Alfa Laval Education Centre

Neďaleko Štokholmu

Vzdelávacie centrum Alfa Laval vo švédskej Tumba, asi 30 km od Štokholmu, je populárne miesto pre školenie personálu našich európskych zákazníkov.

Centrum je vybavené systémami a zariadeniami pre odstredivú separáciu a prenos tepla Alfa Laval.

V centre sa nachádza 12 plne funkčných systémov, ich prevádzka je v bezpečnom a regulovanom prostredí.

Simulačná miestnosť

Alfa Laval Education Centre in Tumba, Sweden

V simulačné miestnosti vo výukovom centrum sa nachádzajú riadiace systémy pre zariadenie Alfa Laval. Účastníci kurzov sa tak môžu zoznámiť s výrobkami v reálnom prostredí, ktoré simuluje velín strojovne na palube lode alebo v elektrárni.

Teoretické a praktické znalosti

Školenie  v učebniach kombinujeme s praktickým školením a účastníkov kurzov môžeme zoznámiť so štandardnými servisnými zásahmi na zariadení. Centrum je vybavené všetkým náradím a výbavou vyžadovaným na vykonávanie stredných alebo veľkých opráv a na kompletný nácvik riešenia problémov.