2021-03-02 ProductNews

Ako si vybrať kvalitné rúrky a fitingy pre farmaceutický priemysel: Zloženie materiálu

Vo farmaceutickej výrobe nie sú všetky nehrdzavejúce rúrky rovnaké – a tu je dôvod...

V spletitej sieti čerpadiel, ventilov, nádrží a nádob z nehrdzavejúcej ocele, z ktorých pozostáva farmaceutický alebo biotechnologický závod, ľahko prehliadneme nedocenených hrdinov celého procesu: sú nimi rúrky a fitingy.

Celé metre konzistentne kvalitných rúr z nehrdzavejúcej ocele sú potrebné pre úžitkové potrubie, potrubie pre CIP, potrubie pre produkty, odpad atď. Na význam tejto oblasti výrobkov sa často zabúda.

Pri vizuálnej kontrole všetky rúry z nehrdzavejúcej ocele vyzerajú rovnako, ale rovnaké nie sú!

Chybný zvar a nekvalitné vnútorné povrchy rúr sú hlavnou príčinou korózie, či problémov s kontamináciou vo farmaceutických alebo biotechnologických závodoch. Keď vezmeme na vedomie, že 90 % povrchu, ktorý je v kontakte s tekutým produktom, sa nachádza v rúrkach a fitingoch, uvedomíme si, že práve kvalita komponentov je dôležitá pre bezproblémovú výrobu.

Zloženie ocele je kľúčovým aspektom

Na prvý pohľad sa môže zdať, že rúrka je veľmi malý a jednoduchý komponent. Na zachovanie špičkovej kvality v rámci celej výroby rúr je potrebný sofistikovaný a pedantný proces.

Zvárané rúry tvoria 95 % všetkých rúr, ktoré sa používajú vo farmaceutických oblastiach, pričom jednotný priemer, hrúbka stien, vnútorný povrch rúr a zvarové spoje sú absolútne dôležité.

Tieto významné charakteristiky si však nevšimneme voľným okom. Na to, aby sme porozumeli faktorom, vďaka ktorým sa rúrky a fitingy Alfa Laval UltraPure tešia výnimočnému postaveniu na trhu, sú potrebné komplexné poznatky o materiáloch a výrobných procesoch.

Proces sa začína zložením ocele, ktoré sa líši v závislosti od medzinárodných noriem, v súlade s ktorými musí výroba prebiehať.

Vezmime si napríklad gumičku, ktorú vieme natiahnuť na rôzne dĺžky. To isté platí aj pre materiálové normy, v ktorých sa uvádzajú rôzne stupne, tolerancie a výrobné postupy v závislosti od aplikácií a trhov, pre ktoré sú navrhnuté, ako aj nariadení, ktoré musia spĺňať.

Prísne regulačné normy: ASME BPE

Rúrky a fitingy v sortimente produktov Alfa Laval UltraPure sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele 316L, ktorá spĺňa americkú normu ASME BPE, môžu sa teda používať v biotechnologických a farmaceutických odvetviach, ako aj v odvetviach osobnej starostlivosti. Ale nie každá nehrdzavejúca oceľ 316L spĺňa túto normu: napríklad zliatiny ocele 316L, okrem iných, je možné vyrobiť podľa normy ASME BPE alebo ASTM A 270. Obe zliatiny nesú označenie UNS S31603, čo znamená, že majú nízky obsah uhlíka, sú robustné, majú vysokú ťažnosť pri vysokých teplotách, vysokú hranicu tečenia a pevnosti pri tečení, vynikajúcu tvárnosť a zvárateľnosť. Na rozdiel od ASME BPE však len ASTM A 270 je materiál, ktorý je vhodný na použitie v hygienickom odvetví.

Rúry a fitinky Alfa Laval UltraPure sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá spĺňa všetky predpisy týkajúce sa farmaceutických a biotechnologických procesov. Veľký dôraz na konzistentnosť počas výroby zabezpečuje optimálnu zvárateľnosť, pričom konce zvarov sa dokonale zhodujú, a chemické zloženie, ktoré je zárukou maximálnej kompatibility a integrity vo všetkých zvarových spojoch v zložitých rúrových sieťach.

Úloha síry v nehrdzavejúcej oceli ASME BPE

Úroveň síry v chemickom zložení nehrdzavejúcej ocele ASME BPE je zásadná. Síra je zaujímavá prísada, pretože predstavuje nečistotu v oceli a zároveň je zásadná pre optimálny zvar. Podľa normy ASME BPE sa obsah síry musí pohybovať v rozsahu od 0,005 do 0,017 %, pretože tento rozsah považujeme za rozsah najlepšej zvárateľnosti a množstvo nečistôt dosahuje prijateľnú úroveň, aby sa zabránilo korózii v neskorších výrobných štádiách.

Síra vplýva na zvárateľnosť ocele a vďaka úrovni síri v ASME BPE dokážeme dosiahnuť hlbšiu a konzistentnejšiu penetráciu zvaru. Pri udržiavaní konzistentného obsahu síry možno jednoducho naprogramovať automatické zváracie stroje tak, aby pracovali s týmito rúrami, čo v konečnom dôsledku znamená, že inštalácia a predĺženie potrubných sietí UltraPure je vždy optimalizovaný a elegantný proces.

Vďaka záruke konzistencie a vysokej kvality pri výrobe rúr a fitingov Alfa Laval UltraPure sme v situácii, ktorá je prínosná pre všetky zúčastnené strany. Vy ako zákazník sa môžete spoľahnúť, že všetky rúrky a fitingy sú vyrobené podľa vysokých štandardov pre farmaceutické a biotechnologické výrobné procesy, a zároveň ťažíte z výhod dokonale sa zhodujúcich koncov zvarov a zvarov s vždy konzistentnou kvalitou pri každej výrobnej šarži.

Súvisiace informácie: