Čistenie vody a odpadu

Spracovanie komunálnej vody a odpadu

Spoločnosť Alfa Laval pomáha znižovať environmentálnu stopu maximalizáciou opätovného využitia vody, premenou odpadu na novú hodnotu a minimalizáciou spotreby energie a odpadu.

municipal wastewater treatment 640x360(2)

Úprava priemyselnej vody a odpadu

Pri väčšine priemyselných procesov vzniká odpadová voda, ktorú je potrebné spracovať. Spoločnosť Alfa Laval ponúka rôzne riešenia na úpravu vody a odpadu a na spätné získavanie vody, tepla a dokonca aj vedľajších produktov z vášho procesu.

Waste water treatment plant

Pitná voda

Dopyt po pitnej vode neustále rastie. Zariadenia Alfa Laval minimalizujú vplyv na životné prostredie znížením množstva odpadu vznikajúceho pri spracovaní vody.

Fresh-water 640x360(2)