2021-02-01 ProductNews

Nová továreň Alfa Laval na výrobu spájkovaných výmenníkov tepla dláždi cestu vyššej kapacite a kvalitnejšej skúsenosti zákazníkov

Výroba spájkovaných výmenníkov tepla (BHE) spoločnosti Alfa Laval sa presúva do novej, zámerne vybudovanej továrne v talianskom meste San Bonifacio. A hoci vzdialenosť od aktuálnej prevádzky v Alonte je krátka, bude to významný skok v súvislosti so zákazníckymi službami a skúsenosťou zákazníkov. Výroba v novej, technicky pokročilej továrni sa už začala a prebiehajú prípravy na výskum a školenie zákazníkov na mieste.

Súčasná odpoveď na budúce výzvy

S rastúcou potrebou tepelného prostredia s úsporou energie spoločnosť Alfa Laval zaručuje nielen kapacitu na splnenie zákazníckeho dopytu, ale aj zdroje pre nepretržitý vývoj riešení v oblasti výmeny tepla. Nová továreň BHE v San Bonifacio, v ktorej už boli skončené všetky hlavné stavebné práce, je v tomto úsilí kľúčovou časťou.

„Naša nová talianska továreň prinesie zákazníkom spoločnosti Alfa Laval výhody na viacerých úrovniach,“ uviedol Frederik Ekström, riaditeľ pre spájkované a tavne spájané výmenníky tepla. „Je väčšia, má vyššiu úroveň automatizácie a lepšiu polohu pre logistiku, dostatok priestoru pre ďalší rast a posilní našu kapacitu spájkovaných výmenníkov na mnohé roky. Okrem toho bude vybavená pokročilým laboratóriom pre výskum chladív a dobre vybaveným školiacim centrom. Tento krok podporuje našu výrobu a tiež spoluprácu so zákazníkmi.“

 

Špičková výroba spájkovaných výmenníkov

Továreň v San Bonifacio je moderná vo všetkých ohľadoch. Je navrhnutá pre efektívnosť, ktorá zahŕňa 1 MW solárny energetický systém, ktorý je nainštalovaný na streche továrne. Okrem nakladacích rámp, vnútropodnikovej logistiky bez využitia vysokozdvižných vozíkov a ďalších fyzických vylepšení v porovnaní s továrňou v Alonte bude obsahovať digitalizovaný systém správy skladu na kontrolu toku materiálov a tovarov. Okrem zvýšenej kapacity sa samotná výroba pýši množstvom nových vylepšení vo výrobnom procese.

„Továreň San Bonifacio v každom ohľade integruje budúcnosť do súčasnej výroby,” hovorí Massimo Balestrini, viceprezident pre prevádzku a prezident skupiny produktov BHE/FHE a WHE. „Má viac priestoru pre stroje, ale, čo je ešte dôležitejšie, bude produktívnejšia. Vďaka automatizácii procesov a logistiky a digitalizácii komunikácie vnútri továrne bude práca hladká a istá. Je to inteligentná továreň, z ktorej rýchlosti, bezpečnosti a kvality bude mať osoh každý.“

Zabezpečenie plynulého prechodu pre zákazníkov

Technológia síce je dôležitá, ľudský faktor je však kľúčovým aspektom, ktorý rozhoduje o úspešnom presune do San Bonifacio. „Našou najvyššou prioritou je zabezpečiť prístup zákazníkov k našim produktom a odborným skúsenostiam,“ hovorí Riccardo Marchetti, vedúci manažér pre rozvoj prevádzky BHE a projektový manažér v San Bonifacio. „Vybrali sme lokalitu v blízkosti Alonte, aby sme si mohli ponechať svojich šikovných pracovníkov vrátane odborníkov na aplikácie a laboratóriá. Presun sa uskutoční v priebehu niekoľkých mesiacov a chceli sme predísť problémom s kvalitou a dodávkami.“

Napriek výzvam spojeným s aktuálnou pandemickou situáciou ide presun vo veľkom rozsahu podľa harmonogramu. V septembri nová továreň získala certifikáty ISO 9001, 14001, 45001 a takisto PED, ASME a UL.

Zlepšenie skúsenosti zákazníkov

S napredovaním výroby v San Bonifacio môžu zákazníci spoločnosti Alfa Laval očakávať ďalší vývoj v nasledujúcich mesiacoch. Konkrétne sa môžu tešiť na otvorenie tepelného laboratória/laboratória pre chladivá a lokálneho školiaceho centra, ktoré im poskytne široké spektrum nových možností.

„Tento krok nie je len vytváraním kapacít, ale aj nadväzovaním spolupráce so zákazníkmi,“ uviedol Fredrik Ekström. „Zákazníci budú môcť okamžite využiť vylepšenia v procesoch a logistike. Nová prevádzka v San Bonifacio je však prísľubom toho, že budeme pokračovať v rozvoji tepelných inovácií a budeme poskytovať nové úrovne zážitku pre zákazníkov.“

>> Zistite viac o spájkovaných výmenníkoch tepla a prístupe spoločnosti Alfa Laval k tepelným aplikáciám.

 

news article img

Stručné fakty: Alfa Laval v San Bonifacio

Celková rozloha prevádzky = 31 000 m2
Výrobné priestory a logistika = 15 000 m2
Kancelárie a laboratórium = 6 000 m2

brazed_family_preview640x360.jpg

Meďou spájkované výmenníky tepla predstavujú kompaktné, účinné a bezúdržbové riešenie pre vykurovanie, chladenie, odparovanie a kondenzáciu.

Riešenia spájkovaných výmenníkov tepla

Súvisiace informácie: