2020-09-07 ProductNews

Uvedením produktu AlfaNovaTW® na trh spoločnosť Alfa Laval stanovuje nové bezpečnostné štandardy v oblasti spracovania vody z vodovodu

Obmedzenie kontaminácie pitnej vody ťažkými kovmi je mimoriadne dôležité pre verejné zdravie a čoraz častejšie to vyžadujú aj právne predpisy. Avšak v mnohých technologických riešeniach výmenníkov tepla, ktoré sa ešte stále používajú pri úprave vody z vodovodu, sa po určitom čase zistí únik malého množstva niklu a medi do prívodov vody. Alfa Laval rieši túto výzvu novým produktom Alfa Laval AlfaNovaTW. Je to prvý doskový výmenník tepla zo 100 % nehrdzavejúcej ocele, ktorý je určený na ohrev vody z vodovodu.

 

„Organizácia Spojených národov definuje čistú vodu ako základné ľudské právo a organizácie, počnúc Európskou úniou až po Svetovú zdravotnícku organizáciu, sa snažili definovať smernice a nariadenia, aby sa táto definícia preniesla do reality,“ vysvetľuje Fredrik Ekström, riaditeľ obchodnej jednotky Spájkované a tavne spájané výmenníky tepla v spoločnosti Alfa Laval. „Produkt AlfaNovaTW uvádzame na trh preto, aby sme zákazníkom ponúkli lepšie riešenie na splnenie týchto noriem a zároveň zaistili čo najbezpečnejšiu pitnú vodu pre konečných používateľov.“

 

Osvedčený výkon, overená bezpečnosť

„Ak sa chcete vyhnúť riziku kontaminácie meďou alebo niklom, Alfa Laval vám teraz dokáže poskytnúť alternatívu,“ pokračuje Ekström. „Sme presvedčení, že naše riešenie je oveľa bezpečnejšie ako tradičné spájkované výmenníky tepla, ktoré sa ošetrujú nátermi, ako aj produkty z takzvanej nehrdzavejúcej ocele, pri ktorých sa do spájkovacieho materiálu pridáva nikel na zlepšenie antikoróznych vlastností.“
Alfa Laval vyrába výmenníky tepla AlfaNova v rámci patentovaného procesu tavného spájania, ktorý zaručuje 100 % nehrdzavejúcu oceľovú konštrukciu. Výsledkom je kompaktný výmenník tepla, ktorý je pevný a ponúka vysokú tepelnú účinnosť spájkovaných výmenníkov tepla, a to bez pridania medi a niklu. Modely AlfaNova nájdu vďaka tejto jedinečnej konštrukcii dlhoročné uplatnenie v odvetviach, v ktorých ťažké kovy alebo meď môžu spôsobiť problémy s kontamináciou alebo chemickú reakciu.

„Na základe tejto osvedčenej technológie sme na začiatok vyvinuli nový model produktu AlfaNovaTW s modernizovaným dizajnom špeciálne pre potreby ohrevu a chladenia vody z vodovodu,“ hovorí Ekström. K ďalším zmenám patrí konfigurácia portov a pripojenia, ktoré spĺňajú priemyselný štandard, ako aj optimalizovaný rozmer.

Spoločnosť Alfa Laval navyše dokázala zefektívniť výrobu produktov AlfaNovaTW s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne riešenie s krátkou dodacou lehotou pre zákazníkov. „V súčasnosti ponúkame dva rozmery zariadení so štandardizovaným pripojením pre vodu z vodovodu,“ vysvetľuje Ekström. „Naším cieľom bolo poskytnúť zákazníkom vysokokvalitný a cenovo dostupný produkt s rýchlym dodaním. Dodávku je možné uskutočniť v rovnaký deň. Preto som hrdý na to, že pri skladových zariadeniach dokážeme ponúknuť dodacie lehoty v priebehu jedného pracovného dňa.“

 

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Konštrukcia AlfaNovaTW z nehrdzavejúcej ocele ponúka zákazníkom spoločnosti Alfa Laval nielen väčšiu bezpečnosť, ale najmä nový spôsob plnenia cieľov orientovaných na trvalú udržateľnosť a zlepšenie svojho environmentálneho profilu. Minimalizáciou potenciálneho uvoľňovania kovov zariadenie pomáha pri zmierňovaní znečistenia prostredia meďou. Toto je hlavným problémom v mestách ako napríklad Štokholm, kde sa do odpadovej vody každý rok dostane až šesť ton medi. Optimalizovaná konštrukcia dosky okrem toho zvyšuje tepelnú účinnosť výmenníka tepla, čím sa znižuje energetická náročnosť a množstvo materiálu potrebného na výrobu každej jednotky.

„Používanie 100 % nehrdzavejúcej ocele nám, samozrejme, zaručuje 100% recyklovateľnosť našich výrobkov,“ dodáva Ekström. „Zákazníci si môžu byť istí, že nekupujú výrobky, ktoré by po konci svojho dlhého životného cyklu skončili na skládke. Znamená to tiež, že spoločnosť Alfa Laval pri konštruovaní využíva recyklované kovy a v dnešnej dobe platí, že každé zariadenie AlfaNova je z 90 % vyrobené z recyklovaných materiálov!“

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o produkte AlfaNovaTW, navštívte stránku alfalaval.com

 

Súvisiace informácie: