Other chemicals

Okrem chemických čistiacich prostriedkov používa spoločnosť Alfa Laval tiež chemické látky na zvýšenie účinnosti separátorov a chemické látky vhodné na čistenie rozvodov pitnej vody. Tieto prostriedky boli vyvinuté špeciálne pre naše vysokorýchlostné separátory a zariadenia na odsoľovanie vody.

Deemulgačné prípravky

Spoločnosť Alfa Laval dodáva tieto deemulgačnú prípravky určené na rozdelenie emulzií oleja, vody a kalu.

  • Alpacon 009 - deemulgačný prostriedok na odmasťovacie, čistiace a chladiace prevádzkové kvapaliny na báze vody.
  • Alpacon 204 - deemulgačný prípravok na báze vody určený na rozdelenie emulzií na olej, vodu a kal. Výrobok vytvára suchý olej a čistú vodnú fázu.
  • Alpacon 205 - deemulgačný prostriedok na báze vody na rozdelenie emulzií na olej, vodu a kal; výsledok je suchý olej a čistá vodná fáza.
  • Alpacon 300 - aditívum na báze vody určenej na primárnemu rozdelenie emulzií "olej vo vode" za účelom vytvorenia čistej vody s maximálnym obsahom minerálneho oleja 15 ppm. Používajte vždy s prípravkom Alpacon 302.
  • Alpacon 302 - koagulačné / flokulačné činidlo na báze vody určené na rozdelenie emulzií "olej vo vode" za účelom vytvorenia čistej vody s maximálnym obsahom minerálneho oleja 15 ppm. Používajte vždy s prípravkom Alpacon 300.

Flokulanty                            

  • Alpacon 017 - účinný flokulant na čistenie vody kontaminovanej časticami v systéme recyklácie vody v autoumyvárňach. Optimálnu účinnosti prostriedku dosiahnete súčinným použitím ​​prípravku Alpacon 029.
  • Alpacon 029 - nekorozívny zásaditý regulátor pH pre zrážanie ťažkých kovov v recirkulačnom okruhu vody v umývačkách áut. Optimálnej účinnosti prostriedku sa dosiahne spoločným použitím s ​​prípravkom Alpacon 017.

Prípravky proti krustám pri odsoľovaní

Vyvinuté pre aplikácie pitnej vody

  • Alpacon Altreat 400 – prípravok proti krustám pre systémy na odsoľovanie morskej vody, ktorý reguluje tvorbu krusty anorganického pôvodu, napríklad z uhličitanu vápenatého alebo hydroxidu horečnatého. Certifikáty KIWA a NSF pre použitie v systémoch pitnej vody.

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Karty bezpečnostných údajov – Chemické produkty

Safety data sheets

Karty bezpečnostných údajov - Využijte chemické produkty, ktoré zvyšujú efektivitu zariadenia. Špeciálne produkty pre:

Mazivá, čistiace prostriedky – odvápňovače, inhibítory korózie, stabilizátory pH, flokulanty na separáciu, lepidlá, prostriedky na opravy povrchov – prostriedky na repasovanie.

Tu nájdete najnovšie aktualizované karty bezpečnostných údajov