Servis separátorov – biotechnológie a farmaceutický priemysel

Separácia je dôležitý proces v biotechnologických a farmaceutických odvetviach. Pri každej šarži je zároveň dôležité zabezpečiť najvyššiu kvalitu produktov a splnenie bezpečnostných noriem. Keď si vyberiete spoločnosť Alfa Laval ako svojho servisného partnera, zaistíte si podporu, ktorú potrebujete na to, aby vaše separátory vždy dosahovali takú úroveň výkonu, ktorú požadujete pre minimálne prestoje. Počas životnosti vášho separátora vám poskytneme služby, ktoré naplnia všetky vaše potreby – od plánovanej údržby, ktorá zabezpečí dlhodobú efektívnosť, až po sledovanie stavu a modernizácie, ktoré zlepšia výkon.

.

Technická dokumentácia

Hľadáte príručky a inú technickú dokumentáciu? Miestny zástupca spoločnosti Alfa Laval vám pomôže identifikovať správnu dokumentáciu pre konkrétny model vášho separátora. Vďaka tomu získate správne podklady pre zariadenie. Kontaktujte nás už dnes. Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Alfa Laval

.

Riešenie problémov

Problémy, ktoré vzniknú počas prevádzky, sa musia identifikovať a vyriešiť v čo najkratšom čase. Pri výskyte problému súvisiaceho so separátormi Alfa Laval sa odborníci na riešenie problémov spoločnosti Alfa Laval bez ohľadu na príčinu dostanú k podstate problému, aby zabránili jeho opakovanému výskytu. Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 130-ročné skúsenosti so separátormi, vďaka čomu naši odborníci na riešenie problémov disponujú rozsiahlymi vedomosťami. Služba poradenstva na diaľku Alfa Laval Remote Guidance môže byť doplnkom k už existujúcemu spôsobu poskytovania servisu vo vašej prevádzke. Pomocou tohto nástroja sa naši servisní technici a produktoví špecialisti dokážu s vami spojiť pomocou technológie rozšírenej reality, a tak urýchliť riešenie problému. Hneď po dodaní sú naše separátory pripravené na pripojenie, čo napríklad umožňuje rýchlu, automatizovanú podporu našich expertov na diaľku. Ďalšou službou v ponuke spoločnosti Alfa Laval, ktorá urýchľuje riešenie problémov, je sledovanie stavu. Oboznámte sa s našou službou ConditionAlert, ktorá monitoruje stav všetkých rotujúcich dielov online. Včas identifikuje znaky možných problémov a poskytne podporu pri ich riešení.

Zistite viac informácií o službe ConditionAlert

 

 

 

.

Najlepšie tipy pre špičkový výkon

Separátory Alfa Laval sú navrhnuté tak, aby boli robustné, efektívne a spoľahlivé. Pri správnych prevádzkových podmienkach a postupoch údržby môžete zabezpečiť, že vaše zariadenie bude v takomto stave ešte veľmi dlho. Bez ohľadu na model vášho separátora Alfa Laval vždy musíte postupovať podľa nasledujúcich bodov.

Chcete mať istotu, že dosiahnete vždy najlepší výkon pri separácii?

Zistite viac informácií o našich najlepších tipoch pre separátory

 

1

Dbajte na to, aby sa do stroja privádzala voda a vzduch v správnej kvalite podľa odporúčania v návode.

2

Používajte len schválené značky mazacieho oleja a pravidelne kontrolujte stav oleja.

3

Dbajte na to, aby separátor pracoval v súlade s odporúčanými návrhovými parametrami.

4

Nepretržite monitorujte úroveň vibrácií a teploty ložísk. Pravidelne kontrolujte výskyt netesností a nezvyčajné zvuky.

5

Udržiavajte servisnú oblasť v čistote a nikdy neukladajte diely priamo na podlahu.

6

Dodržiavajte odporúčané servisné intervaly a pokyny v súvislosti s preventívnou údržbou.

7

Diely pred opätovnou montážou vždy dôkladne vyčistite.

8

Na servis a údržbu používajte len nástroje od spoločnosti Alfa Laval. Nástroje skladujte na čistom, bezpečnom a suchom mieste.

9

Používajte len originálne náhradné diely, aby ste dosiahli garantovaný výkon, spoľahlivosť a životnosť zariadenia.

10

Udržiavajte zásoby dôležitých náhradných dielov, ako sú olej a servisné sady pre bežnú a strednodobú údržbu. Postupujte podľa pokynov na skladovanie, aby ste zabránili poškodeniu a korózii.

