Difúzne zvárané výmenníky tepla (PCHE)

Dôverujte výsledkom dlhoročnej, praxou overenej výkonnosti, ktoré prinášame už viac ako 15 rokov. PCHE kombinujú nadštandardnú robustnosť a integritu s výnimočne vysokou rýchlosťou prenosu tepla v zariadení, ktoré je až o 85 % menšie a ľahšie ako porovnateľné trubkové výmenníky tepla. Výsledkom jedinečného dizajnu je vynikajúci výkon, nižšie náklady na inštaláciu a prevádzku, ako aj vyššia bezpečnosť. Každý výmenník tepla je tiež plne prispôsobiteľný presne podľa vašich potrieb.

阿法拉伐印刷电路板换热器(PCHE)-printed circuit heat exchangers

Prvotriedna účinnosť pri čo najkompaktnejších rozmeroch

  • Celonerezové prevedenie, k dispozícii v štandardných konfiguráciách alebo plne prispôsobené
  • Robustná konštrukcia zvládne tlak až do 1 250 barov (18 125 psi) a teploty od -196 °C (-320 °F) do 800 °C (1 472 °F)
  • Navrhnuté tak, aby odolali častým zmenám tlaku kvapaliny a vibráciám spôsobeným prúdením kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť únavové poruchy
  • Plne vyhovuje predpisom ASME pre kotly a tlakové nádoby a označeniu CE (podľa smernice 2014/68/EÚ o tlakových zariadeniach PED)
  • Súlad s normami ISO 19880 a SAE J2601 pre stojany na výdaj vodíka.

Difúzne zvárané výmenníky tepla Alfa Laval predstavujú ultrakompaktné riešenie na zlepšenie udržateľnosti v námorných, ropných a plynových, tepelných a obnoviteľných energetických aplikáciách (ako sú systémy skladovania energie, nadkritické energetické cykly CO2, predhrievanie palivového plynu pre plynové turbíny, vodíkové čerpacie stanice atď.)

Fotochemicky leptané kvapalné kanáliky poskytujú extrémne vysoký tepelný výkon, zatiaľ čo najmodernejšie difúzne zváranie vytvára pevné jadro s veľkou teplovýmennou plochou.

Výsledkom je kombinácia maximálnej účinnosti a minimálnej plochy, čo zabezpečuje najnižšie náklady počas celej životnosti.

 


Aplikácia

Difúzne zvárané výmenníky tepla Alfa Laval sú špeciálne navrhnuté tak, aby ponúkali bezkonkurenčnú kompaktnosť a účinnosť v čistých a vysokotlakových aplikáciách, ktoré presahujú možnosti iných typov zváraných doskových výmenníkov tepla. Robustná konštrukcia spoľahlivo zvláda tlaky od úplného vákua až po 18 125 psi (1 250 barov).

Medzi typické námorné aplikácie patrí vysokotlakové odparovanie v systémoch zásobovania palivovým plynom (FGSS), splyňovanie LNG na lodiach FSRU a plavidlách SRV™. V energetike sa difúzne zvárané výmenníky tepla používajú pri spracovaní plynu a v kryogénnych aplikáciách LNG. Zvyčajne ide o pobrežné systémy kompresie plynu, ktoré kondenzujú uhľovodíkový plyn alebo vodu pri rosnom bode. V prípade LNG, kde sa vyžaduje vysoká energetická výťažnosť, sa používajú v systémoch manipulácie s koncovou parou alebo vyvareným plynom (BOG). Môžu sa použiť aj na predohrev palivového plynu v turbínach a na nadkritický oxid uhličitý (sCO2) pri výrobe elektrickej energie.

V oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov sa PCHE ukazujú ako vynikajúca technológia pre vysokoteplotné procesy dlhodobého skladovania energie (LDES) a začínajú sa uplatňovať aj pri zachytávaní uhlíka.

Kombinácia osvedčených výhod našej klasickej konštrukcie PCHE s našou technológiou proti zamrznutiu 3DPlate™ tiež otvára možnosti využitia v celom reťazci vodíkovej energie od kvapaliny po plyn. V prípade vodíkových čerpacích staníc sú PCHE Alfa Laval ideálnym riešením na predchladenie vodíka s cieľom skrátiť čas plnenia a čakania medzi jednotlivými plneniami a zároveň minimalizovať náklady na inštaláciu.

