Separátory

Separujte kvapaliny, pevné látky a plyny s vynikajúcou presnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Vytvorené na základe technológie, ktorá sa osvedčila v priemyselných odvetviach, ako sú potravinársky, farmaceutický a chemický priemysel, spracovanie ropy a čistenie odpadových vôd.