Separátory

V Alfa Laval chápeme, akú dôležitú úlohu zohrávajú separátory vo vašich prevádzkových procesoch. Figurujú všade od spracovania potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov až po námorné procesy, spracovanie ropy a plynu či iné aplikácie. Vo všetkých vymenovaných odvetviach poskytujeme odbornú expertízu a sortiment výrobkov tak, aby sme vyhoveli potrebám vašej technológie.

Centrifugal separators range

130 rokov inovácií a expertízy

  • Spoľahlivý a účinný výkon separácie.
  • Rozsiahle skúsenosti v takmer všetkých oblastiach, kde sa používa separácia.
  • Najširšia ponuka tanierových separátorov na trhu.
  • Odborná podpora od globálne dostupných vyškolených servisných technikov.
  • Rýchla dodávka kvalitných náhradných dielov kdekoľvek na svete.

Spoločnosť Alfa Laval je tu, aby vám pomohla vyriešiť potreby separácie. Ako náš partner máte prístup k tej najúplnejšej a najrôznorodejšej ponuke separátorov. Každý z nich je úplne optimalizovaný pre konkrétne použitie a dodáva sa so všetkými pomocnými systémami a hlavnými komponentmi. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a znalostiam v tejto oblasti vieme ponúknuť aj školenia a hĺbkovú podporu pre všetko od základnej separácie až po úlohy týkajúce sa mimoriadne komplexných kvapalín a pevných látok. V kombinácii s našou celosvetovou servisnou sieťou môžete počítať so spoľahlivou, kvalitnou a udržateľnou prevádzkou počas celej životnosti zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsoboch, ktorými môžeme podporiť výkonnosť separačnej technológie vašej prevádzky, v nasledujúcom zozname vyberte oblasť použitia.

.

Separátory pre potravinársky a nápojový priemysel

Pre potravinársky a nápojový priemysel, ktorých technologické procesy závisia od bezpečného a hygienického vybavenia, dodávame pozorne navrhnuté separátory, ktoré spĺňajú tieto špecifické požiadavky. Kombinácia vysokého výkonu separácie a jemného zaobchádzania s médiami naďalej zaručuje tú najlepšiu kvalitu vašich produktov, zatiaľ čo vďaka jedinečným inováciám, ktoré zabezpečujú energetickú účinnosť, môžete očakávať najnižšie celkové náklady na prevádzku.

food separators vignette
.

Separátory pre biofarmaceutický priemysel

Zber buniek je kľúčovým krokom vo fermentačnej výrobe liekov a výber separačného systému výrazne ovplyvňuje kvalitu výrobku, výťažnosť a náklady na jeho následné spracovanie. Spoločnosť Alfa Laval dodáva separačné systémy pre biofarmaceutický priemysel už celé desaťročia. Ponúka technológie pre všetky druhy biofarmaceutických procesov. Pomocou sterilných, úplne hermetických riešení pre trojfázovú separáciu a vysokú kapacitu spracovania pevných látok vám pomôžeme zvoliť to správne vybavenie pre konkrétne technologické procesy.

pharma separators vignette
.

Separators for chemical and manufacturing industries

Alfa Laval has been providing the manufacturing and chemical industries with class-leading separation technology for decades, ensuring optimal performance while reducing environmental impact. We offer a wide range of separators, and our team will help you to find the solution with the capacity and performance that’s perfect for your specific requirements.

energy separators landing page vignette
.

Separátory pre námorníctvo

Spoločnosť Alfa Laval už celé storočie posúva hranice možností separácie v námorných procesoch. Dnes naše zariadenia odstraňujú sedimenty zo 150 miliónov ton námorného paliva ročne a plavidlám súčasne pomáhajú dodržiavať ekologické predpisy, ako aj dosahovať neporovnateľné energetické úspory. Zistite, prečo viac ako 50 % celosvetovej námornej flotily využíva v palivovom hospodárstve, v hospodárení s mazivami a odpadovým olejom či pri čerpaní odpadovej vody alebo plynu v kľukovej skrini a vodného kondenzu separátory Alfa Laval.

Marine 640x360
.

Ponuka servisu pre separátory

Vďaka partnerstvu s Alfa Laval máte plnú podporu globálnej servisnej organizácie a špecialistov na separáciu vo svojom regióne. Ponúkame vám celú škálu služieb na podporu systému počas celej jeho životnosti. Rovnako dokážeme zabezpečiť aj zaškolenie pracovníkov na prevádzku zariadení, tak aby dlhodobo bola zabezpečená optimálna výkonnosť. Keď budete potrebovať náhradné diely, naša distribučná sieť vám rýchlo dokáže zabezpečiť náhradné diely. Bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzate, dokážeme vám zodpovedať otázky, vyriešiť problémy a pomôcť vám využiť vaše vybavenie čo najlepšie.

service herobanner 640x360
.

Oboznámte sa s našimi inováciami

Chceli by ste vedieť viac o našich inováciách na poli separácie? Kliknite na nasledujúci odkaz. Spoločnosť Alfa Laval vyvinula prvý tanierový bubnový separátor a vedie na poli vývoja odstreďovacej technológie už viac ako jedno storočie. Radi sa s vami podelíme o našu odbornosť, ktorú sme pri tom získali. V časti vedomostná základňa – poznatky z oblasti separácie – sa dozviete viac o pokroku v tejto oblasti separácie a o progrese spoločnosti Alfa Laval k ďalšej technologickej revolúcii.

Separator Innovator 640x360