.

Školenie

Separátory Alfa Laval sú navrhnuté na jednoduchú prevádzku a údržbu, ale dobre vyškolení operátori sú najlepšou zárukou špičkového a dlhodobého výkonu pri separovaní. Môžeme vám pomôcť s online školením priamo v prevádzke, aby ste mali pocit istoty, že nech sa stane čokoľvek, váš personál si svoju prácu urobí.

Školenie pomôže vám aj vašim operátorom vyťažiť z vašich separátorov Alfa Laval viac a dokáže znížiť celkové náklady na vlastníctvo minimalizáciou odstávok a nižšou potrebou servisu.

Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Alfa Laval a zistite viac informácií o možnostiach školenia. Ak máte servisnú zmluvu so spoločnosťou Alfa Laval, môžete harmonogram školenia pričleniť ako súčasť zmluvy. Školenie zahŕňa praktickú aj teoretickú časť. Sedenia prispôsobujeme špeciálne potrebám vašej prevádzky.


Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Alfa Laval

 

.

Náhradné diely

Originálne náhradné diely Alfa Laval sú najúčinnejším spôsobom ako zabezpečiť bezporuchovú prevádzku, efektívnosť a prevádzkovú spoľahlivosť vášho separátora. Preto sú tou najbezpečnejšou a najhospodárnejšou voľbou. Náš systém zásoby dielov obsahuje všetky údaje a informácie o dostupnosti, preto vždy nájdete požadované diely pre konkrétne zariadenie. Naša celosvetová sieť distribučných centier ponúka rýchle dodanie, čo zaručuje, že vždy dostanete diel, ktorý potrebujete, presne vtedy, kedy ho potrebujete.

Kontaktujte nás, ak hľadáte konkrétny diel alebo sadu, prípadne ak máte všeobecné otázky týkajúce sa objednávania dielov.


Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Alfa Laval

 

.
.
.

Ponuky služieb

Servisná zmluva

So servisnou zmluvou Alfa Laval zabezpečíte vynikajúci výkon vášho separátora Alfa Laval a minimálne náklady na vlastníctvo. Servisná zmluva je prispôsobená vašim prioritám a požiadavkám a je ideálnym servisným riešením od pôvodného výrobcu vášho zariadenia. Vždy zahŕňa aj program preventívnej údržby, všetky ostatné služby, ktoré požadujete na udržanie dobrej prevádzky a výkonu vášho separátora, ako aj monitorovanie, školenie a kontroly.

Kontaktujte nás a zistite, ktoré služby vám môžeme prispôsobiť presne na mieru

 

Sledovanie stavu

Prepojenie strojov, snímačov a diagnostických programov prináša úplne nové možnosti na zvýšenie efektívnosti a poskytnutie pridanej hodnoty pre zákazníkov. Spoločnosť Alfa Laval ponúka službu sledovania stavu s názvom ConditionAlert, ktorá poskytuje mimoriadne cenné prehľady o stave separátora a všetkých jeho rotujúcich častí. Služba ConditionAlert vám poskytne včasné varovania, ak váš separátor vyžaduje pozornosť, čím zabráni neplánovaným zastaveniam a zbytočným nákladom na údržbu. Služba ConditionAlert dokonale zapadne do servisnej zmluvy.

Zistite viac informácií o službe ConditionAlert

Preventívna údržba

Ak chcete udržať efektívnu prevádzku vášho separátora, najlepšou voľbou je komplexný harmonogram preventívnej údržby, ktorý je na mieru prispôsobený konkrétnym požiadavkám zákazníka. Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné harmonogramy vrátane pripravených sád náhradných dielov pre každý vykonávaný servisný úkon.

separator_service_repair.jpg

Opravy

Celosvetová sieť servisných centier Alfa Laval ponúka kontroly, servisné činnosti, opravy a ďalšie výkony na vašich separátoroch, vďaka čomu budete môcť obnoviť stav vášho zariadenia tak, aby dosahovalo najvyšší výkon.

Modernizácie zariadení

Spoločnosť Alfa Laval vám v závislosti od modelu vášho separátora môže ponúknuť modernizácie na zlepšenie výkonu alebo dostupnosti separovania, zníženie spotreby energie alebo vody, výmenu zastaraných elektronických komponentov a dodržiavanie súladu s novými potravinárskymi normami použitím kvalitnejších materiálov. Pošlite nám svoje požiadavky a my zistíme, ako vám môžeme pomôcť zlepšiť vašu prevádzku.