Tri-Clover UltraPure ASME BPE fitingy

Rad produktov Tri-Clover BioPharm zahŕňa komplexnú ponuku fitingov s povrchovou úpravou na vnútorných plochách, ktorá má priemernú drsnosť (Ra) < 0,4 – 0,8 μ buď s elektrolytickým alebo mechanickým leštením. Rozmery fitingov v tomto sortimente produktov zodpovedajú norme ASME BPE.

UltraPure fittings Tri-Clover BPE

Kvalita produktu Tri-Clover UltraPure

Fitingy Alfa Laval UltraPure Tri-Clover sú vyvinuté tak, aby zjednodušovali bezpečnú inštaláciu, ktorá zaručí optimálnu integritu potrubných inštalácií. Tento kompletný sortiment fitingov ponúka vysokú a konzistentnú kvalitu, optimálnu zvariteľnosť, dôkladnú dokumentáciu a veľký výber rozmerov aj prevedení, ktoré spĺňajú prísne štandardy biotechnologického, farmaceutického a kozmetického priemyslu.

Fitingy – rozdiel je v detailoch

Vedeli ste, že vo farmaceutických systémoch až 90 % povrchov takýchto fitingov prichádza do kontaktu s produktom? Pozrime sa teda na detaily, ktorými sa od seba líšia.

Fitingy Tri-Clover® UltraPure

Bezpečná a jednoduchá inštalácia

Fitingy Tri-Clover UltraPure pochádzajú iba od jedného dodávateľa rúrok, aby sa zaistila dokonalá zhoda materiálov na zváraných koncoch. Všetky fitingy Tri-Clover UltraPure sú vyrobené z kvalitnej plne žíhanej nehrdzavejúcej ocele od overených dodávateľov. Chemické zloženie a stav nečinnosti sú garantované tak, aby zabezpečili maximálnu kompatibilitu a celistvosť v celom sortimente. To zjednodušuje zváranie a zaisťuje stále vysokokvalitné zvary bez trhlín, dutín, pórovitosti alebo zlého lícovania spojov, ktoré by mohlo spôsobiť kontamináciu konečného výrobku.

Vysoká a konzistentná kvalita

Všetky fitingy Tri-Clover UltraPure podliehajú prísnej kontrole akosti. Alfa Laval vykonáva kompletné vstupné aj výstupné kontroly kvality a starostlivo dohliada na všetky aspekty výrobného procesu od obstarávania surovín cez kontrolu tolerancií a povrchovej úpravy až po balenie a označovanie. Napríklad tolerancia ovality a pravouhlosti a všetky povrchové úpravy sa kontrolujú pomocou kalibrovaného zariadenia. Vďaka tomu je zaručená najvyššia možná kvalita.

Kompletná dokumentácia

Všetky zariadenia a komponenty Alfa Laval BioPharm sprevádza obsiahla dokumentácia Alfa Laval Q-doc, ktorá poskytuje transparentný prehľad o celom dodávateľskom reťazci od základných surovín po konečný výrobok. To uľahčuje nákupné a inštalačné postupy, rovnako ako kvalifikáciu, validáciu a riadenie zmien. V súlade s princípmi GDP (správnej dokumentačnej praxe) pokrýva Alfa Laval Q-doc každý aspekt dodania zariadenia BioPharm a zákazník má k dispozícii transparentný prehľad s dobre zdokumentovanou kvalitou obstarávanej techniky.

Dokumentácia Q-doc pre fitingy Tri-Clover UltraPure zaručuje plnú sledovateľnosť vzniku produktu, obsahuje popis výrobných postupov a procesov, ktoré zaručujú kvalitu výrobkov, a materiálové certifikáty. Pozornosť, ktorú venujeme detailom, maximalizuje prevádzkovú dostupnosť a minimalizuje riziká.

Viac informácií o štandardoch a certifikátoch nájdete na našom biotechnologickom a farmaceutickom portáli.

Výhody produktu

  • Jednoduché obstarávanie, inštalácia a čistenie
  • Zabezpečenie kvality
  • Komplexná ponuka
  • Certifikácia ASME BPE

3.1 certificates for Alfa Laval tubes & fittings

3.1 certificates acc. to EN10204 for delivered Alfa Laval tubes and fittings. 

Download 3.1 certificates

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Jednoduchá dostupnosť

Všetky fiting UltraPure sú jednotlivo uzavreté viečkom a spolu s protokolom o skúške materiálu sú zabalené v priehľadných sterilných vreciach, ktoré sú označené čiarovým kódom, informáciami o výrobku a dátumom výroby. Navyše všetky výrobky majú na vonkajšom povrchu vyrazené označenie výrobnej šarže, číslo zákazky a ochrannú značku Alfa Laval.

