2021-11-11 ProductNews

Spoločnosť Alfa Laval vydáva odbornú publikáciu o udržateľných chladivách

V technológiách vykurovania a chladenia dochádza k rozsiahlym zmenám, pretože tlak na ochranu životného prostredia a regulačné normy vedú k prechodu od tradičných HFC chladív k alternatívam s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP). Spoločnosť Alfa Laval, popredný inovátor v oblasti technológií prenosu tepla, už roky spolupracuje so zákazníkmi na vývoji riešení prispôsobených jedinečným potrebám syntetických a prírodných chladív s nízkym GWP. Všetky tieto poznatky boli teraz sprístupnené v novo prepracovanej publikáci, ktorú si odborníci z odvetvia môžu stiahnuť zadarmo.

Najnovšia odborná publikácia spoločnosti Alfa Laval nesie názov Navigácia na meniacom sa trhu s chladivami a sľubuje, že čitateľom ponúkne "sprievodcu výberom a prispôsobením chladív pre rôzne aplikácie vykurovania a chladenia". Dokument vypracovala spoločnosť pre zákazníkov, ktorí hľadajú viac informácií o výbere z rastúceho sortimentu nových chladív všeobecne, a najmä prírodných chladív.

Zmena na dnešnom trhu s chladivami je oveľa komplikovanejšia v porovnaní s tým, čo sme videli v minulosti, hovorí Matteo Munari, vedúci oddelenia vývoja aplikácií a produktov pre spájkované doskové výmenníky tepla v spoločnosti Alfa Laval a jeden z autorov novej publikácie. "Nebude to prechod jedna k jednej. Vo väčšine prípadov bude výber "správnej" náhrady chladiva závisieť najmä od danej aplikácie a miesta prevádzky."

V dôsledku toho sa nám pravidelne ozývajú zákazníci s otázkami, čo pre nich nová legislatíva znamená," dodáva Tommy Ångbäck, obchodný riaditeľ divízie Energy spoločnosti Alfa Laval a ďalší z autorov publikácie. "V tejto odbornej publikácii sme zhromaždili všetko, čo sme sa naučili za desaťročia vývoja výmenníkov tepla pre tieto rôzne chladivá. Našou nádejou bolo ešte viac uľahčiť zákazníkom podporu a dať im všetky tieto informácie priamo na dosah ruky."

Detailnejší pohľad na chladivá s nízkym GWP

Nová odborná publikácia ponúka úvod do tejto témy a poskytuje dôkladný prehľad regulačnej situácie v rôznych častiach sveta v súčasnosti. Ďalej sa v nej skúmajú rôzne možnosti chladív, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, najnovšie trendy na trhu a na záver sa venuje rôznym typom nových inovácií v oblasti prenosu tepla, ktoré sa objavili pre potreby chladív s nízkym GWP.

Naším cieľom bolo uistiť sa, že čitateľ rozumie tomu, čo sa vyžaduje na jeho trhu, a kľúčovým rozdielom medzi syntetickými možnosťami, ako aj prírodnými chladivami, ako sú propán, amoniak a CO2," hovorí Munari. "Každá možnosť chladiva ponúka iné výhody a potenciálne nevýhody. Dúfame, že čitatelia tejto publikácie budú odchádzať s oveľa lepším pochopením toho, ktoré riešenia ponúkajú najlepšiu voľbu pre ich konkrétne potreby a aké typy technológie výmenníka tepla budú potrebné na zvládnutie výziev týchto konkrétnych chladív."

Poskytovanie najnovších informácií zákazníkom

Ako poznamenáva Ångbäck, skoršie vydanie publikácie bolo pôvodne uverejnené v roku 2018. "Odvtedy sa toho na trhu veľa udialo," hovorí. "Preto sme cítili, že nastal správny čas na aktualizáciu, aby naši zákazníci mali prístup k najnovším informáciám. Očakávame tiež, že v budúcnosti dôjde k ďalším aktualizáciám dokumentu, napríklad v súvislosti s očakávanými revíziami dôležitého nariadenia Európskej únie o HFC chladivách v roku 2022."

Revidované vydanie publikácie Navigácia na meniacom sa trhu s chladivami bolo uverejnené v súvislosti s opätovným spustením centra pre vykurovanie a chladenie spoločnosti Alfa Laval, online znalostnej databázy s nástrojmi a zdrojmi pre odborníkov v oblasti HVAC a chladenia. Je k dispozícii na bezplatné stiahnutie bez nutnosti registrácie.

Ak si chcete stiahnuť odbornú publikáciu a dozvedieť sa viac o prístupe spoločnosti Alfa Laval k syntetickým a prírodným chladivám s nízkym GWP, navštívte stránku www.alfalaval.com/heating-and-cooling-hub.

 

Natural refrigerants white paper

heating_cooling-hub-vignette-2021.jpg

Hľadáte ďalšie nástroje a odborné znalosti?

Chcete získať viac poznatkov, ktoré spoločnosť Alfa Laval získala počas viac ako 8 desaťročí skúseností v oblasti tepelných prenosov? Potrebuje vaša firma prístup k súborom BIM, 3D výkresom alebo iným poradenským nástrojom? Prejdite na naše centrum Alfa Laval Heating & Cooling Hub, kde nájdete najnovšie zdroje pre vaše odvetvie.

Navštívte centrum vykurovania a chladenia

Súvisiace informácie: