contact us button banner

At the forefront of MBR technology

Alfa Laval’s unique MBR technologies minimize power consumption, reduce cleaning needs, facilitate maintenance and maximize capacity.

Príroda je plná príkladov inteligentných a efektívnych procesov. Pri návrhu našich modulov MBR nás mnohé z nich inšpirovali. Boli sme pritom veľmi úspešní, čo malo za následok nízke náklady na energiu, minimálne čistenie a vysokú kvalitu vody. Naše systémy postupne vyvíjame, aby sme ich ešte viac zdokonaľovali. Vždy sa pritom riadime rovnakým základným princípom: prirodzenou účinnosťou.

LowResist™

Unikátna konštrukcia LowResist od spoločnosti Alfa Laval poskytuje nášmu membránovému modulu extrémne nízky pokles tlaku. Vďaka ultranízkemu transmembránovému tlaku (TMP) vyžadujú membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval oveľa menej čistenia a údržby ako ostatné membrány MBR na trhu. Nízky tlak TMP znamená, že nedochádza k znečisteniu pórov, ale iba k povrchovému znečisteniu, ktoré sa dá ľahko odstrániť.

To je tiež dôvod, prečo môžu filtre MBR od spoločnosti Alfa Laval fungovať vďaka gravitácii len s 1 m vody nad modulom, čo umožňuje maximalizovať kapacitu v nádrži bez nutnosti použiť čerpadlá.

V našom novom modeli sme technológiu LowResist zlepšili tak, aby sme transmembránový tlak ešte viac znížili. Nové membrány majú otvorené strany, ktoré umožňujú, aby voda voľne prúdila do komôr. To vedie k rovnomernejšiemu rozloženiu tlaku na membráne, čo zlepšuje kapacitu a znižuje nároky na čistenie.

S Aerator™

Náš najnovší model MBR je vybavený prevzdušňovacím systémom S Aerator. Tento nový zlepšený systém minimalizuje spotrebu vzduchu a eliminuje prácu potrebnú na odstránenie upchatia.

Pri tradičných prevzdušňovacích systémoch s viacerými potrubiami znamenajú upchatia značné nepríjemnosti. Ich vyčistenie a opätovné spustenie prevádzky je komplikované a časovo náročné.

Nový systém S Aerator od spoločnosti Alfa Laval používa konštrukciu s jedným potrubím, vďaka ktorej sa sám preplachuje. Všetky prípadné upchatia sa automaticky vypláchnu, keď dôjde k zvýšeniu tlaku vzduchu. Vypláchne sa aj voda, ktorá do systému vnikla z dôvodu upchatia, čo znamená, že v žiadnej fáze nie je potrebný manuálny zásah.

Samopreplachovacia konštrukcia umožňuje jednoducho zapnúť a vypnúť prívod vzduchu počas prevádzky, ako aj prevádzkovať membránové moduly so striedavým prevzdušňovaním. To znamená, že v systémoch s viac ako jedným membránovým modulom sa čistenie vzduchom aplikuje striedavo, nie nepretržite. Je to možné bez toho, aby sa znečistenie stalo problémom, vďaka mimoriadne nízkemu tlaku TMP. Veľkou výhodou je úspora energie, investičných nákladov a nákladov na údržbu.

Na konci prevzdušňovacieho potrubia je zvislé potrubie s otvoreným spodkom. Táto konštrukcia umožňuje jednoznačne zistiť, či sa bioreaktor neprevzdušňuje nadmerne. Bubliny na konci potrubia signalizujú, že systém dostáva príliš veľa vzduchu.

Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Vďaka unikátnej technológii QuickSwap™ spoločnosti Alfa Laval je inštalácia a výmena membrán jednoduchá. Unikátna technológia QuickSwap™ spoločnosti Alfa Laval znamená, že každú súpravu možno vymeniť samostatne, čo minimalizuje zdvíhaciu výšku potrebnú nad membránovým modulom. To znamená, že membránové moduly MBR od spoločnosti Alfa Laval sú obzvlášť vhodné na inštaláciu v interiéri alebo pod zemou, kde môže väčšia zdvíhacia výška znamenať väčšie investičné náklady.

Vďaka technológii QuickSwap™ sa dajú membrány ľahko vymeniť. Všetky membrány sú v module namontované v súpravách, vďaka čomu možno celú súpravu vymeniť počas jednej operácie namiesto toho, aby sa musel vymeniť každý membránový prvok jednotlivo.

Ak chcete vymeniť súpravu, jednoducho znížte hladinu v nádrži, vyberte starú súpravu a vložte novú. Nie je potrebné vybrať z nádrže celý modul alebo tráviť čas kontrolou toho, či je po výmene membrán každý membránový prvok na svojom mieste.

Optimalizované pre vysokú kapacitu

Nové membránové moduly MBR od spoločnosti Alfa Laval vyžadujú počas prevádzky len dve voľné strany, a preto môžu byť inštalované vedľa seba v radoch, čím výrazne zvyšujú hustotu nainštalovaných membrán.

Rozsah rôznych veľkostí modulov v kombinácii s malou hĺbkou vody potrebnou na gravitačnú prevádzku umožňujú optimalizovať využitie existujúcich nádrží a maximalizovať inštalovanú plochu membrán. V prípade riešenia od spoločnosti Alfa Laval získate najväčšiu plochu membrán na objem nádrže.

Vysoká odolnosť voči znečisteniu a neznečisťovanie pórov v membránach MBR od spoločnosti Alfa Laval umožňujú prevádzkovať bioreaktor s až o 50 % vyššími koncentráciami rozptýlených častíc v porovnaní s filtrami od iných výrobcov.

Kombinácia týchto faktorov znamená, že v prípade membrán MBR od spoločnosti Alfa Laval získate maximálnu kapacitu na objem nádrže.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membrány – navrhnuté pre aplikácie čistenia odpadových vôd

Membrány sú kľúčovou súčasťou čistiarne odpadových vôd MBR. Sami vyvíjame a vyrábame všetky membrány, ktoré sa používajú v našich moduloch MBR, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu a najlepšiu trvanlivosť. Membrány sú vyrobené z PVDF odolného voči chlóru a sú špeciálne optimalizované na používanie pri čistení odpadových vôd.

Membrány poskytujú absolútnu bariéru voči baktériám, mikroplastom a niekoľkým ďalším znečisťujúcim látkam a upravená voda zaručene spĺňa požiadavky na opätovné použitie vody alebo environmentálne zodpovedné vypúšťanie.

Plne automatizované v záujme nízkych požiadaviek na personál

Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval sa jednoducho prevádzkujú a možno ich plne automatizovať. Všetky dôležité aspekty, ako sú napríklad čistenie vzduchom, dĺžky cyklov a čistenie na mieste, možno spustiť, kontrolovať a monitorovať na diaľku. Jedinou potrebnou manuálnou prácou je zabezpečenie plnenia nádrží s čistiacimi chemikáliami.

Výsledné požiadavky na personál sú preto veľmi nízke, zvyčajne približne ekvivalent 1/4 operátora na plný úväzok na jedno zariadenie.

Download