Marine & Diesel training at the Norwegian Training Centre in Manila

Školenie pre personál strojovní

Marine training :V Nórskom vzdelávacom centre v Manile ponúkame praktické a teoretické školenia pre zariadenia a systémy Alfa Laval používané v strojovniach.

Školenie je nastavené tak, aby vyhovovalo všetkým pracovníkom v strojovniach. Každý rok ho absolvuje viac ako 500 osôb. Okrem štandardných kurzov ponúkame tiež školenia na kľúč.

Štandardné kurzy

Ponúkame dva štandardné kurzy pre pomocné strojné systémy: moduly 1 a 2, ktoré trvajú 4 a 5 dní. Kurzy majú podobu moderného, ​​realistického školenia, ktoré účastníkom odovzdá potrebné znalosti a zručnosti k bezpečnej a hospodárnej obsluhe pomocných systémov v strojovniach.

Spôsoby učenia

Norweigan Training Centre in Manila, Philippines

Veľký dôraz kladieme na učenie praktických zručností, ktoré je doplnené o výukové filmy, prednášky a diskusie.

Zodpovedný školiteľ

Za kurzy spoločnosti Alfa Laval organizované v Manile nesie zodpovednosť Rick Hartley. Je to bývalý zamestnanec spoločnosti Alfa Laval, vyštudovaný lodný technik s bohatými skúsenosťami s lodiarskym priemyslom a dopravou a našimi výrobkami. Rick Hartley teraz pracuje ako konzultant a vedie školenia spoločnosti Alfa Laval v Manile.

Konzultačné služby RJH