Micro

Alfa Laval GHR je kompaktný plynový rekuperačný výmenník tepla špeciálne navrhnutý na rekuperáciu tepla z výfukových plynov z malých a stredných plynových motorov, turbín a čistých procesných spalín s teplotou do 600 °C. Približne 25 % celkového priemyselného odpadového tepla na celom svete spadá do rozsahu 200 - 500 °C. Využitím výmenníka Alfa Laval GHR sa zvýši energetická účinnosť prostredníctvom rekuperácie a zníženia spalinového tepla.

alfa-laval-gas-heat-recovery-heat-exchanger

Vlastnosti, vďaka ktorým sa rekuperácia odlišuje:

 

 

 • Nižšia plocha a hmotnosť vďaka rozšírenej ploche na prenos tepla.
 • Nie je potrebný externý bypass. Robustný z hľadiska mnohých štartov/stopov vďaka "pružinovému dizajnu".
 • Čistenie je možné počas prevádzky plynového motora, turbíny alebo procesu prostredníctvom integrovaného čistiaceho zariadenia.
 • Výkon média možno regulovať podľa potreby vďaka integrovanej regulačnej klapke.
 • Nízka zotrvačnosť vďaka malému objemu zadržiavaného média. Zvýšenie doby prevádzky a skrátenie intervalov hlavného čistenia prostredníctvom režimu suchého chodu.

Stiahnite si brožúru GHR

.

Prečo sa obrátiť na spoločnosť Alfa Laval v oblasti rekuperácie tepla z výfukových plynov?

cleantech_energy_savings_HIRES.png

Úspora energie

Výmeníky tepla Alfa Laval GHR poskytujú najlepší celkový výkon pri rekuperácii prebytočného tepla zo spalín. Približne 22 až 25 % prebytočného tepla zo spalín z motorov a turbín bolo opätovne využitých. Očakávajte až 95 % zlepšenie účinnosti zariadenia v aplikáciách kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Zachytáva teplo z čistých spalín z rôznych priemyselných zdrojov a vyrába horúcu vodu, paru alebo horúci olej, ktoré môžu byť pre priemysel bezplatným úžitkovým materiálom. Zároveň vyrába elektrickú energiu prostredníctvom ORC z prebytočného úžitkového tepla.

cleantech_cost_savings.jpg

Zvýšenie ziskovosti

Výmenník tepla Alfa Laval GHR rekuperuje maximum možnej energie, a tým znižuje spotrebu paliva, čo vedie k najkratšiemu času návratnosti investície. Často menej ako rok v závislosti od špecifikácií projektu.

Modul Plug & Play skráti čas inštalácie. Vďaka kompaktným rozmerom, nižšej ploche a hmotnosti si vyžaduje menej miesta v zariadení.

Čistenie zariadenia je možné počas prevádzky motorov a turbín. Čo skracuje prestoje.

cleantech_emission_savings.jpg

Zníženie emisií

Zlepšenie účinnosti existujúcich zariadení rekuperáciou tepla z výfukových plynov kdekoľvek na svete je cestou, ktorej netreba ľutovať. Zvyšovanie účinnosti v existujúcich zariadeniach je účinný a hospodárny spôsob znižovania emisií oxidu uhličitého (CO2). Účinnejšie zariadenie spotrebuje menej paliva, má nižšie emisie a má nižšie variabilné náklady. Výmenníky tepla Alfa Laval GHR môžu zlepšiť účinnosť zariadení, a tým znížiť emisie vrátane CO2 a zlepšiť výkonnosť zariadenia.

.

Výmenníky tepla Alfa Laval GHR v číslach

 • Na celom svete je nainštalovaných 1000 jednotiek výmenníkov tepla Alfa Laval GHR.
 • 2,0 GW inštalovaných výmenníkov prebytočného tepla na celom svete.
 • Možnosť 90 % účinnosti zariadenia v kombinovaných aplikáciách tepla a elektriny.
 • V najlepších prípadoch je možná 1-ročná návratnosť investície (ROI).

 

 

gas heat recovery exchanger world map with references 640x380
.

CHP

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (CHP) je jednou z najúčinnejších metód využívania energie. Viac ako 90 % energie sa dá nasmerovať späť na efektívne využitie. Ide o vysoko nákladovo efektívne riešenie, ktoré prináša mnoho výhod.

Sustainable solutions Combined heat and power

Organický Rankinov cyklus

Obnoviteľná energia nielenže podnecuje rast, ale je aj prísľubom udržateľnejšej budúcnosti. Výroba energie pomocou geotermálnej energie alebo tokov odpadového tepla z priemyslu môže zvýšiť výkon zariadenia, zlepšiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť ziskovosť.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle(ORC) pipes

Spätné získavanie prebytočného tepla

Spätné získavanie prebytočného tepla je rozhodujúce pre zlepšenie energetickej účinnosti. Technológia dnes umožňuje zachytávať a opätovne využívať prebytočné teplo z existujúcich procesov na iné účely, napríklad na vykurovanie alebo výrobu elektriny.

Methanol production 640x360

Ako to funguje

.

Technické údaje GHR

 • Kapacita: 250 kWe - 10 MWe

Strana výfukových plynov:

 • Maximálna teplota na vstupe: 600 stupňov C
 • Minimálna teplota na výstupe: závisí od zloženia paliva motora a spalín
 • Tlaková strata: podľa požiadaviek zákazníka

Zdroje médií

Hot water

 • District heating, HVAC, process applications, ORC (electricity) etc.

Horúca voda

 • diaľkové vykurovanie, HVAC, procesné aplikácie, ORC (elektrina) atď.

TEG

 • Diaľkové vykurovanie, HVAC, procesné aplikácie, ORC (elektrina) atď.

Termálny olej

 • Vykurovanie

Para

 • Procesné aplikácie, parné turbíny (elektrina), prevádzková para

heat-recovery-in-orc-power-system.png

Výfukový zdroj tepla a ORC

.

Vybrané odkazy na rekuperáciu

Výroba energie v Číne

70 x Alfa Laval GHR za plynovými motormi na výrobu horúcej vody.

Power generation in China 2

Procesné spaliny v Číne

3 x Alfa Laval GHR 406 a 2 x Alfa Laval GHR 410 používané na rekuperáciu tepla exhalátov zo spalín z pece na tavenie hliníka na výrobu horúcej vody.

Process flue gas in China Micro 640x360

Priemyselný proces v Taliansku

Alfa Laval GHR 814 na aplikáciu horúcej vody za plynovým motorom.

Industrial process in Italy

Hotelový priemysel v Mexiku

Alfa Laval GHR 210 na aplikáciu teplej vody za plynovým motorom.

Hotel Industry in Mexico

Diaľkové vykurovanie v Dánsku

Alfa Laval GHR 714 na aplikáciu teplej vody po viacpalivových motoroch.

District heating in Denmark

Výroba energie v Číne

11 x Alfa Laval GHR 422 s cyklónom na výrobu pary.

Power generation in China

Rekuperácia odpadového tepla

Pomocou správnej technológie výmenníka tepla môžete rekuperovať teplo s vysokou teplotou, ktoré vzniká pri priemyselných procesoch, ako aj teplo s nižšou teplotou, ktoré zachytávajú tepelné čerpadlá napríklad pri chladení dátových centier alebo pri úprave vody. Toto teplo sa potom môže použiť na rôzne aplikácie, od centrálneho vykurovania až po výrobu elektrickej energie.

cleantech waste heat recovery201201