca voda.  

Modul možno konfigurovať pre širokú škálu kapacít od menej ako 25 hl/h až po viac ako 100 hl/h, a môže byť vybavený niekoľkými doplnkovými funkciami, okrem iného predĺženia doby trvania termolýzy, zvýšenej rekuperácie energie, chladenia termolyzovaných kvasiniek, regulácie tlaku pary a spätnej väzby polohy ventilu.