Pitná voda

Dopyt po pitnej vode na celom svete z dôvodu rastu populácie a zvyšujúceho sa blahobytu, čo znamená väčšiu spotrebu vody na osobu, neustále rastie. Čistá voda vhodná na konzumáciu preto zohráva v infraštruktúre spoločnosti, obchode a priemysle čoraz dôležitejšiu úlohu. Zariadenia Alfa Laval minimalizujú dopad na životné prostredie, pretože znižujú množstvo odpadu z výroby, pri ktorej sa používa voda.

Fresh-water 640x360