Technické údaje

Vypočítaný tlak

EN/CE/PED vákuum do 1 250 bar(g) (18 125 psi(g))
Vákuum podľa ASME do 1 250 bar(g) (18 125 psi(g))

Výpočtová teplota

316/316L SST -196 °C (kryogénna) až 800 °C (-321°F až 1 472°F)

Hrdlo

Prispôsobiteľné od malých až po veľké rúry (¼ až 30)

Štandardné materiály

304L alebo 316L SST (iné materiály na požiadanie)

Rozmery/hmotnosť

Na požiadanie, prispôsobené požiadavkám od niekoľkých kilogramov po desiatky ton

Ako to funguje

.

Alfa Laval Printed circuit heat exchanger

Princíp funkcie

Difúzne zvárané výmenníky tepla pracujú s dvoma alebo viacerými médiami na opačných stranách difúzne zváranej dosky. Na oboch stranách môžu byť vysoké tlaky a 2D alebo 3D vzor dosky možno optimalizovať tak, aby sa zabezpečila požadovaná tepelná dĺžka a tlakový spád.

Konštrukcia

Konštrukcia difúzne zváraného výmenníka tepla sa vyznačuje komplexným vzorom kanálikov chemicky vyleptaných na plochých doskách materiálu. Tento vzor kanálikov sa optimalizuje pre každú konkrétnu aplikáciu zákazníka tak, aby poskytoval požadované tepelné a hydraulické vlastnosti. Každý vzor kanála na doske môže byť iný, čo umožňuje asymetrické prúdenie a optimalizované dvojfázové správanie.

Jednotlivé platne sa potom spájajú do blokov a difúzne zvárajú v najmodernejšej peci pri vysokej teplote a tlaku. Na dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu alebo teplovýmennej plochy je možné zvárať viacero blokov. Vstupné a výstupné rozdeľovače, skutočné pripojovacie hrdlá a (prípadne) vypúšťacie, odvzdušňovacie alebo čistiace hrdlá tvoria zvárané rozdeľovacie zostavy, ktoré sa privaria na hotové jadro, čím sa dokončí výmenník tepla.

V tejto konfigurácii z nehrdzavejúcej ocele 304/316 možno dosiahnuť konštrukčný tlak až do 18 125 psi (1 250 barov).
Povrchy výmenníka tepla sú prispôsobené požiadavkám.

.

Jedinečné vlastnosti, na ktorých záleží

Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 80 rokov skúseností v oblasti technológií prenosu tepla a neustále vyvíja nové inovácie s cieľom zlepšiť výkon, spoľahlivosť a udržateľný vplyv našich zariadení. Naše difúzne zvárané výmenníky tepla majú množstvo jedinečných vlastností, ktoré nikde inde nenájdete.

Alfa Laval PCHE with OptiBondOptiBond™

Robustné a kompaktné riešenie pre potreby vysokého tlaku

Najmodernejšia technológia difúzneho zvárania ponúka najvyššiu odolnosť a tepelnú účinnosť ultrakompaktného zváraného doskového výmenníka tepla.

Viac informácií

Alfa Laval PCHE with 3DPlate3DPlate™

Zabraňuje upchávaniu v mrazivom počasí

Patentovaný vzor 3D dosky zabezpečuje vysokú účinnosť a maximálnu dobu prevádzky pri používaní kvapalín na báze vody, ako sú glykoly, v kryogénnych aplikáciách.

Viac informácií

Alfa Laval Energy News na LinkedIn

Sledujte našu stránku Energy na LinkedIn, kde nájdete novinky o našich riešeniach.

Blue sky white cloulds Linkedin logo

Novinky Alfa Laval o námornej doprave na LinkedIn

Na našej prezentačnej stránke nájdete námorné riešenia, ktoré vás posunú dopredu.

Marine LinkedIn 640x360

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Šetrite energiu - od začiatku až do konca!

Využite desaťročia skúseností spoločnosti Alfa Laval v projektoch EPC a s vašimi koncovými zákazníkmi. Ponúkame vám podporu počas celého projektu, aby ste mali istotu, že vaši zákazníci dostanú optimálny balík výmenníkov tepla.

engineers and contractor discussing at table

Urýchlenie prechodu na udržateľné riešenia

Predstavte si udržateľnejší svet. Svet, v ktorom je na výrobu ešte viac potrebné menej. Svet, v ktorom efektívne uspokojujeme rastúce energetické potreby a zároveň znižujeme emisie CO2. Predstavte si svet, v ktorom môžeme využívať silu prírodných zdrojov a zároveň ich chrániť. V spoločnosti Alfa Laval si takýto svet len nepredstavujeme. Budujeme ho spolu s našimi zákazníkmi a partnermi.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360