Alfa Laval ponúka konkurenčné ceny a rýchle, efektívne dodanie bez toho, aby bola ohrozená kvalita produktu. Na splnenie požiadaviek zákazníkov môžu továrne a distribučné centrá spoločnosti Alfa Laval dodávať:

  1. Jednotlivé fitingy (jeden až deväť kusov) z celej ponuky produktov.
  2. Krabice po 10 kusoch fitingov, ktoré sú dostupné pre väčšinu štandardných produktov.
  3. Úplnú paleta pre najpredávanejšie produkty.
  4. Celý kontajner s výrobkami priamo z továrne. 

Komplexná ponuka

Veľký výber fitingov, vrátane kolien, spojok, upínacích tvaroviek a prírub, redukcií, trojcestných fitingov, redukčných trojcestných fitingov, prístrojových T-kusov a príslušenstva, je k dispozícii v bohatej škále povrchových úprav a rozmerových štandardov.

Ako to funguje

Všetky fitingy Tri-Clover UltraPure vyrába spoločnosť Alfa Laval vo svojich vlastných továrňach podľa prísnych špecifikácií. To zaisťuje úplnú kontrolu nad štandardom kvality, a preto všetky tieto fitingy nesú ochrannú značku Alfa Laval ako dôkaz pravosti. Taktiež sú označené čiarovým kódom, informáciami o výrobku a dátumom výroby. Tým sa zabezpečí presná identifikácia výrobku a úplná sledovateľnosť procesu ako aj to, že produkt dorazí na miesto s čistým orbitálnym zvarom.

Kolená

Doprava technologických kvapalín potrubiami si často vyžaduje zmenu smeru toku. Hlavné kritériá pre bezproblémovú prevádzku zahŕňajú pevnosť a trvanlivosť.

Pre zabezpečenie maximálnej konštrukčnej pevnosti a bezproblémového prietoku stojí výrobný proces Alfa Laval na nezvyčajne prísnych toleranciách spolu s jednotnou hrúbkou stien, pričom všetky uhly sú presné a všetky rúrky, kolená a T-kusy sú jednotné.

Spojky, svorkové fitingy a príruby

Všetky príruby a svorkové fitingy Alfa Laval sú navrhnuté pre jednoduchú a rýchlu údržbu. Príruby a svorky s krídlovými maticami sú obzvlášť vhodné pre technologické procesy, kde je zaťaženie tesnení mimoriadne vysoké, kde je dôležitá jednoduchosť kontroly a výmena tesnení a kde je potrebné efektívne čistenie.

Aby sa zabezpečil typ tesnenia vhodný pre daný technologický proces, Alfa Laval ponúka širokú škálu alternatív. Patria sem tesnenia vyrobené z nitrilovej gumy (NBR), fluórového kaučuku (FBR) a ethylén propylénu (EPDM).

Pre zabezpečenie dodržania noriem ako sú ISO, DIN a ASME, sú k dispozícii rôzne spojky.

Redukcie

Redukcie sa používajú na spájanie rúr alebo potrubí s rôznym priemerom alebo tvarom. Pnutie, ktoré vzniká na týchto kľúčových miestach, vedie k tomu, že redukcie sú často hlavným miestom úniku v potrubí.
Redukcie Alfa Laval sa dodávajú s valcovitými zvarovými koncami a jednotnou hrúbkou steny pre všetky kombinácie rúrok, čím sa zabezpečuje správny priemer a hrúbka steny pre každú špecifickú aplikáciu.

T-kusy

V procesoch, kde sa narába s tekutinami, je potrebné miešať rôzne prietoky pomocou T-kusov.

Spoločnosť Alfa Laval vyrába trojcestné fitingy s jednotnou hrúbkou steny, prísnymi toleranciami a širokou ponukou rôznych povrchových úprav. Tým sa zaisťuje maximálna možná pevnosť a dlhá životnosť, ako aj bezproblémové zváranie a montáž. Trojcestné fitingy (T-kusy) Alfa Laval sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 alebo AISI 316L a sú dostupné v priemeroch 1 až 4 palce a od DN10 do DN150.

Veľký výber povrchových úprav

Fitingy Alfa Laval sú k dispozícii v širokej škále povrchových úprav formou elektrolytického a mechanického leštenia. Pri mechanickom leštení sa využívajú postupne rôzne stupne brusiva, od hrubej až po jemnú zrnitosť, a vytvára sa konzistentný vnútorný povrch, ktorý umožňuje účinné, a pritom hospodárne čistenie.

Rúrky

Rad rúrok Alfa Laval UltraPure pomáha zabezpečiť najlepšie možné hygienické podmienky v každej inštalácii. Rúrky sú špeciálne vyrobené pre zabezpečenie maximálnej hygieny v extra čistých procesoch. Každý rad je zároveň navrhnutý a vyrobený tak, aby sa zaistila rozmerová presnosť a celistvosť konštrukcie, čo uľahčuje inštaláciu. Rúrky Alfa Laval tak používateľom poskytujú vynikajúcu odolnosť voči korózii a bezkonkurenčnú životnosť.