2021-12-08 ProductNews

Optimalizácia výroby bioetanolu pomocou rozoberateľných doskových výmenníkov tepla

Keď náklady na prevádzku a údržbu výmenníkov tepla destilačnej kolóny začali prudko rásť, výrobca bioetanolu Ethanol Energy sa obrátil na spoločnosť Alfa Laval. Audit zariadenia odhalil, že kanály výmenníka tepla sú príliš úzke a nedokážu spracovať vláknitú kvapalinu s vysokým obsahom sušeného liehovarníckeho zrna s rozpustenými látkami. Výmena starých jednotiek za tri doskové výmenníky tepla Alfa Laval WideGap umožnila spoločnosti Ethanol Energy maximalizovať dobu prevádzky, minimalizovať intervaly frekvencie čistenia a náklady a zvýšiť produktivitu, kvalitu produktov a výnos.

 

Česká spoločnosť Ethanol Energy, vyrába bioetanol z kukuričného zrna bohatého na škrob. Destilačná kolóna, ktorá je kritickým procesom v separačnom procese výroby bioetanolu, musí poskytovať spoľahlivý a nákladovo efektívny výkon.

Už žiadne neplánované odstávky

Kvôli častému zanášaniu výmenníkov tepla destilačnej kolóny, spoločnosť Ethanol Energy požiadala o pomoc Alfa Laval. Výmenníky tepla s kanálmi širokými 4,5 mm, od konkurenčného výrobcu, neboli dostatočne prispôsobené na spracovanie kvapalín s vysokým obsahom vlákniny. Na základe rozsiahlych skúseností s premenou vedľajších poľnohospodárskych produktov na bioetanol odporučili odborníci spoločnosti Alfa Laval nahradiť nefunkčné jednotky tromi výmenníkmi tepla WideGap 200. Tým sa zabezpečil ľahký priechod procesných kvapalín do destilačnej kolóny - a to bez kompromisov v oblasti výkonu.

Výmena starých jednotiek za doskové výmenníky tepla Alfa Laval WideGap znamenala menej servisných zásahov, menej neplánovaných porúch a menej stresu, hovorí technický manažér spoločnosti Ethanol Energy. "To nám umožnilo sústrediť sa na zvyšovanie produktivity, kvality produktov a výnosov."

Viac ako 80 % úspory na údržbu

Použitím výmenníkov tepla WideGap od spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla v destilačnej kolóne znížila spoločnosť Ethanol Energy náklady na údržbu o viac ako 80 %. Namiesto toho, aby výrobca bioetanolu každé dva týždne odstavil tri výmenníky tepla na čistenie, musí jednotky WideGap čistiť len raz za tri mesiace. To znamená o 80 % menej výrobných prestávok, dlhší čas prevádzky a výrazné úspory. Okrem toho, jednotky WideGap si nevyžadujú časté otváranie, tesnenia sú tým pádom menej náchylné na poškodenie, a preto vydržia dlhšie.

Spoľahnite sa na dôkladné technické a aplikačné znalosti

Viac prevádzkového času a vyššiu výťažnosť svojich procesov výroby bioetanolu získala spoločnosť Ethanol Energy tým, že sa opäť spojila so spoločnosťou Alfa Laval. Veľkou výhodou je tiež väčšia flexibilita vzhľadom na hmotnostný prietok zariadenia na výrobu bioetanolu - 12 260 kg/h (horúca strana) a 488 200 (studená strana) s kondenzovanou/odparovanou kvapalinou 12 260 kg/h (horúca strana) a nula kg/h (studená strana).

Univerzálne a vysoko účinné doskové výmenníky tepla Alfa Laval WideGap sa ľahko prispôsobujú meniacim sa požiadavkám procesu jednoduchým pridaním dosiek na zvýšenie kapacity. Spoločnosť Alfa Laval, ktorá sa venuje úzkej spolupráci so zákazníkmi, sa zaviazala podporovať zákazníkov pri dosahovaní ich obchodných cieľov a cieľov udržateľnosti prostredníctvom inovatívnych riešení.

Súvisiace informácie: